BabyAmmingAmming og kosthold - hva bør du være forsiktig med?

Amming og kosthold – hva bør du være forsiktig med?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av ernæringsfysiolog Gry Hay, hentet fra Spedbarnsboken 2023-2024 28089 Sist oppdatert 16.01.23

Dessverre har ikke kroppen evne til å “sile” ut stoffer som kan være uheldige for barnet. Både nikotin, koffein, alkohol, narkotiske stoffer og flere medisiner går over i melken.

Nikotin, koffein, alkohol, narkotiske stoffer og mange medisiner går over i morsmelken og kan påvirke barnet. Medisiner er sjelden til hinder for å amme. Sjekk med lege, Tryggmammamedisin.no eller apotek om hva som gjelder for dine medisiner.

Kaffe, te og cola

Koffein går over i morsmelken og kan påvirke barnet. Drikk maksimum én til to kopper kaffe eller tre til fire kopper svart te per dag. Du bør i tillegg begrense inntaket av cola og energidrikker (på grunn av koffeininnholdet) og andre søte drikker. Urteteer, te av rooibos og ammeteer kan inneholde plantegifter (pyrrolizidinalkaloider) som kan gå over i morsmelken og ha helseskadelige effekter for barnet. Det tryggeste er å unngå denne typen teer mest mulig og heller velge nypete eller te av rene fruktuttrekk.

Miljøgifter

Miljøgifter finnes i mat, drikke og i omgivelsene rundt oss, og det er umulig å unngå dem helt. Noen av dem er fettløselige, har lang nedbrytingstid og lagres gjennom livet i fettvevet. Dessverre overføres de til morsmelk, og derved til barnet som ammes. Vi vet ikke nok om hvilke nivåer av miljøgifter som kan ha skadelig effekt. Mengden av de fleste miljøgifter i morsmelk har falt betydelig de siste årene. Vitenskapskomitéen for mat og miljø har gjennomgått forskningen om miljøgifter i morsmelk, og konkludert med at helsefordelene ved morsmelk er mye større enn mulige negative effekter av miljøgifter. Forskningen viser entydig at barn som ammes, er friskere enn barn som får morsmelkerstatning, også i høyinntektsland som Norge. Barn som ammes har færre infeksjoner, lavere risiko for krybbedød og også mindre risiko for diabetes og overvekt senere.

Miljøgifter er for det meste bundet til fett. Det mest fettrike organet vi har, er hjernen. Man vil derfor forvente at effekten av miljøgifter blir synlig her. Likevel gjør ammede barn det litt bedre på IQ-tester enn barn som får morsmelkerstatning. Hvorfor det er sånn, vet vi ikke sikkert. Vi vet at det er stoffer i melken som er viktige for utvikling av hjernen, og kanskje er det også stoffer som beskytter mot de skadelige effektene av miljøgifter? Miljøgifter øker også risikoen for kreft – likevel viser forskning at barn som ammes har noe lavere risiko for leukemi og annen barnekreft enn barn som får morsmelkerstatning.

Miljøgifter oppkonsentreres i næringskjeden. Det vil si at det er mer i dyr enn i planter, og høyest nivåer i dyr som spiser andre dyr. Fordi flere miljøgifter er fettløselige, er det høyere innhold i fete enn i magre matvarer. Ved å spise mest matvarer fra langt nede i næringskjeden, det vil si fra planteriket, og magre varianter av meieri- og kjøttprodukter, vil inntaket av miljøgifter kunne reduseres.

Unngå bevisst slanking i ammeperioden, fordi miljøgifter da frigjøres fra kroppsfettet og går over i morsmelken. Det er naturlig å gå ned i vekt i ammeperioden, og de fleste opplever at vekten reduseres hvis de spiser riktig og er jevnlig fysisk aktive. Ta tiden til hjelp, og ikke gå for fort ned i vekt.

Alkohol

Nyfødte barn er umodne, med minimal evne til å bryte ned selv små mengder alkohol. Derfor bør du unngå alkohol i de første seks ukene etter fødselen, og begrense alkohol-inntaket i månedene etterpå. Alkohol i morsmelken kan gjøre barnet mer søvnig, men kan også gjøre at det sover og spiser dårligere. Dette kan påvirke barnets vekst negativt.


Promillen i melken er den samme som i blodet, men barnets promille vil bli lavere enn din, fordi melken fortynnes videre i barnets kropp. Hvis du drikker alkohol, vil promillen i morsmelken være høyest 30–90 minutter etter inntaket. Du bør vente tre timer før du ammer barnet igjen, etter å ha drukket én alkoholenhet (ett glass vin/øl). Da vil promillen i morsmelken ha sunket, fordi den synker samtidig med at din promille synker. 


Alkoholen lagres ikke i melken. Det er derfor ikke nødvendig å pumpe og kaste melken (med mindre du opplever melkespreng) før du kan amme igjen. Å ta hånd om et spedbarn i alkoholpåvirket tilstand er ikke å anbefale. Få hjelp av en voksen som ikke har drukket til å stelle barnet. Noen typer fisk og sjømat

Skalldyr, fiskelever og noen fiskearter kan være forurenset med miljøgifter. Enkelte områder er spesielt forurenset. For disse stedene gir Mattilsynet egne kostholdsråd. Du bør heller ikke spise måseegg. Les mer om hva du bør unngå på Matportalen.no. 


Ammende bør unngå disse typene fisk: blåkveite over 3 kilo, ferskvannsfisk av type gjedde, abbor over 25 cm, ørret over 1 kg og røye over 1 kg, fiskelever og produkter med fiskelever (for eksempel rognleverpostei), brunmat i krabbe (hvitt kjøtt kan trygt spises), fordøyelseskjertelen i kamskjell og nyren i o-skjell (sjekk også blåskjellvarselet), og eksotisk fisk som hai, sverdfisk, skater og fersk tunfisk. (Tunfisk på boks er trygt).

Hvis barnet har kolikk

Det er ingen matvarer du bør unngå når du ammer for å hindre luftsmerter hos barnet. Det er ikke slik at spesifikke matvarer som gir mor luft i magen også vil gi barnet luft i magen. Maten du spiser fordøyes i din mage, ikke i barnets. Noen barn kan reagere på mors inntak av kumelk. Forebygging av allergi

Det er ingen matvarer du bør unngå eller bør spise mens du ammer for å forebygge allergi hos barnet. Dette gjelder også familier med disposisjon for atopisk sykdom, som allergi og eksem. 


Enkelte barn utvikler allergi eller matintoleranse i spedbarnsperioden. Dersom det finnes allergier eller mat-intoleranse i familien, kan det være en større mulighet for at barnet ditt også vil utvikle dette. Det er i så fall en utredning som skal gjøres i samarbeid med lege og helsestasjon. 


I de fleste tilfeller vil ikke amming by på spesielle problemer. Ta kontakt med lege dersom du mistenker at barnet ditt er allergisk mot én eller flere matvarer i din kost.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: