31 måneder

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 14899
Rådene og forslagene til hvordan en kan få til gode søvnvaner er mange – og til dels motstridende. For søvn er et tema som mange – både fagfolk og foreldre – har sterke meninger om.

Om barnet: God natt?

Foreldre er svært forskjellige når det gjelder hva som oppfattes som søvnproblemer. Enkelte bekymrer seg mye over at de ikke greier å få på plass et fast søvnmønster for barna, mens andre er helt komfortable med å ta det som det kommer. Ved søvnvansker er innsovning gjerne det største problemet. Det gjelder både når barnet skal sove på dagtid, om kvelden, og hvis det våkner om natten.

Mange har erfart at det er lurt å legge opp til rolige aktiviteter den siste tiden før legging. Hvis stemningen blir altfor høy, kan det være vanskelig for barnet å falle til ro når det skal sove.

Les også: Pass på at barnet ditt får nok søvn!

Forsøk å holde faste sovetider og faste stå-opp-tider. Hold den samme døgnrytmen – også i helgene. Dette kan være vanskelig å overholde når kroppen verker etter søvn, men i det lange løp vil du ha igjen for det. Og for barnet er dette uten tvil det beste.

Hvis du opplever at barnet eller andre i familien lider under manglende nattesøvn, kan det være lurt å ta tak i det før barnet er ett år. Da er som regel en av foreldrene hjemmeværende. Det blir mer slitsomt å legge om til nye vaner når begge foreldrene er i jobb. Men bli ikke så ivrig eller bekymret at du stadig prøver ut nye metoder for å få barnet til å sove.

Ha tålmodighet og innstill deg på at det fortsatt kan bli noen søvnløse netter i perioder. Gode rutiner og koselige ritualer er viktigere enn alle andre triks og tiltak.

Du kan lese mer om barn og søvnproblemer her.

31 måneder
Illustrasjonsfoto: iStock
Til mor og far: Mamma eller pappadalt?Det hender at barn får sterke preferanser til hvilken forelder som skal gjøre hva i perioder. Slik kan det kan påvirke atferden til oss voksne. Andre ganger kan det være at de følelsesmessig har et behov for å være mer med den ene enn den andre.

Dere gjør ting på ulike måter, selv om en kan være samkjørt i forhold til regler, vil barnet oppfatte dere som ulike personer og forholde seg ulikt til dere. Av og til vil barnet insistere på at den andre skal gjøre noe, nettopp bare for å insistere og ønske å bestemme. Andre ganger kan det være at barnet reelt sett har et behov for å være mer med den ene.

Sannsynligvis endrer preferansene seg og det hele er forbigående, men kan være sårt å være den parten som ikke får lov til å trøste, ta på pyjamas, pusse tenner og dele opp maten. Prat om dette slik at dere er enige om hvordan dere skal forholde dere til barnet i slike situasjoner og hvordan dere sammen kan jobbe for at dere begge skal være komfortable. Skal barnet få lov til å velge? Skal barnet få lov til å velge noe?

Les også: Én snill og én streng forelder


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: