FødselGjennomsnittsalderen på førstegangsfødende har bikket 30 år

Gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende har bikket 30 år

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 17007 Sist oppdatert 09.03.22
For første gang på 12 år steg i 2021 fruktbarhetstallene i Norge. Men kvinner blir stadig eldre når de føder sitt første barn. I fjor var gjennomsnittskvinnen 30,1 år da hun fødte for første gang.

En verden full av korona har i mange land ført til en nedgang i fødselstallene. Men ikke i Norge. I 2021 ble det født 3100 flere barn enn året før, og dermed var det slutt på en periode på 12 år med nedadgående fruktbarhet. I alt kom 56 100 barn til verden i 2021.

Gutter og jenter
Gutter: 51,2 prosent  (28.684 barn)
Jenter: 48,8 prosent  (27.376 barn)

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er en beregning Statistisk sentralbyrå (SSB) gjør ut ifra det totale antallet fødsler, og det er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet – gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt. SFT har falt hvert eneste år siden 2009, da det var 1,98 barn per kvinne. I 2020 var SFT helt nede i 1,48. Men i 2021 økte det til 1,55 barn per kvinne.

– En økning i SFT på 0,07 er en stor økning på ett år. På tross av usikkerheten pandemien har ført med seg, fødes det nå flere barn. Det kan være et tegn på at vi har følt oss relativt trygge i Norge. I mange land som har vært hardere rammet av pandemien har fødselstallene gått ned, sier demograf Ane Tømmerås i SSB i en pressemelding.

Stadig eldre ved første fødsel
En viktig grunn til at fruktbarhetstallene har gått ned de siste årene er at kvinner i Norge venter stadig lenger med å få sitt første barn. Samtidig som at fruktbarheten har gått stadig nedover de siste ti årene, har gjennomsnittsalderen på førstegangsfødende gått oppover. I 2021 kom snittalderen for første gang over 30 år, og endte på 30,1 år. Tilsvarende tall i 2020 var 29,9. I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel for mor økt med to år.

Gjennomsnittsalderen for menn da de ble far for første gang var 32,1 år.
– Det er nå mindre aldersforskjell mellom menn og kvinner som blir foreldre for første gang. I 2011 var forskjellen 2,8 år, men i 2021 hadde den sunket til 2 år, påpeker Tømmerås ved SSB.

Det var særlig kvinner i aldersgruppen 30-34 år som bidro til at fruktbarhetstallene gikk opp i 2021. Fruktbarheten økte for kvinner i alle aldre over 25 år. For de under 25 år fortsatte fruktbarheten å falle i 2021.

Levendefødte etter mors alder:
15 år:     3             40 år: 866
16 år:     6             41 år: 590
17 år:   20             42 år: 330
18 år:   57             43 år: 178
19 år:  175            44 år: 110
20 år:  273            45 år:  65
21 år:  448            46 år:  36
22 år:  658            47 år:  26
23 år: 1043           48 år:   6
24 år: 1522           49 år:   3

Fremdeles vanlig med to barn
Ifølge Tømmerås er det også verdt å merke seg at hvis en ser på kvinner som har passert sin fruktbare alder, så er normen om å ha to barn ennå sterkt gjeldende i Norge.
– Kvinner som fylte 45 år i 2021 hadde i snitt fått 1,95 barn, sier Tømmerås.

Mors sivilstatus:
Gift:         21. 428
Samboer: 29.279
Enslig:       5.353

Størst økning i Nordland
Fruktbarheten økte i alle fylker i 2021, og størst var økningen i Nordland. I dette fylket økte antallet fødsler med rundt 14 prosent. Hvorfor en har sett en såpass stor økning i akkurat Nordland, er ifølge SSB ikke lett å forklare. Men man har også tidligere sett at det kan være større variasjon i fruktbarhetstall i fylker med færre innbyggere.

Tradisjonelt har fruktbarheten vært høyest på Vestlandet, og slik var det også i 2021. Rogaland og Møre og Romsdal toppet fylkeslistene med SFT på 1,73 barn per kvinne. Lavest var fruktbarheten i Oslo med 1,42.

Fylkesvis oversikt fruktbarhetstall 2021:

Tallene i parentes viser samlet fruktbarhetstall for 2020.

1,6  (1,53): Viken
1,4  (1,38): Oslo
1,46 (1,43): Innlandet
1,5   (1,47): Vestfold og Telemark
1,59 (1,52): Agder
1,73 (1,64): Rogaland
1,6   (1,53): Vestland
1,73 (1,58): Møre og Romsdal
1,55 (1,46): Trøndelag
1,59 (1,41): Nordland
1,54 (1,41): Troms og Finnmark

Enkeltfødsler og flerfødsler:
I alt: 55.402 fødsler
Enkeltfødsler: 54.628
Tvillingfødsler: 770
2 gutter: 255
1 gutt og 1 jente: 247
2 jenter: 247
Trillingfødsler og over: 4
3 gutter: 3
2 gutter og 1 jente: 1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: