BabyOppdragelseGrunnlaget for god oppdragelse

Grunnlaget for god oppdragelse

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Kjersti Lundemo 1265 Sist oppdatert 02.01.11
Det finnes ikke perfekte foreldre, og det finnes ingen absolutte svar når det gjelder barneoppdragelse. Likevel er det noe som er grunnleggende og viktig for oppdragelsen til et hvert barn.

Alle barn har individuelle behov, og alle familier har sin unike sammensetning. Men noe er likevel grunnleggende og viktig i samspill og oppdragelse:
– En positiv holdning til barnet.
– Evnen og viljen til å formidle kjærlighet og glede.
– Respekt for barnet og barnets følelser.

Å støtte barnets utvikling
Uansett hvilke metoder vi velger i barneoppdragelsen, er det viktig å huske at oppdragelse handler om å støtte barnets utvikling. Også grensesetting og konsekvenser av uakseptabel atferd må ses i lys av dette. Det er store oppgaver, og av og til føles de overveldende. Vi vet alle at vi ikke greier å være like oppmerksomme eller imøtekommende bestandig. Noen ganger er det energien det skorter på, andre ganger opplever vi at tiden ikke strekker til.

Barn tåler mye
Da er det godt å vite at om du er litt fraværende av og til, eller reagerer på en måte du selv ikke liker når du blir sint, trenger du ikke å føle deg utilstrekkelig. Barn som i det store og hele opplever god omsorg og godt samspill, tåler at du ikke alltid er like oppmerksom. Barn skal også etter hvert lære om og akseptere andre familiemedlemmers følelser og reaksjoner, og at foreldre heller ikke alltid er ”fullkomne”.

Når oppgaven blir for vanskelig
Av og til er det spesielle omstendigheter som gjør oppdragerrollen ekstra vanskelig, for eksempel sykdom hos barnet eller andre familiemedlemmer. Noen ganger kommer foreldre og barn inn i dårlige sirkler når det gjelder kommunikasjon, og som voksen kan du kanskje føle at barnet er urimelig. Kanskje overveldes du av sinne eller oppgitthet slik at dine reaksjoner på barnets væremåte gjør at barnet utvikler seg i feil retning. Da er det viktig å søke hjelp før de negative mønstrene får festet seg for godt.

Helsestasjonen kan hjelpe
Hvis du tar kontakt med helsestasjonen, kan de veilede deg når det gjelder kommunikasjon og oppdragelse, og eventuelt henvise deg videre hvis det er behov for det. I mange tilfeller dreier det seg om å få hjelp til å se hva man faktisk gjør riktig, og så konsentrere seg om å gjøre mer av det. Jo tidligere du får veiledning i en vanskelig situasjon, jo lettere er det å snu en negativ utvikling.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: