Familie10 tips for et godt forhold til besteforeldrene

10 tips for et godt forhold til besteforeldrene

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Nanna Baldersheim 28110
Det har aldri har vært mer kontakt mellom besteforeldre og barnebarn enn det vi har i dag, forteller forsker. Her får du tips om hva du kan gjøre riktig – og hva du ikke bør gjøre.

– Vi lever lenger, er i bedre form og har bedre råd enn før. Det betyr at for de fleste foreldre er besteforeldregenerasjonen et enormt viktig støtteapparat som både utfører tjenester som barnepass og gir økonomisk støtte i mye større grad enn tidligere, forteller Oddbjørn Evenshaug (bildet).

Evenshaug er selv bestefar. Før han gikk av med pensjon, forsket han på familietema som barneoppdragelse og besteforeldre ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.

Mer kontakt nå enn før
Evenshaug forteller at det er en myte at familieforholdene var så mye tettere før i tiden.

– For hundre år siden var foreldrene heldige om deres foreldre var i live når de fikk barn. Det er klart det hjelper på forholdet at besteforeldrene er i live, humrer han, men like viktig er den mobiliteten vi har i dag. Mor sender en MMS til mormor med bilde av den siste tannen til barnebarnet, eller far legger ut en statusmelding om den første skoledagen på Facebook, som bestefar får med seg. Før skulle man ikke bo langt fra hverandre før det ble vanskelig å holde kontakten. Slik er det ikke lenger, slår Evenshaug fast.

Stiller besteforeldrene opp?
Evenshaug er klar over at det finnes foreldre som ikke får hjelp av besteforeldre-generasjonen.

– Det er faktisk et unntak at besteforeldre ikke stiller opp. Men når de ikke stiller opp, oppleves det mye sterkere og sårere fordi så mange faktisk gjør det. De som har foreldre som ikke hjelper til, har ganske sikkert venner som har foreldre som stiller. Forskjellen mellom egne og andres foreldre blir så tydelig, mener den tidligere forskeren.

Mormor har mest kontakt med barnebarna
Men selv om vi jevnt over har mer kontakt mellom generasjonen i dag, er det forskjell på hvem som ser mest til hverandre, kan den pensjonerte forskeren fortelle.

– Vi gjorde en undersøkelse og fant ut at bestemødrene har mer kontakt med barnebarna enn bestefedrene. Det var særlig mormor som skilte seg ut, mens farfar gjennomgående var den som kom dårligst ut. Videre fant vi at jentebarnebarn hadde hatt mer kontakt med sine besteforeldre på morssiden enn menn. Også her var det mormor som skilte seg ut. Foreldreperspektivet bekreftet slektslinjeforskjellene: Mødrene fortalte om mer kontakt mellom barna og sine foreldre, og da særlig mormor, enn fedrene når det gjaldt barnas kontakt på farssiden.

Foreldrene selv avgjør
Andre studier viser at den eldste i søskenflokken og enebarn hadde en tendens til å få mer omsorg fra besteforeldrene enn de øvrige søsknene. Besteforeldreomsorgen viste seg å ha sammenheng med mødrenes alder, utdanningsnivå og yrkesaktivitet utenfor hjemmet. De yngste mødrene hadde atskillig mer hjelp fra besteforeldre enn de eldste, og mødre med høyest utdannelse hadde minst hjelp.

Evenshaug mener at foreldre bør være oppmerksomme på hvilken rolle de spiller for forholdet mellom barnebarn og besteforeldre.

– Foreldrene er selve nøkkelen til forholdet. De er generasjonsbroen, som vi kaller det i besteforeldreforskningen. Det betyr for eksempel at om mor og mormor har et anstrengt forhold, bør de se om det er mulig å likevel oppføre seg anstendig slik at barnebarna ikke behøver å få med seg det dårlige forholdet.

Hva krangler foreldre og besteforeldre mest om?
– Det mest vanlige som foreldre synes er vanskelig i forhold til besteforeldregenerasjonen, er spørsmålet om hvordan familien skal takle fridager, ferier og feiringer, besteforeldres oppdragelse av barnebarn og det å ta imot penger fra foreldrene sine, forteller Evenshaug.

Skal besteforeldrene være med på å oppdra barnebarna?
– Besteforeldre skal være meget forsiktig med å blande seg inn. De skal støtte barnebarna og barna sine, men ikke overprøve foreldrene. De må være forsiktige med å blande seg på en måte som stiller foreldrene i et dårlig lys. Å si ”slik oppdro jeg barn og slik bør du også gjøre det” er en dårlig besteforeldreholdning.

En norsk spørreundersøkelse viste at nesten to tredeler mener at besteforeldrene bør ha minst like mye å si i barneoppdragelsen som barnehagen og skolen. Men kun 3 prosent mente at de skulle ha like mye å si som foreldrene. Evenshaug åpner for at besteforeldrene skal kunne ha et ord med i laget.

– Når de vet at de er på linje med foreldrene, kan de også oppdra når det er nødvendig å si fra. Og dersom barnebarna får lov til å hoppe i sofaen hjemme, men ikke hos besteforeldrene. Når barnebarna er hos besteforeldrene, er det besteforeldrenes normer og regler som gjelder. Barn har ikke vondt av å lære at ting kanskje gjøres litt annerledes i andre hjem. Foreldre må også respektere besteforeldrenes regler og ikke overkjøre dem i sitt eget hjem.

10 tips til foreldre:

1. Husk at det er dere som har hovedansvaret for kontakten mellom besteforeldrene og barnebarna.

2. Vis besteforeldrene tillit, og vit at de vil barna det aller beste.

3. Gi barna anledning til å være alene hos besteforeldrene hvis de selv og besteforeldrene ønsker det.

4. Ikke kritiser besteforeldrene i barnas nærvær! Det gjelder uansett hvor mye du irriterer deg over svigerforeldrene dine.

5. Be om råd og hjelp når dere trenger det.

6. Aksepter at besteforeldrene har sine egne behov og ikke lenger har de samme kreftene som før.

7. Si ifra hvis besteforeldrene blander seg inn i barneoppdragelsen på en utidig måte.

8. Respekter at hjemme hos besteforeldrene er det deres regler som gjelder.

9. Snakk med besteforeldrene om hva som kan være fornuftige gaver til barna.

10. Ved samlivsbrudd - pass på at barnas kontakt med besteforeldrene ikke blir brutt.

10 tips til besteforeldrene:

1. Respekter foreldrenes tro og verdier og at foreldrene oppdrar barnebarna på den måten de selv mener er best.

2. Snakk aldri stygt om foreldrene i barnebarnas nærvær! Ros heller.

3. Vær til stede for barnebarna og foreldrene når de trenger dere. Gi hjelp og støtte etter lyst og behov.

4. Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre.

5. Avstå fra utidig innblanding i barnefamiliens liv og i barneoppdragelsen. Gi råd når du blir spurt, og vær klok nok til å lukke øyne, ører og munn når det er nødvendig.

6. Styrk barnebarnas selvtillit ved å vise interesse for deres liv, deres skolegang, interesser og aktiviteter.

7. Gi barnebarna gode opplevelser - også ved å ta dem med i dagligdagse gjøremål.

8. Bruk besteforeldrehjemmet som et sted der barnebarna kan få slappe av fra et hektisk dagligliv i oppvekstfamilien.

9. Hvis noe ved barnebarna bekymrer dere, snakk med foreldrene om det, men aldri i barnebarnas nærvær.

10. Vær bevisst deres oppgave som formidlere av tradisjonen, og bidra til barnebarnas identitetsdannelse ved å føre dem inn i slektshistorien.

Kilder: Oddbjørn Evenshaug og www.besteforeldre.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: