I barnets indre verden skapes stadig nye erfarings- og opplevelsesområder i løpet av de første tolv månedene. Samtidig mestrer barnet mer og øker sin evne til problemløsing. Kontakten og samspillet med foreldrene endres også gjennom denne utviklingen.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Kontakt og samspill
Spebarn setter raskt i sving følelser hos foreldrene, og skaper dermed kontakt og samspill. Når den lille gråter og er fortvilet, utløser det et ønske hos foreldrene om å trøste og ta vare på. Når babyen smiler, smiler mamma eller pappa tilbake og begynner en liten småpludrende samtale. Dette følelsesspråket legger grunnlaget for den første kontakten mellom dem.

Gjennom følelsesspråket får spebarnet sin første opplevelse av å bli forstått og å kunne dele både sorg og glede. Dette systemet er også sårbart. Når foreldrene merker at barnet ikke lar seg trøste, kan både fortvilelse og sinne utløses. Å føle glede og delta i de små samtalene med barnet når man selv er fortvilet, trett eller oppgitt, kan også være vanskelig.

Det er rom for feilskjær, så sant en finner ut av det igjen. Det er helt normalt med en veksling mellom negative og positive episoder. Det er når misforståelsen eller samspillsfeilene vedvarer at man kan trenge hjelp og støtte til å snu denne utviklingen. For mange negative følelser i nyfødttiden kan belaste samspillet og det viktige fellesskapet mellom barn og foreldre.

Utviklingen går i sprang

Du vil merke at spebarnets utvikling går i rykkvise sprang, ikke i jevn bevegelse. Dette skyldes forandringer i sentrale systemer i hjernen og vises i barnets psykologiske utvikling og ferdigheter.

Ved 2-månedersalderen skjer det normalt et sprang i utviklingen som påvirker blant annet barnets søvnmønster. Nå vil barnet vanligvis sove i lengre perioder om natten. Samtidig viser det en ny våkenhet som blant annet kommer til uttrykk ved at periodene med kontakt og samspill blir lengre, og barnet er mer utholdende og oppmerksomt.

Et nytt sprang skjer ved 7-månedersalderen og igjen ved 12 måneder. Nå skjer det igjen en endring i barnets måte å forholde seg til mennesker på og hvordan det utforsker omgivelsene. Blant annet vil evnen til samarbeid og problemløsing utvikles mye i disse fasene. For eksempel lærer barnet ved 7-månedersalderen å følge en annens blikk, og ved 1-årsalderen lærer det å uttrykke seg med ord. I det første leveåret er utviklingen enormt stor, og det finnes knapt noen annen periode i livet hvor man lærer så mye!

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?