BabyTo tette

To tette

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen og Pernille Filippa Pettersen 37591
På kort sikt kan to tette kanskje virke som det er mer arbeid enn glede – to barn i bleier, som ikke sover hele natten og som trenger foreldrenes hjelp til alt mulig. Men det finnes likevel gode grunner til å få barn tett etter hverandre.

Fordelene viser seg tidlig. Barna finner hverandre tidlig som lekekamerater og får mye tid sammen med jevnaldrende. Sjansen er dessuten stor for at barna har felles venner og interesser etter hvert som de blir eldre.

Mye glede av hverandre
Når barnet får søsken tidlig, er det gjerne den første sosiale relasjonen det får til noen i samme alder. Er det mindre enn to år mellom barna, kalles de pseudotvillinger. Fordi de er så nære hverandre i alder, blir de gjerne gode lekekamerater, og vil være på omtrent samme utviklingstrinn gjennom oppveksten.

Søsken som ikke er pseudotvillinger, men som fortsatt har liten aldersforskjell, vil også ha noe samme utviklingsbehov og like lekeinteresser.

– Hvis barna er like hverandre i personlighet og temperament vil de kunne etablere en positiv relasjon i forhold til hverandre, sier førsteamanuensis Mona Bekkhus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

De lærde strides
Mens noen mener at søsken bør komme til verden med kort mellomrom, sier andre at det helst skal gå flere år. I et intervju hos God Morgen Norge i 2015, uttalte småbarnspedagog Elisabeth Schönbeck at det burde være tre til fire år mellom hvert barn. Begrunnelsen var at når barnet er rundt tre til fire år, er det over sin individuasjons- og separasjonsfase.


En studie publisert i The New England Journal of Medicine (NEJM) fra 2006 konkluderte med at 18 til 23 måneder mellom en fødsel og neste unnfangelse var optimalt. Det betyr at den «perfekte» alder mellom søsken er et sted mellom to og tre år, ifølge studien. Senere har det kommet andre studier som konkluderer med andre aldersforskjeller.

Hør mer om søsken og søskensjalusi i denne podcasten:

Det er altså ikke lett å finne ett fasitsvar på akkurat dette spørsmålet. Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, mener at dette må være opp til hver enkelt familie.

– Noen foretrekker å ha barn tett i alder, slik at de kan leke med hverandre og bli fort ferdig med småbarnsfasen. Andre foretrekker flere år mellom barna for at det ikke skal bli en for heftig utfordring for familien. Her velger folk svært forskjellig, og familien må selv vurdere hva som passer sin livssituasjon best, sier hun.

Mye læring i å få søsken tett
Bekkhus mener, i likhet med Schjelderup, at man ikke kan si at det er best å få søsken når barnet er ett eller fire år gammel.

– Det man kan si er at det er fordeler og ulemper både med å få barna tett og med flere års mellom, forklarer hun.

Bekkhus forteller at det ofte er mer krevende for foreldrene å ha to små barn i hus samtidig. Det kan for eksempel prege foreldrene i større grad med belastninger, deriblant med mindre søvn. Foreldrene må også dele oppmerksomheten sin mellom to små barn. Men hun forteller at det kan være mye læring i nettopp det.

– Det er mye læring og sosial kompetanse for barna rundt det å kunne dele foreldrenes oppmerksomhet. Samtidig får de utvidet sine sosiale relasjoner, og de får tilgang på en lekekamerat, sier Bekkhus.

Tips til deg som har to tette


  • Unngå å behandle barna som om de var like gamle.

  • Bruk tid alene med hvert av barna.

  • Unngå å sammenligne barna eller sette dem opp mot hverandre.

  • Gi hvert av barna leker, oppgaver og ansvar tilpasset utviklingstrinn og alder.


Kan utvikle et viktig vennskap
Å ha en søsken i nær alder kan også bli en stor trygghet etter hvert som barna blir eldre.

– Når barn går over i ungdomsalderen deler de ofte ikke like mye av egne erfaringer og tanker med foreldrene. Å ha søsken som er nær i alder kan gi god sosial støtte i en periode som er krevende for mange, både i forhold til identitetsutvikling, selvstendighet og relasjoner til andre jevnaldrende, sier Bekkhus.

Det er derimot ikke en selvfølge at barn med liten aldersforskjell blir bestevenner. Personlighet spiller også en stor rolle.

– Relasjonen mellom søsken handler mye om hvordan man passer sammen. Hvis man er veldig ulike kan det hende at man søker venner utenfor familien i stedet for å tilbringe tid sammen med søsknene, avslutter Bekkhus.

PS: Kroppen bruker ett år på total resitusjon og heling etter en normal fødsel. Bekken skal gro sammen, og muskler og skjelett endrer posisjon igjen. Dette kan du lese mer om i artikkelen "aldersforskjell mellom søsken".

Kilder: Folkehelseinstituttet, Leder i jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen og Mona Bekkhus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: