Hva finnes? Hva brukes mest, og minst? Hvordan virker de ulike metodene. Tilbyr alle sykehus all smertelindring? Hvem bør ha smertelindring? Er det noen som ikke skal ha det? Er fødsel med smertelindring «unaturlig»?

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen i samtale med Babyverdens redaktør Karine Næss Frafjord.

Hva synes du om artikkelen?