BabyOppdragelseKrangler dere om barneoppdragelsen?

Krangler dere om barneoppdragelsen?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Kjersti Lundemo 2796 Sist oppdatert 21.12.10
Som foreldre er det ikke lett å bli enige om hvilke regler som skal gjelde hjemme og på besøk. Husk at uansett hvor uenige dere er – ta diskusjonen om barneoppdragelsen alene; og møt barna som et samlet lag etterpå.

Spill på samme lag
Det aller beste er selvfølgelig at foreldrene er enige om hvilke regler som gjelder, og at de praktiserer dem likt. Mange av de reglene vi ønsker at barna våre skal forholde seg til, har med hele familiens trivsel å gjøre. Hvis hyggen rundt et måltid blir borte for partneren din fordi barnet lager mye styr ved bordet, kan du kanskje bidra til å håndheve bordskikkreglene, selv om du ikke er så opptatt av det selv. Det er forvirrende for barn hvis noe som var forbudt i går, er lov i dag fordi en av foreldrene ikke er hjemme. Det er godt om foreldrene kan være rause mot hverandre i slike sammenhenger slik at man finner frem til en felles oppfatning av hvor grensene går.

Eksemplets makt
Det lille barnet observerer og får med seg mer enn vi kanskje tror av det samspillet som foregår mellom medlemmene i en familie. Du er barnets læremester, også når du ikke tenker over det selv, og dette gjelder i høy grad når du vil lære barnet om hvordan vi mennesker skal oppføre oss mot hverandre. Alt som foregår i en familie, gir signaler til barnet om dette, og barnet vil prøve å imitere tonefall, ordbruk og gester. Det er jo nettopp slik det lærer.

Ta diskusjonen under fire øyne
De diskusjonene foreldre har om oppdragelse, bør foregå slik at barnet ikke hører dem. Hvis du ser eller hører at partneren din gjør noe som du er uenig i, er det best å vente med å ta det opp til dere er alene. Hvis barnet merker at dere som foreldre er svært uenige, skaper det gode muligheter for langtrukne diskusjoner og forhandlinger, og kanskje også dårlig samvittighet hos den av foreldrene som da føler at han eller hun er for ”streng”.

Mange regler forvirrer barnet
Hvis barnets foreldre ikke bor sammen, kan barnet kanskje oppleve at det er forskjellige forventninger og forskjellige regler hos mamma og pappa. Kanskje er det nye partnere, halvsøsken og stesøsken inne i bildet. Da blir det mange flere som er meningsberettiget når det gjelder oppførsel og grenser. Det er fint om dere kan bli enige om hovedtrekkene i oppdragelsen. Det kan være forvirrende å forholde seg til regler som ikke gjelder overalt, særlig for de minste barna. Hvis dere ikke greier dette, er det viktig at du er tydelig på hva du forventer av barnet hjemme hos deg.

Podcast: De vanligste foreldrefeilene


Ikke konkurrer om barnas gunst
Uansett hvordan forholdet mellom deg og den andre forelderen er, må du vokte deg vel for å bli deltaker i en konkurranse om å være mest populær. Selv om du får høre at ”Jeg får lov hos pappa” eller ”Jeg får lov hos mamma”, må du ikke være redd for å holde på det du mener er riktig. Det beste er selvfølgelig om dere som foreldre kan ha en løpende dialog om barneoppdragelsen.

Lojalitetskonflikter
Noe av det mest vanskelige og uheldige for barn er ”lojalitetskonflikter”. Slike indre konflikter opplever barn når en av foreldrene snakker negativt om den andre overfor barnet. Dette er dessverre ikke uvanlig når for eksempel foreldre er skilt og har delt omsorg. Slike konflikter kan – når de stadig forekommer – bidra til psykiske vansker hos barn.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: