Tannfrembruddet begynner som regel rundt halvt-årsalderen, og alle tjue melketennene pleier å være på plass når barnet er to år.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Det er store variasjoner for tannfrembrudd. Tannfrembruddet kan være ubehagelig og kan gjøre barnet grinete og urolig. Derimot er det ingen holdepunkter for at tannfrembrudd i seg selv gir feber hos spebarn. Dersom tannfrembrudd følges av feber, vil det som regel bety at det samtidig foreligger en infeksjon, som oftest i halsen.

Hva synes du om artikkelen?