BabyStellNår bør barnet klare seg på do alene?

Når bør barnet klare seg på do alene?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 51198
Mange barn begynner allerede i to-treårsalderen å få interesse for å gå på do. Men det kan gå noen år før de blir selvstendige.

– Det aller viktigste for at barnet skal lykkes i dotreningen, er at vi voksne viser at vi har troen på at dette er noe barnet vil klare, sier helsesykepleier Elin Asbjørnsen i Stavanger kommune.

Start gjerne pottetrening før barnet kan gå
Asbjørnsen sier at foreldre selv kjenner barna sine, og kan vurdere når de er modne. Men understreker at også barnehagepersonell er viktig, fordi de er en så stor del av barnas hverdag.

— Det har kanskje vært litt mindre fokus på pottetrening de siste årene. Noen er gjerne redde for å gjøre noe galt, og at de små skal få potteskrekk. Men det er ingen ting i veien for å starte pottetreningen tidlig – gjerne før barnet har lært å gå. Mange små klarer å bæsje på potte, gjerne før de er to år gamle. Men det er viktig at det blir gjort på en rolig og avbalansert måte. Bruk gjerne også doring på toalettet, råder Asbjørnsen.

Bruker barn bleier lenger enn før?
Inger Kristin Bakken er pedagogisk leder og styrer i Barnehagen Himmelblå i Stavanger. Hun har inntrykk av at barn bruker bleier lenger enn de gjorde før. Hun har sett friske barn som bruker bleie helt opp til femårs alder.
– Tidsaspektet i hele samfunnet er annerledes enn tidligere. Foreldre har det travelt, og som regel er både mor og far i jobber som krever sitt. En trenger ro for å jobbe med toalett-trening. I tillegg er bleiene i dag veldig gode og behagelige, mener Bakken.

Før var det nesten forventet at barn som skulle over fra liten til stor avdeling var tørre.
– Slik er det ikke nå lenger, og det kan være ulike årsaker til at barn går så lenge. For noen har det kanskje låst seg helt. Og gutter er ofte senere ute enn jenter, sier Bakken.

Klare fra de er 3-4 år
Det er veldig forskjellig hvor tidlig de små blir selvstendige. Men barn er gjerne rundt tre til fire år når de er tørre og sier fra når de går på toalettet.

– Jeg tenker at dersom barnet er fire-fem år, og ikke ennå har vist interesse for å gå på do og klare seg alene, er det lurt med et nært samarbeid med hjemmet, sier Bakken.

Treningen bør starte hjemme
Bakken sier at do treningen er en naturlig del av hverdagen i en barnehage.
— Men det å slutte med bleie og begynne å gå på do, er noe som alltid bør begynne hjemme. Der føler barnet trygghet, og det er ofte mye roligere enn i barnehagen. Så følger vi opp – i samarbeid med hjemmet. Vi øver – gjerne hyppig – inntil alt er automatisert, sier hun.

Riktig å bruke belønning?
– Dersom en er usikker på om barnet kan mestre toalettsituasjonen, er jeg ikke positiv til at en bruker belønningssystem. Det kan fort bli like mye et nederlag som motivasjon for barnet. Fokuser på at dette er noe kjekt som du har troen på at barnet kan få til, sier helsesykepleier Elin Asbjørnsen.

Viktig med positiv tilbakemelding
Helsesykepleier er opptatt av at en lager gode rammer rundt dobesøkene. Gi barnet tid, og ha gjerne noen bøker liggende på badet. Og det er viktig med fine tilbakemeldinger.
– I starten er bare det at barnet faktisk vil sitte på do bra. Det må være positivt, og barnet må ikke føle noe skam. Barn forstår mye, så det er lurt å forklare ting på en omsorgsfull måte. Jeg tror også det kan være lurt at noen få personer følger barnet opp. Hvis barnet er litt ømtålig, bør en ikke skifte for mye på personell, sier Asbjørnsen.

Mestringsfølelse
Bakken sier at de voksne i barnehagen er mye i nærheten når ungene er på do. Barna øver seg, og personalet følger opp.
– Vi strekker oss så langt vi kan, og prøver å gi det lille ekstra når vi vet at det er barn som øver seg. Vi må være litt på alerten. I psykologien er renslighetstrening veldig viktig. Det å kunne gå på do og klare seg selv, er et enormt utviklingsskritt. Når mestringen er på plass, er de små ofte veldig stolte – og føler at de er store gutter og jenter. Mange er veldig opptatt av å vise oss hvilke tøffe truser og boksere de har fått, sier hun.

Viktig å lære barna god hygiene
Med toalettbesøk, er det også viktig at barna lærer både å tørke seg skikkelig og vaske hender.
– Det er viktig med automatisering. Har vi vært på do, skal vi tørke oss, skylle ned, bruke såpe – og tørke oss. I barnehager og på skole er det viktig at vi tørker hendene med papir, sier Bakken.

– Vi er på barna hele tiden, og er kjempeopptatt av at de skal være rene. Spesielt til måltider. Vi hjelper med å tørke og vaske barna, alt etter behov. Dersom vi tror noen kan ha lurt seg unna, spør vi om vi kan få kjenne lukten av såpe. Det vil alltid være noen som prøver seg, og sier at de ikke liker å vaske seg, sier hun.

For å gjøre vaskingen morsom, hender det at de fokuserer på hvor artig det er å lage skum – eller at de har fine såper. For ikke å snakke om hvor deilig det er når det lukter godt av hendene.

Og barna skal få veiledning av voksne.
– Noen jobber på sykehjem, mens vi jobber i barnehage. Det er helt naturlig for oss å hjelpe. Barna må møtes på en god måte, slik at de føler omsorg i situasjonen. Vi øver oss sammen på å brette toalettpapir, og forklarer at de skal tørke flere ganger til det ikke lenger kommer noe på papiret, sier Bakken.

– La gjerne barnet prøve seg selv, men dobbeltsjekk heller at det ser greit ut – på en fin måte. Spesielt tenker jeg det er viktig at jenter lærer å tørke seg skikkelig, siden de er mer utsatt for å få urinveisinfeksjon, sier helsesykepleier Asbjørnsen.

I en overgangsfase må vi kanskje tåle litt mer klesvask.

Gi barnet litt slingringsmonn
Helsesykepleier mener vi ikke skal vente altfor mye av barnet helt fra begynnelsen av.
– Barnet trenger tid, og alt blir ikke perfekt med én gang. Ha litt slingringsmonn. Det går an å tenke at det barnet ikke klarer i forhold til renslighet, kan dere ta igjen ved å dusje og skifte undertøy ofte, sier Asbjørnsen.

Bruk ferier og de varme årstidene
Inger Kristin Bakken sier at mange ser ut til å bruke ferier godt når barna skal øve seg både på bleieslutt og dotrening. Da har både foreldre og barn bedre tid, og kan ta ting litt mer som de kommer – uten å oppleve for mye stress i situasjonen.
– Heldigvis har vi vår og sommer som gjør at vi fram mot skolestart kan ha på barna klær som er lettere for barnet å få av seg. Da er det også færre plagg å skifte, dersom det skulle skje et uhell, sier Bakken.

Ikke alle er like modne
Selv om mange opplever mestring innen skolealder, vil det alltid være en viss andel som fortsetter å tisse på seg.
– De fleste som sliter med dette, har problemer nattestid. Men en begynner ikke med tiltak som for eksempel alarmmatte før barnet er seks-sju år gammelt, sier helsesykepleier Asbjørnsen.

Barn kan være veldig viljesterke, og vil gjøre ting på sin måte.
– Noen venter for lenge med å gå på do, fordi de er så redde for å gå glipp av noe. De utsetter så lenge de kan, men så blir de for seine, sier Asbjørnsen.

– Det er slettes ikke alltid det er av vond vilje at noen ikke klarer å få det skikkelig til. Nervesystemet er ikke like modent hos alle, forklarer helsesykepleieren.

– Vi må også huske på at det ved skolestart kan være nesten ett år i aldersforskjell på de yngste og eldste barna, sier Inger Kristin Bakken.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: