Med barn i huset blir det raskt flere arbeidsoppgaver som må gjøres på hjemmebane. Selv om dere er aldri så flinke til å snakke hvordan arbeidsfordelingen skal være er det ikke sikkert de daglige gjøremålene løser seg enkelt av den grunn.

Et barn er en gave, men med gaven følger det også nye oppgaver. Husarbeid går ikke av seg selv! Det er ikke magi som transporterer skittentøyet gjennom vaskemaskinen og tørketrommelen før det flyr nybrettet inn igjen i klesskapet. Slike rutineoppgaver oppleves av mange som en stor del av familiehverdagen, og er en vanlig kilde til krangling og uenighet.

En hjelp til å ta tak i fordelingen av oppgavene

Hva må gjøres? Dersom det er mye å huske på: Lag lister og kryss av etter hvert.

Hvilke av disse oppgavene har du lyst tilå gjøre?

Hva krangler dere ofte om? Kan dere sammen forsøke å finne noen konkrete løsninger på dette?

Når er det rent nok hjemme hos dere? Hvordan vil dere ha det?

Er det noe husarbeid som kjæresten din gjør, og som du setter stor pris på? Si det til ham/henne!

Mer arbeid enn vi tror

Mange småbarnsforeldre blir også overrasket over hvor mye tid barnet legger beslag på. Barnet skal mates, bæres, stelles, lekes med, synges for, trøstes og legges. I denne situasjonen virker det for mange som om oppgavene er flere enn kreftene. Da er det lett å begynne å føre ”regnskap” med hvem som gjør hva, og hvem som gjør mest i familien.

Tenk langsiktig
Vår erfaring er at det er en hjelp for par i denne situasjonen å tenke litt langsiktig. I perioder må gjerne den ene ta i et ekstra tak, og da er det viktig at dere begge er bevisste på at fordelingen av oppgaver er skjev.

Si takk
Når det gjelder husarbeid, er det mange som gjør en stor innsats uten å oppleve at dette blir tydelig verdsatt av den andre. Vårt råd er enkelt: Si takk! Selv om dere har blitt enige om arbeidsfordelingen, og selv om det kan være en selvfølge at jobben blir gjort: Si takk! Se og verdsett den andres innsats for familien! Positive tilbakemeldinger og anerkjennelse av den andre er vitaminer i parforholdet!

Å være to om ansvaret for barnet
Med et barn følger en hel del oppfølging utenfor hjemmet. Det er kontroller på helsestasjonen, levering og henting i barnehage og så videre. De aller fleste opplever det som en støtte dersom begge to kan stille opp på foreldresamtaler og helsestasjonskontroller.

Å være sammen om slike avtaler gir en sterk følelse av at ”dette er vi to om”. Dessuten er det ikke alltid bare enkelt å ha et livlig eller gråtende barn på fanget og samtidig holde hodet klart. Er dere to, kan dere lettere huske ting dere ønsker å ta opp og beskjeder som blir gitt – og dere har et felles minne dere kan snakke om i etterkant.

Hva synes du om artikkelen?