BabySykdom og symptomerSammenheng mellom flåttbitt og hjernehinnebetennelse

Sammenheng mellom flåttbitt og hjernehinnebetennelse

Tegning: Hallvard Elven, Folkehelseinstituttet
Av Janet Molde Hollund 705 Sist oppdatert 02.05.11

Siden 1995 har leger ved Stavanger Universitetssjukehus undersøkt hjernevæske hos alle barn med ansiktslammelser. I over halvparten av tilfellene er flåttbitt årsaken til ansiktslammelsene og nesten alle disse har samtidig hjernehinnebetennelse.

– Vi lurte på om barn med nyoppståtte lammelser også hadde hjernehinnebetennelse. Vi ba alle leger sende barn med lammelser direkte til sykehuset, sier Dag Tveitnes.

Barnelegen ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har tatt seg ett års permisjon fra legegjerningen, og jobber nå med en doktorgrad om nevroborreliose hos barn. Nevroborreliose er sykdommen som kan oppstå dersom flått med borreliabakterie biter barna og bakterien angriper nervesystemet.

Ny kunnskap
– Før kunne vi finne forklaring på et fåtall av alle ansiktslammelser hos barn, nå kan vi forklare de fleste. Hos barn i Rogaland skyldes to tredeler av ansiktslammelsene borreliainfeksjon. Dette er helt ny kunnskap, sier Tveitnes. Ingen har funnet så høy andel andre steder, men de har heller ikke undersøkt så systematisk som vi har gjort disse 15 årene.

Prøvene av barna blir tatt med såkalt spinalpunktering. Det betyr at legene tapper spinalvæske fra et stikk i ryggen til barnet. De undersøker deretter væsken med tanke på betennelse eller borrelia-antistoff.

Hjernehinnebetennelse
– Et annet interessant funn er at vi, som de første, har vist at flått er den hyppigste årsak til hjernehinnebetennelse hos barn i et område. To tredeler av alle tilfeller av hjernehinnebetennelse skyldes borreliabakterien hos barn i Rogaland. Delvis fordi vi har relativt mange borreliatilfeller, men også fordi det fleste andre mikrober som forårsaker alvorlig hjernehinnebetennelser er sterkt i tilbakegang takket være vaksinasjonsprogrammet i Norge, sier Tveitnes.

Hver sommer ser legene ved SUS i underkant av 20 barn under 14 år som får hjernehinnebetennelse som følge av flåttbitt. Tveitnes sier dette tilsvarer ett barn per 4000 – 5000, eller ett barn per årskull i deres nedslagsfelt.

Er flåttbitt veldig farlig?
– Det vil jeg ikke si. De aller fleste som får sykdommen har rask og helbredende effekt av antibiotika. Det er også mange bitt for hver person som blir syk, og dersom du har gode vaner og får fjernet flåtten første døgnet, går det som regel greit, sier Tveitnes.

Forskere regner med at rundt en tredel av flåtten har borreliasmitte i seg. 75 prosent av de som får borreliainfeksjon får det bare i huden, 20 % får nevroborreliose og noen få får infeksjon i hjerte og ledd.

– Vi ser at nevroborreliose særlig rammer barn mellom fem og åtte år. Dette kan vi kanskje forklare ved at flåtten beveger seg en halv til en meter opp. Da kommer de til halsen og ørene på barna. De som blir bitt her, får oftere ansiktslammelse og hjernehinnebetennelser, sier han.

Sjelden varige mén
De aller fleste kommer fra nevroborreliose uten varige mén. Barn som får hjernehinnebetennelse og ansiktslammelser skal kjapt til sykehus, og blir satt på intravenøs behandling. Unger over åtte-ni år kan få tabletter. Behandlingen varer i 14 dager, og da pleier plagene å være borte.

– Det kan jo skje at nervevev blir skadet, men da har barnet gått i mange måneder med infeksjonen. Dersom foreldre er flinke til å følge med og fjerner flått tidlig, er sjansen for sykdom liten, sier Tveitnes.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: