Er du gravid, kan vaksine mot korona og influensa beskytte deg mot alvorlig sykdom. For selv om du ellers er frisk, tilhører du som er gravid en av risikogruppene som har større sjanse for å oppleve komplikasjoner og bli alvorlig syk.

Selv om det ikke blir snakket så mye om lenger, og samfunnet ikke står i fare for å bli stengt ned, er det en del koronasmitte i befolkningen. Og Folkehelseinstituttet (FHI) forventer en vinterbølge av koronasmitte.

Gravide er i risikogruppe

Regjeringen gikk 18. november ut og sa at personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer skal få tilbud om en ny oppfriskningsdose. Fra før har personer over 65 år, samt personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, anbefalt en oppfriskningsdose.
– Mange tenker ikke sånn, men gravide blir faktisk regnet som en risikogruppe ­– selv om de fleste er friske og ikke har noen underliggende sykdommer. Risikoen for å bli alvorlig syk og innlagt på sykehus øker utover i svangerskapet. Det skyldes endringer i immunsystemet og hjerte- og lungefunksjon i svangerskapet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Anbefaler påfyll til alle gravide

– Dersom det er lenge siden man sist tok en dose med koronavaksine, anbefaler vi at gravide tar en ny – uavhengig av om hun har tatt to eller tre vaksinedoser tidligere. Det er særlig i andre og tredje trimester at risikoen øker for alvorlig sykdom, og vaksine anbefales i denne fasen. Men er det også mulig å ta koronavaksine i første trimester, dersom det skulle være nødvendig eller mest praktisk, sier Greve-Isdahl.

– Hva om man ikke har tatt koronavaksine i det hele tatt?

– Da anbefaler vi at kvinnen blir grunnvaksinert, det vil si at hun tar to doser med minst tre ukers mellomrom. Det er en stor fordel at mor tar vaksine i svangerskapet, for det gir barnet beskyttelse etter at det er født. Gjennom at mor er vaksinert i svangerskapet, vil barnet ha antistoffer i tre til seks måneder etter fødsel, sier Greve-Isdahl.

– Noen er kanskje fremdeles skeptiske til å ta koronavaksine. Hva vil du si til dem?

– Vi vet at alle gravide er veldig opptatt av å beskytte barnet sitt. Og vi får ofte spørsmål om hva som er best – å ta vaksinen og unngå alvorlig sykdom, eller å la være å utsette barnet for eventuelle bivirkninger av vaksinen. Vårt helt klare svar er at det beste er å ta vaksinen. Både mot korona og influensa, sier hun.

– Men mange gravide tenker kanskje at man ikke har prøvd ut koronavaksinene lenge nok til at en vet hvilke følger vaksinen kan få?

– Vi har ikke hatt koronavaksine så lenge, men det har blitt gitt vaksine til ekstremt mange gravide i hele verden. Både WHO (Verdens helseorganisasjon) og gynekologiske foreninger verden over sier at det beste er å gi gravide vaksine for å forhindre alvorlig sykdom. Etter veldig nøye oppfølging er det ingen ting som viser at det er skadelig. Blant annet er det ikke funnet økt forekomst av spontanabort, prematur fødsel eller dødfødsel hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte, som er noe av det man kanskje fryktet. Tvert imot viser de første årene med koronavaksine at det hjelper mot alvorlig sykdom, og gir også det nyfødte barnet fordeler, sier Greve-Isdahl.

– Men en er likevel ikke garantert å unngå smitte?

– Nei, det kan hende at man likevel blir smittet. Men man er bedre beskyttet mot alvorlig sykdom og kan gjerne unngå sykehusinnleggelse, svarer hun.

– Hvilket inntrykk har dere av gravides holdning til vaksine mot korona?

– De fleste som føder nå er grunnvaksinert, det vi si at de har fått minst to doser, sier Greve-Isdahl.

– Hvordan har utviklingen vært etter at FHI i august 2021 gikk ut og anbefalte alle gravide å vaksinere seg?

– Estimater som er gjort blant fødte barn fra september 2021 til februar 2022 viser at antall gravide som vaksinerte seg gikk opp fra 27 til 80 prosent. Så det var en betydelig økning, forteller hun.

Men Greve-Isdahl påpeker at det aldri har vært noen studier som har vist at det var farlig å få koronavaksine dersom man var gravid.
– Men i Norge har man hatt et føre-var-prinsipp. Og siden det ikke var så kraftige utbrudd i Norge med én gang, var ikke behovet for vaksine like stort. Dermed kunne Norge se hva dataene fra andre land viste før vi selv gikk ut med anbefalingen, sier Greve-Isdahl.

Også influensabølge

Ut fra FHIs risikovurdering, vil trolig influensa komme i november/desember, med en topp etter nyttår. Greve-Isdahl vil derfor anbefale gravide å vaksinere seg mot influensa i god tid før jul, slik at de er beskyttet til toppen kommer etter nyttår.

– Hvor lang tid tar det fra en får vaksine til vaksinen gir full beskyttelse?
– Det tar en uke før man oppnår full effekt, sier hun.

Koronavaksinen er gratis, mens du som gravid (og dermed i risikogruppe) vil få en subsidiert pris på influensavaksine.

Hvilken rekkefølge anbefales om man skal ta begge vaksinene?

De kan tas samtidig. Hvis ikke de tas samtidig, kan man ta det i hvilken som helst rekkefølge, og oftest anbefaler vi da cirka 1 uke mellom. Det er ikke lett å spå hva som kommer først av de ulike smittebølgene, så det viktigste er at å bli vaksinert med begge to.

Kilde: Overlege Margrethe Greve-Isdahl, FHI

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?