BloggAdvokatbloggenPermittering som følge av koronavirus

Permittering som følge av koronavirus

Det er dessverre mange som blir permittert som følge av koronapandemien. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Advokat Monica Bjøndal Andrésen, Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS 1581 Sist oppdatert 16.03.20
Hva er egentlig permittering, og hvilke rettigheter har du? Her får du oversikten, og du får også vite hvilke tiltak som blir gjort i forbindelse med koronapandemien.

Flere arbeidsgivere må i disse tider permittere sine ansatte som følge av tiltakene som er satt i gang for å bekjempe smitte av koronaviruset. Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak. På denne måten blir arbeidsgiver fritatt sin lønnsplikt. En forutsetning for permittering er at arbeidsstans kun er midlertidig.

Innlegget er skrevet av advokat Monica Bjøndal Andrésen.

For å kunne foreta permittering av de ansatte må det foreligge saklig grunn. Force-majeuretilstander som den situasjonen vi når står ovenfor vil for mange bedrifter utgjøre saklig grunn.

Varsling – 2 dager ved uforutsette hendinger

I utgangspunktet skal arbeidsgiver varsle permittering skriftlig 14 dager før iverksettelse. Imidlertid er det slik at permittering som skyldes uforutsette hendinger kan varsles med en frist på kun to dager. Dette vil være tilfelle for mange permitteringer på bakgrunn av koronaviruset. Men dette er en vurdering som må foretas konkret ovenfor hver enkelt bedrift, og årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. I tillegg skal varselet inneholde informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.

Arbeidsgiverperiode

Ved permittering må arbeidsgiver normalt utbetale lønn til arbeidstaker de første 15 dagene. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra Nav. For å ha rett til dagpenger når du er permittert, må du være permittert som følge av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke. Videre må arbeidsgiveren din ha gjort det som forventes for å unngå permittering og situasjonen som har ført til at du ble permittert må være midlertidig.

Strakstiltak fra Regjeringen den 16.03.20

I morges ble partiene på Stortinget enige om en krisepakke hvor arbeidsgiverperioden av hensyn til bedriftene er kortet ned til to dager. Videre gir staten en garanti til arbeidstakerne på full lønn i 20 dager (inntil 6G), hvor staten går inn og dekker de overskytende 18 dagene for arbeidstaker.

Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: