Kan eller bør man ta vaksine mot covid-19 dersom man er gravid, eller planlegger å bli det? Og hva med de som ammer? Lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet svarer.

Sist oppdatert: 1. februar 2021

Vaksine er ett av de viktigste virkemidlene for å få bremse spredningen av koronaviruset. Foreløpig er det bare de eldste aldersgruppene i Norge som har fått tilbud om vaksine, i tillegg til helsepersonell. Men hva med de som er gravide, eller ønsker å bli det? Bør de takke ja til vaksine?

Anbefaler ikke vaksine til gravide
Folkehelseinstituttet skriver i sin vaksinasjonsveileder for helsepersonell at vaksinering av gravid helsepersonell som ikke har andre medisinske risikofaktorer i utgangspunktet ikke anbefales. Det står også at det hittil er «lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Det er derfor foreløpig ingen generell anbefaling om vaksinering av gravide».

– Gravide og ammende var ikke med i studiene for vaksinegodkjenning, og det foreligger derfor lite data for denne gruppen, sier lege Helena Niemi Eide ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
– Det er dessverre slik at gravide og ammende utelukkes fra slike innledende studier, og det tar derfor lengre tid å få svar på bruk av vaksiner hos gravide. 

Eide forteller at de tror vaksinene er trygge for gravide, og baserer dette på generell kunnskap om vaksinering i svangerskap og erfaring med bruk av andre vaksiner hos gravide. De undersøkelsene som er gjort viser at vaksinasjon av gravide ikke er skadelig – hverken for gravide eller fostre.
– I vaksinestudiene var det enkelte kvinner som har tatt vaksinen, og som det viste seg var gravide. For livet skjer, selv om det er en pandemi. Men det er fremdeles for lite data til at vi kan dra noen endelige konklusjoner, vi trenger et mye større tallgrunnlag,. Vi vil også kunne bruke informasjon fra andre land hvor de i større grad vaksinerer gravide, og særlig helsepersonell, sier Eide

Ønsker heller tilpasset hverdag for gravide
Eide sier at friske kvinner som er gravide og helsepersonell på nåværende tidspunkt ikke anbefales å vaksinere seg .
– Vi vil heller at gravide skal få tilpasset sin arbeidshverdag. Vi ønsker ikke at gravide får vaksinen, og dermed settes til å jobbe videre på steder hvor de kan ha stor sannsynlighet for å bli utsatt for covid-19-syke. Vi ønsker at de gravide skal omplasseres slik at de ikke jobber med pasienter med covid-19, og så følge de generelle rådene for smittevern, forteller hun.

Gravide i risikogrupper kan vurderes individuelt
Skulle en gravid ha risiko for alvorlig sykdom på grunn av annen sykdom, kan covid-19-vaksine vurderes individuelt av lege når den gravide får tilbud om vaksine. Folkehelseinstituttet sier da at «risiko for alvorlig sykdom hos den gravide bør veies opp mot mulig ukjent risiko ved vaksinasjon av mor og barn. Eventuell vaksinasjon av gravide bør som hovedregel ikke gjøres i svangerskapets første trimester.»

– I forhold til gravide har vi et føre-var-prinsipp. Ut fra et generelt forsiktighetsprinsipp anbefaler vi ikke vaksiner i første trimester, uten at det er gode grunner til at man bør ta en vaksine. Men mange vaksiner kan tas i graviditet når det er grunner til det, og noen anbefales særlig til gravide. Vi anbefaler for eksempel gravide til å ta vaksine mot sesonginfluensa, men da i andre eller tredje trimester, dersom kvinnene ikke har risikofaktorer i tillegg til graviditeten. I så fall kan kvinnene få tilbud om vaksine i første trimester. Anbefaling om influensavaksine gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon. Grunnen til at vi anbefaler sesonginfluensavaksine er at man som gravid er noe mer utsatt for å bli syke. Veldig mange har tatt vaksine mot sesonginfluensa nå, men hittil i år er det faktisk ikke sesonginfluensa i omløp i Norge, sier Eide.

I andre land blir også vaksine mot kikhoste eller stivkrampevaksine spesielt anbefalt til gravide ut fra risiko for slik sykdom i disse landene. I Norge er det foreløpig kun anbefaling om sesonginfluensavaksine til gravide.

Vil ikke advare mot å bli gravid under pandemien
Eide mener man kan bli gravid når man ønsker seg barn – selv om pandemien herjer.
– Jeg vil ikke advare noen mot å bli gravide. Unge friske mennesker som er gravide har veldig liten risiko for å bli veldig dårlige dersom de skulle få covid-19. Selv om gravide har en noe større risiko enn de som ikke er gravide, er den totale risikoen for friske gravide veldig lav.
Men hun legger til at dersom man skal vaksineres, og planlegger å bli gravid, bør man vente til etter andre vaksinedose for å få full beskyttelse. Mer om det under faktaboksen.

Tall fra Medisinsk fødselsregister første halvår av 2020 viser at:
* Sytten kvinner med positiv test for covid-19 var innlagt i sykehus i perioden fra mars til juni, av dem hadde tretten født ved utgangen av juni. De fleste fødte vaginalt til termin, det var noen få planlagte keisersnitt av andre årsaker enn covid-19.

* Det var ingen tilfeller av intrauterin (i livmoren) fosterdød eller dødsfall hos nyfødte etter fødsel. Alle de nyfødte hadde normal vekt i forhold til svangerskapslengden og ingen hadde behov for overvåkning i nyfødtintensiv avdeling. Barna ble ammet.

* Det var ingen gravide med covid-19 som hadde livstruende sykdom med behov for behandling i intensivavdeling, med respirator eller med hjertelungemaskin. De fleste av kvinnene hadde ikke kjent kronisk sykdom. De fleste gravide som hadde behov for innleggelse var normalvektige og ingen hadde alvorlig overvekt med kroppsmasseindeks over 35.

Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Vent med å bli gravid til to uker etter siste vaksinedose
Dersom du ønsker å ta vaksinen, men også planlegger å bli gravid, er rådet fra FHI å «unngå graviditet til de er fullvaksinert, og det har gått minst to uker etter andre dose». Rådet er basert på at enkelte kan ha bivirkninger opptil én til to uker etter vaksinasjon.

Blir en kvinne gravid i løpet av vaksinasjonsperioden, og ikke har økt risiko for alvorlig forløp, bør den andre dosen utsettes til etter graviditet. FHI åpner likevel for at den andre dosen «også kan gis i graviditeten etter nøye vurdering av nytte og mulig risiko».

– Tiden man kan få bivirkninger varierer fra vaksine til vaksine. Moderna-vaksinen har for eksempel bivirkninger som varer noe lenger enn vaksinen fra andre produsenter. Så for å være sikker på at man er over bivirkningene, sier vi at en ikke bør forsøke å bli gravid før det har gått to uker etter siste vaksinedose. At tallet havnet på akkurat to uker, er for at vi skal ha noe å forholde oss til. I Danmark har de for eksempel ikke noe råd om hvor lenge etter siste vaksine de kan starte prøvingen. Der sies det bare at de bør vente til etter at siste dose er satt, sier Eide.

– Trygg vaksine
Eide håper at flest mulig som får tilbud om covid-19-vaksinen-vaksinen tar den.
– Vi mener covid-19-vaksinen er en trygg vaksine. Covid-19 kan være en svært alvorlig sykdom for enkelte, og vaksinen er mye tryggere enn sykdommen, sier hun.

Fram til våren og sommeren er det lagt planer for hvilke grupper som vil få tilbud om vaksine. Men foreløpig er det ikke planer lenger fram enn for aldersgruppen ned til 45 år.
– Det betyr at de fleste kvinner som ønsker å bli gravide, ennå ikke vil få noe tilbud om å ta vaksinen, sier Eide.

I tiden framover vil også erfaringer fra andre land være nyttige.
– Det er andre land med langt større smittespredning som vaksinerer gravide, og etter hvert vil vi få studier som viser hvilke følger dette får. Så når vi kommer nedover i aldersgrupper som får tilbud om vaksinen, har vi mye mer erfaringer og resultater å se i forhold til når også de yngste voksne skal få tilbud om vaksinen, sier Eide.

Dette spiller inn på hvor syk en kan bli av korona:
1. Alder: jo eldre en er, jo større er faren for alvorlig sykdom
2. Kjønn: flere menn enn kvinner blir syke
3. Sykdommer: personer med andre underliggende sykdommer har større risiko enn friske personer

Kilde: Lege Helena Niemi Eide, FHI

For å lese hvilke råd Helsedirektoratet har til gravide og ammende i forbindelse med korona, se her.

Ammende og koronavaksine
Ammende kvinner kan ta covid-19-vaksinen, på lik linje med andre. Det er ikke anbefalt å avbryte ammingen etter vaksinering.
Helsedirektoratets og FHIs anbefaling: Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Selv om vaksinens effekt ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte amming etter vaksinering. Foreløpig er det bare kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine.

Kilde: Helsenorge.no

Nasjonal kompetansetjeneste for amming skriver at «Anbefalingen er utarbeidet av Helsedirektoratet og FHI, i samarbeid med NKA. Den er basert på WHOs Interim recommendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing (08.01.21)»

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?