GravidLangtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risiko for at barnet får...

Langtidsbruk av paracetamol i svangerskapet kan øke risiko for at barnet får ADHD

Førstevalg for gravide ved smerter er paracetamol, men man skal være restriktiv med all legemiddelbruk i svangerskapet. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 5704 Sist oppdatert 31.10.17
Dersom en gravid bruker det smertestillende legemiddelet paracetamol i 29 dager eller mer i svangerskapet, dobles risikoen for at barnet får diagnosen ADHD. Det viser en ny studie.
Dette er studien:
En forskergruppe ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo har undersøkt sammenhengen mellom paracetamolbruk i svangerskapet og ADHD-diagnoser blant 112 973 barn i Den norske mor og barn-undersøkelsen, inkludert 2246 barn med ADHD-diagnose.

Rundt halvparten av de gravide som var med i studien hadde brukt paracetamol i 1-7 dager i svangerskapet.
– For disse var det helt ufarlig. Korttidsbruk av paracetamol kan til og med virke beskyttende. Det er bra at en gravid tar paracetamol for å få ned feber eller ta bort en kraftig hodepine, sier forsker Eivind Ystrøm ved Folkehelseinstituttet til Babyverden.

Advarer mot langvarig bruk
Det er langtidsbruken av paracetamol Ystrøm og forskergruppen ber folk være oppmerksomme på. For studien viste at barn som var blitt eksponert for paracetamol i 29 dager eller mer, fikk diagnosen ADHD dobbelt så ofte som barn som ikke var utsatt for legemiddelet.

– Disse opplysningene vil kanskje kunne skremme en del kvinner?
– Jeg tenker at det er større grunn til å være redd for det som gjør at de blir nødt til å ta paracetamol. Paracetamol er fremdeles førstevalget for gravide som trenger smertestillende. Men vi ønsker at folk skal bli mer bevisste rundt bruken av paracetamol, sier Ystrøm.

Les også: Kan barnet ha ADHD?

Studien rydder opp
Forskeren mener den nye studien faktisk rydder opp i en del usikkerhet rundt bruken av paracetamol, siden den viser at korttidsbruk er helt greit.
– Dette er betryggende, for før var vi litt usikre. Funnene støtter anbefalingene fra Legemiddelverket, som sier at gravide kan ha begrenset bruk av paracetamol, sier Ystrøm.

Har du derimot som vane å ta paracetamol ved smerter, bør du rådføre deg med lege. Faktisk bruker én prosent av alle gravide paracetamol i en måned eller mer i løpet av svangerskapet.

– Det er mange, sier Ystrøm.
– Siden paracetamol kan kjøpes i kassa på Rema har vi kanskje ikke tenkt på det som et ordentlig legemiddel. Men det er et legemiddel, og bør ikke tas ukritisk. Dersom du har kroniske lidelser, bør du snakke med legen din og høre om det finnes noen alternativ. Og hver kvinne er unik, så leger kan gi ulike anbefalinger, sier Ystrøm.

– Sier studien noe om at det er farligere å bruke paracetamol tidlig enn sent i svangerskapet?
– Nei, det er ikke noen funn som viser at det er verre tidlig enn sent. Så det er ikke på samme måte som med for eksempel alkohol, hvor en sier at det er farligst tidlig i graviditeten fordi bruken kan medføre misdannelser. Dette kan muligens ha mer med modning av hjernen å gjøre, det er noe som har effekt over tid, sier Ystrøm.

Vil opplyse – ikke skremme
For bruk i mer enn sju dager, viste studien at risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD øker jo lengre det er utsatt for paracetamol. Rundt 4 prosent av norske 13-åringer er diagnostisert med ADHD. Blant barna som var blitt eksponert for paracetamol i 29 dager eller mer, hadde rundt 8 prosent diagnosen, skriver Folkehelseinstituttet i en nyhetssak.

– Vi vil ikke skremme folk, men opplyse om at paracetamol er et potent legemiddel. Samtidig som det er et fantastisk legemiddel ved riktig og kortvarig bruk, sier Ystrøm.

Mer om studien og legemiddelbruk i svangerskapet
Denne studien har justert for familiær risiko for ADHD (arv), alle sykdommer som paracetamol ble brukt for å lindre, og bruk av paracetamol før svangerskapet, og deretter funnet at lang tids bruk dobler risikoen.

Ystrøm understreker at selv om forskerne nå har funnet en sammenheng, trenger det likevel ikke å bety at paracetamol forårsaker ADHD.

– Det er også viktig å påpeke at ADHD kan ha andre årsaker, selv om mor har brukt paracetamol over lang tid i svangerskapet, sier Ystrøm.

Funnene støtter rådene fra legemiddelmyndighetene: Førstevalg er paracetamol ved smerte, men man skal være restriktiv med all legemiddelbruk i svangerskapet.

Legemiddelverket gir råd til gravide om hvilke legemidler de kan bruke under graviditeten:
Graviditet og bruk av medisiner - Legemiddelverket
Helsedirektoratet har ansvar for de nasjonale retningslinjene for svangerskapsomsorgen i Norge, der omtales også bruk av legemidler i svangerskapet (se side 32 i retningslinjen).
Nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorgen - Helsedirektoratet


Referanser:
https://doi.org/10.1542/peds.2016-3840

https://doi.org/10.1542/peds.2017-2703

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: