BabyVekst og utviklingBarn i tospråklige familier: Smart å lære begge språk tidlig

Barn i tospråklige familier: Smart å lære begge språk tidlig

Tospråklighet kan gi både en sunnere hjerne og bedre jobbmuligheter, ifølge språkforskere. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Heidi Elin Nupen 2353
Barn som vokser opp i tospråklige familier har fordeler av å lære begge språkene helt fra starten. – Det er for seint å vente til de begynner på skolen, sier språkforsker Kristine Bentzen.

– Tospråklige barn får et bevisst forhold til språk – og tidligere enn andre barn. Og jo før de starter, jo flinkere blir de, sier Kristine Bentzen, forsker i CASTL (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics), og Merete Anderssen, som er førsteamanuensis på Institutt for språkvitenskap, ifølge forskning.no. Begge er tilknyttet Universitetet i Tromsø.

Begge språkene må brukes i hverdagen
Det har vært mange meninger om hvordan barna skal bli introdusert for språkene når foreldrene snakker forskjellige språk. De to forskerne sier det er smart å lære barnet opp i begge språk så tidlig som mulig.

– Før var det mer vanlig at barnet skulle lære ett språk først, og så skulle det andre språket introduseres seinere. Men det er å gjøre barnet en bjørnetjeneste. Det er for seint å vente til de begynner på skolen.

For i følge de to språkforskerne blir det unaturlig for et barn å begynne å snakke et annet språk når det har vært vant til å bare snakke det ene.

– Fireårsalderen kan være for seint å begynne hvis barnet skal få morsmålskompetanse i begge språk, sier Bentzen.

Men skal barnet bli god i to språk helt fra starten, er det viktig at begge språkene blir brukt mye i dagliglivet, og barnet må også få anledning til å bruke begge språkene selv. Skal barnet lære begge språkene, må det høre, oppleve og prøve selv – like ofte på begge språkene.

For å få til dette, mener forskerne at foreldrene må være bevisste på språket som brukes til enhver tid. I tillegg kan barnet leke med andre barn eller tilbringe tid med andre familiemedlemmer som snakker det språket som er underrepresentert.

– Helst bør begge språk være i daglig bruk, men alle monner drar, sier Anderssen.

Barnet blir ikke forvirret av å lære to språk
Forskerne sier at foreldre med ulike språk bekymrer seg for at barnet skal bli forvirret av en tospråklig hverdag.  Tidligere forskning har dessuten konkludert med at det er til barnets beste om det snakkes et hovedspråk hjemme.

– Men tospråklige barn blir ikke forvirret. Barn har en utrolig kapasitet når det gjelder språk, og lærer fint å håndtere ulike språksituasjoner, sier Bentzen.

– Det er ikke uvanlig at tospråklige barn låner ord fra det ene språket når de snakker det andre. Men det betyr ikke at de er forvirret. Voksne gjør jo også dette, sier Anderssen.

Men hvorfor lære to språk?
Her er noen av fordelene, i følge språkforskerne Bentzen og Anderssen:

– Sunt for hjernen. Tospråklighet gjør oss i blant annet bedre stand til å planlegge, sette i gang og avslutte.

– Holder oss mentalt friskere inn i alderdommen. En studie viste at tospråklige utvikler demens 5-6 år senere enn enspråklige.

– To språk betyr to kulturer. Barnet får sosiale fordeler, og muligheten til å snakke med familie i hjemlandet til den ene forelderen.

– Bedre jobbmuligheter. Tospråklige har også lettere for å lære seg et tredje språk.

– Barnet får større toleranse overfor andre kulturer. Lærer at andre folk kan ha andre perspektiver og handlemåter.

Nettside for tospråklige familier
Bentzen og Anderssen har sammen med flere kolleger startet opp en nettside for foreldre i tospråklige familier. Nettsiden gir forskningsbaserte råd og informasjon til foreldre med hvert sitt språk: Flere språk til flere

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: