GravidTips og rådSvangerskapslengde i uker, måneder og trimestre

Svangerskapslengde i uker, måneder og trimestre

Mange gravide har rimelig god kontroll på tellingen i graviditeten. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 212612
Det vanligste er å regne svangerskap i uker og dager og trimestre, men eldre familiemedlemmer spør gjerne hvilken måned du er i. Og regner man at man er 12 uker gravid når man begynner på den 12. uken, eller når man er ferdig med den?

Hvor langt er et svangerskap?

Merkelig nok kommer svaret an på hvem og hvor du spør. På verdensbasis er det ganske klar enighet om at et svangerskap varer i 40 uker – altså 280 dager. I Norge er det uenighet om graviditeten varer i 282 eller 283 dager. Det er to terminbegreningsmetoder – en med opphav i Trondheim (283 dager) og en i Bergen (282 dager). Beregningen med 283 er den vanligste. 283 dager vil gi en gjennomsnittlig svangerskapslengde på 40 uker og 3 dager.

Du er ikke gravid de to første ukene

Det som forvirrer mange gravide, er at svangerskapslengden regnes fra første blødningsdag i siste menstruasjon. Altså rundt to uker før du ble gravid. Utgangspunktet er en gjennomsnittlig syklus på 28 dager, så har man kortere eller lengre syklus skal det tas hensyn til i terminberegningen. Den dagen du skulle hatt mensen igjen (ved en 28 dagers syklus), er gjerne den dagen du finner ut at man er gravid. Da er du 4 uker gravid. Noen finner det ut allerede noen dager tidligere, andre dager, uker og noen ganger til og med måneder senere.

Les også:

To måter å regne svangerskapsuker på

Det er to ulike måter å regne ukene i graviditeten på. Du kan regne hvor mange uker du er ferdig med, eller hvilken uke du har begynt på. Også her varierer det fra land til land hva som er vanligst. I Norge vil helsepersonell (og vi på Babyverden) regne hvor mange uker du er ferdig med. Vi vil altså si at du for eksempel er 6 uker gravid når du er 6+0 til og med 6+6. I andre land vil de gjerne si at du er i den 7. uken. Dette kan vært lurt å være klar over dersom du ser at informasjonen ikke stemmer helt overens med den du har fått her i Norge.

Gravid i 9 eller 10 måneder?

Tidligere sa man at du var gravid i 9 måneder, og det henger gjerne igjen når man snakker om graviditet. Men regner man at det er cirka 4 uker i en måned, ser man jo enkelt at det er nærmere 10 måneder. Dermed kan det være vanskelig å forklare for andre (ofte eldre familiemedlemmer som ikke var vant til å regne uker da de selv ventet barn) hvor mange måneder gravid man er. Månedsangivelser vil være litt upresise uansett, så du kan selv velge om du vil ta utgangspunkt i datoen graviditeten regnes fra, eller terminen. Har du termin 22. august, kan du for eksempel si at du er 8 måneder gravid 22. juli. Eller du kan ta deg tid til å lære andre opp til å regne uker i stedet.


Når er jeg i hvilket trimester?

Som med andre beregninger i graviditeten er det heller ikke her konsensus om når man er i hvilket trimester. Ofte er det snakk om en uke eller to forskjell, og det kan også stamme fra ulike måter å regne uker på. Siden 40 delt på tre er 13,33 er det kanskje ikke så rart at beregningene blir ulike. På Babyverden regner vi trimestrene sånn:

1. trimester 0-12 uker (0+0 til 12+6)
2. trimester 13-26 uker (13+0-26+6)
3. trimester 27-42 uker (27+0-42+0/fødsel)

Som du ser er det ikke like mange uker i hvert trimester. Og tredje trimesters lengde vil også avhenge av når du føder. Inndelingen av trimestre henger også sammen med fosterets utvikling. Vi kan si at første trimester er de mest sårbare ukene hvor fosteret utvikler seg til et lite menneske. Andre trimester er videreutvikling og vekst av strukturer som allerede er dannet. Og tredje trimester begynner når barnet sannsynligvis kunne klart seg om det skulle bli født prematurt, men forhåpentligvis holder seg inne i magen til termin. I dette tidsrommet handler det om modning.


De magiske grensene i graviditeten

12 uker er en viktig milepæl i graviditeten fordi risikoen for spontanabort avtar kraftig. Mange venter med å dele nyheten til de har kommet til dette punktet. 12 uker regnes her som 12+0, men det er ikke sånn at risikoen for spontanabort faller fra én dag til neste. Mange er på tidlig ultralyd, og det å ha sett et bankende hjerte og et embryo/foster som utvikler seg fint er en bedre indikator for om det kommer til å gå bra, enn antall uker og dager svangerskapet har vart.

En annen milepæl i graviditeten er ofte uke 17-20 når man har ultralydundersøkelse og får vite mer om babyen. I uke 23/24 kan fosteret høre. Men medisinsk sett er uke 23/24 viktigere med tanke på prematur fødsel. For skulle fødselen starte etter dette tidspunktet, regnes barnet som (potensielt) levedyktig. De neste ukene øker sjansen for overlevelse, og rundt uke 27/28 vil det store flertallet av premature overleve. Etter uke 34 går man ikke aktivt inn for å stoppe en fødsel som starter prematurt. Og ved 37+0 uker regnes ikke barnet som prematurt lenger.

For mange er det en virkelig stor milepæl å nå termindatoen. Bare rundt 4 prosent føder på terminen, men de aller fleste føder innenfor to uker før og to uker etter.

Etter termin er overtidig svangerskap en milepæl. Og også her er det uenighet om når svangerskapet regnes som overtidig. Ifølge WHO er svangerskapet overtidig når det har vart i mer enn 294 dager. Altså 11/12 dager over norsk termin. I Norge er vanlig trivselskontroll på sykehuset ca. 8 dager over termin, og man venter vanligvis ikke lenger enn 11 dager over termin før fødselen igangsettes.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: