I de fleste situasjoner når et barn faller av sykkelen, skrubber seg opp eller skader seg på andre måter kan vi som foreldre håndtere skadene selv. Noen ganger er uhellene mer alvorlige. Er du i tvil husk det er alltid bedre å ringe legen enn å gå rundt og bekymre seg.

De fleste ulykker skjer i hjemmet, faktisk fire ganger så mange som i barnehagen eller på skolen. Det er alltid bedre å ringe legen enn å gå rundt og bekymre seg. Du som forelder vet best om barnet har det bra eller ikke.

Ring fastlege/legevakt

• Hvis barnet har hatt feber (over 38 ˚C) i mer enn tre dager, eller hvis feberen har falt og så plutselig stiger kraftig. Men jo yngre barnet er, jo lavere er terskelen for å kontakte lege ved feber. Og like viktig som temperatur, er barnets allmenntilstand.
• Hvis barnet har feberkramper
• Hvis barnets kroppstemperatur er under 35 ˚C i kombinasjon med kald hud og sløvhet
• Ved ukompliserte brudd
• Hvis spebarnet har kastet opp i over seks timer og virker sløvt, har nedsunken fontanell og innsunkne øyne
• Hvis barnet klager over svimmelhet, kvalme og hodepine, eller kaster opp i kombinasjon med smerter i høyre side av magen
• Hvis barnet har langvarig sprutoppkast
• Hvis spebarnet ikke vil ta til seg næring en hel dag og virker sløvt
• Ved sår og skader du ikke kan behandle selv
• Ved fremmedlegeme i øre, nese, øye som du ikke får ut selv

Ring legevakten dersom fastlegen ikke er til stede.

Ring helsestasjonen
Når du har spørsmål om barnets generelle helse og utvikling. Barn som er syke, bør ikke tas med til helsestasjonen, for da kan de smitte andre barn.

RING 1 -1 -3 VED AKUTTE NØDSITUASJONER
• Hvis barnet har mistet bevisstheten og ikke våkner i løpet av noen minutter.
• Hvis barnet har sluttet å puste
• Ved alvorlige brudd
• Ved alvorlige brannskader
• Ved store hodeskader
• Ved store etseskader
• Hvis barnet er bitt av huggorm og får akutt reaksjon
• Hvis barnet har fatt et dypt sår ev. med fremmedlegemer i
• Hvis barnet har spist noe giftig og reagerer på det, ring også Giftinformasjonen ( 22 59 13 00)
• Hvis barnet har fått et fremmedlegeme i halsen
• Hvis barnet er bitt av insekt og har blitt akutt dårlig
• Ved høy feber i kombinasjon med symptomer på hjernehinnebetennelse: utslett som ikke forsvinner når du presser et glass mot det, lysvegring, hodepine/stiv nakke.
• Hvis barnet har behov for spesialomsorg på vei til sykehuset, og du ikke kan frakte det selv.

1-1-3 medisinsk nødtelefon
* Ring alltid 1-1-3 hvis du er i tvil, det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

Fire nødnummer i Norge
I Norge har vi fire nødnummer.  110 ved brann, 112 til politiet, 113 til medisinsk nødtelefonhjelp og 1412 til bruk kun for hørselshemmede. Alle nødetater kan varsle seg imellom og videreformidle anrop til en annen nødetat dersom det er nødvendig.

Felles europeisk nødnummer er 1-1-2
Nødnummer 112 er et felleseuropeisk nødnummer som fungerer i alle EU/EØS-land, og i Norge er dette nødnummeret til politiet.

Vær oppmerksom på at du i noen situasjoner i Norge vil ha bedre mulighet til å nå fram ved å ringe 112 enn ved å ringe de andre nødnumrene.

Her er årsaken til dette:

  • Alle mobiltelefoner og mobilnett har en egen programvare som håndterer nødanrop på en annerledes måte enn ordinære anrop. I Norge gjelder denne programvaren for 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).
  • Programvaren sørger for at det er mulig å ringe 112 selv om du mangler mobildekning fra din operatør, mangler eller har et ødelagt SIM-kort eller ikke har penger på kontantkortet. Dette forutsetter likevel at det finnes mobildekning fra minst én operatør der du befinner deg.
  • I enkelte tilfeller vil også anrop til nødnummer 110 og 113 også bli behandlet slik som 112, men foreløpig ikke i alle tilfeller. Inntil videre kan det derfor være lurt å ringe 112 i tilfeller der du mangler SIM-kort eller penger på kontantkortet ditt, eller dekning fra din operatør.Kilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Førstehjelpens fire hovedpunkter:

– Få oversikt over situasjonen
– Gi livreddende førstehjelp
– Tilkall nødvendig hjelp
– Fortsett til hjelpen kommer

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?