Ønsker du deg en fødsel med minst mulig innblanding, teknikk og medikamenter, kan en alternativ fødeenhet som ABC, Storken eller Fødeloftet være stedet du bør føde.

Sist oppdatert: 17. februar 2012

Ved disse alternative enhetene er målet at den fødende får en så normal fødsel som mulig.

Se også film om fødsel ved kvinneklinikk (vanlig fødeavdeling)

Det er kun friske gravide som kan føde ved en slik enhet, og hver enhet har sine krav. Her er kravene for å kunne føde ved ABC Fødeavdelingen ved Ullevål:

– Du må ønske en fødsel uten medikamentell smertelindring
– Du kan ikke ha alvorlige kroniske sykdommer
– Du kan ikke være overvektig (kroppsmasseindeks over 32)
– Tidligere svangerskap og fødsler må ha vært normale
– Du kan ikke røyke

Les også om

naturlig smertelindring

fødselens faser

tidlig hjemreise etter fødselen

Det er begrenset antall fødeplasser ved disse enhetene, så det kan være lurt å søke om fødeplass der så tidlig som mulig i svangerskapet.

Ved ABC fødeavdelingen tilbys også vannfødsler.

Ofte er liggetiden etter fødsel noe kortere ved disse enhetene, og om alt går fint, kan den nybakte familien reise hjem bare timer etterpå.

Les om barseltiden

Hør med legen eller jordmoren din om hvilke tilbud som finnes der du bor, og om hvor du skal søke om fødeplass.

Se vår reporter snakke med jordmor på ABC-enheten:

 

Du kan selvfølgelig få en naturlig fødsel ved en vanlig fødeavdeling også.

Les også alle fødselshistoriene

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?