FamilieSkal barn få se nyhetene på tv?

Skal barn få se nyhetene på tv?

Selv om en kunne ønske det, er det vanskelig å skjerme barnet for voldsomme nyheter. Ill.foto: iStock
Av Nanna Baldersheim 1364 Sist oppdatert 18.02.11
Helt opp til 8-9-årsalderen må du forklare at krigen dere ser på tv ikke kommer til Norge. Barnepsykolog Willy-Tore Mørch gir praktiske råd om hvordan du snakker med barnet ditt om nyhetsbildet.

Avisenes overskrifter roper mot dere i kassa i butikken, og på tv’en er det nyhetssendinger døgnet rundt. De litt eldre barna kommer lett i kontakt med bilder av blod og vold i nettavisene. Barn kan bli redde av det de ser og hører, og forstår ikke nødvendigvis at det som skjer i et land langt borte ikke treffer dem direkte.

Nyheter kan sendes hele døgnet
Innslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske utvikling skal bare sendes etter kl. 21.00. Nyhets- og aktualitetsprogram omfattes ikke av bestemmelsen og kan derfor sendes tidligere på døgnet selv om programmet inneholder scener som kan være skadelige for mindreårige.

Hvor mye bør barn skjermes mot nyhetssendingene på tv?
– I utgangspunktet kan ikke barn skjermes fra nyhetssendingene. Det er nyhetssendinger hele døgnet, både i radio og tv. Det er riktigere at foreldrene er i beredskap dersom barnet spør om nyheter det har hørt, og at de forklarer hva som har skjedd, sier Willy-Tore Mørch, professor ved Universitetet i Tromsø og spesialist i barnepsykologi.

Bør barna være i et annet rom mens foreldrene ser på nyheter?
– Nei, det vil være umulig å overholde. Det vil også sannsynligvis ha en motsatt effekt, fordi det å bli holdt borte fra for eksempel Dagsrevyen vil skape ekstra interesse for hva som skjer. Svar derfor i stedet på barnets eventuelle spørsmål.

Barn forstår informasjon på forskjellig måte avhengig av hvor gamle de er. Helt opp til 8-9 års alder vil barn ha behov for å bli forklart at kriger helt andre steder i verden ikke kommer til Norge, forklarer barnepsykologen.

Slik forklarer du for barnet

Willy-Tore Mørch Foto: Privat

Mørch mener at foreldre bør forklare nyhetssaker for barna når det dukker opp bilder og overskrifter som kan virke skremmende, som oppslag om barnedrap og overgrep begått mot barn.

– Det er tre målsettinger med en slik forklaring, sier barnepsykologen.

Forklaringen skal:

1. Beskrive det som har skjedd på en enkel, men riktig måte. Fortielser blir alltid gjennomskuet og kan skade tilliten til foreldrene. Det er på den annen side ikke nødvendig å gå i detalj om grusomheter og overgrep. Avhengig av alder kan man kort beskrive et hendelsesforløp omtrent slik: ”En mann har tatt med seg ei lita jente og har skadet henne slik at hun døde.” Eller: ”En mann har tatt med seg ei lita jente hjem og har tvunget henne til å ta på tissen hans. Det skal voksne aldri gjøre mot barn, og det er forbudt. Derfor kom politiet og arresterte ham.”

2. Berolige barnet. Forklar at det finnes noen voksne som ikke er snille med barn. Disse kan gjøre som det står i avisen. Men det er ingen vi kjenner eller som bor i nærheten av oss som vil gjøre dette mot deg.

3. Forberede barnet på at en fremmed voksen (eller ungdom) kan prøve å gjøre noe galt med barn. Du kan for eksempel si ”Hvis en voksen vil at du skal sitte på med ham i bilen, skal du alltid si ”nei” og du skal løpe fra mannen. Da skal du løpe hjem og fortelle oss om det med en gang.” Mørch foreslår at foreldre øver på dette med barnet gjennom rollespill. Den ene av foreldrene spiller mannnen, og den andre seg selv. Barnet kan øve seg i å si ”nei” og løpe til mamma.

Supernytt
NRK lager egne nyhetssendinger for barn som sendes hver ukedag på NRK Super.

Barnets alder og utvikling er selvsagt viktig for hvordan det oppfatter det som skjer på skjermen og i avisene.

5-6 år: – Når barnet kommer i 5-6-årsalderen, greier det å se forskjellen på seg selv og andre, mitt og ditt, du og jeg osv. fra da av vil det også forstå at noe er skjedd andre, og kan forstå at det kan være farlig. Når barnet viser angst eller sier noe som tyder på at det er redd, skal foreldrene øyeblikkelig sette seg ned sammen med barnet og fortelle om det som har skjedd, berolige barnet og øve inn beredskap mot overgrep, råder barnepsykolog Mørch.

Råd om barn og nyheter etter alder:
Under 4 år:
Bør ikke være noen aktuell problemstilling. Foreldre kan se kveldsnyheter på tv etter at barna har lagt seg.

4-7 år:
Barna trenger så god nyhetsbeskyttelse som mulig. Bør ikke se krigsinnslag på tv. Om de ser det, er forklaring fra voksne obligatorisk.

7- 10 år:
Også i denne aldersgruppen bør barna ha best mulig nyhetsbeskyttelse, men i denne aldersgruppen er total beskyttelse svært vanskelig. Rådet må bli ”se mindre, snakk mer”. Enda mer nødvendig å forklare barna hva krig er, og at de voksne i så fall ser nyheter sammen med barna.

Aldersrådene er gitt av psykolog Magne Raundalen til Barnevakten.

Kilder: Barnevakten.no, Medietilsynet, NRK.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: