29 måneder

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 13985
Du har forstått hva barnet ditt har sagt helt siden det sa sine første ord. Men for besteforeldre og andre som har måttet ty til deg som tolk, vil det være en lettelse at barnets språk nå er tydeligere og bedre utviklet.

Om barnet: Nye ord

Setningene vil bli stadig lengre, opp til fem eller seks ord. Grammatikken vil bli mer kompleks når barnet  begynner å bruke flertallsord og pronomen. Ved slutten av toårsalderen vil barnet forstå flesteparten av de ordene det vil trenge i sin dagligtale.

Når barnets evne til tenkning og fantasi utvikles, vil det også utvikle de språkferdighetene det trenger for å fortelle deg om følelser, tanker og ideer. Slik åpnes en helt ny verden av kommunikasjon.

Språkutviklingen – kort oppsummert:
Rammene for det normale er vide. Men du skal kunne forvente følgende:

24 måneder: Barnet bruker fraser av 2–3 ord, og viser at hun forstår stadig mer av hva andre sier.

30 måneder: Barnet bruker flertallsendinger og nektende setninger. Hun spør «hva» og «hvor», og hun kan identifisere og si ordet for en eller flere farger.

36 måneder: Barnet kan synge en kjent sang. Hun spør «hvorfor» og «hvem», og hun forstår og bruker enkle preposisjoner.

Les også: Når bør du være bekymret for barnets språk?

Kjønnsroller
Illustrasjonsfoto: iStock
Til mor og far: Rosa eller blått?

Alle barn er ulike, og er noen av ulikhetene relatert til at barnet er gutt eller jente? Det viser seg at vi voksne forholder oss annerledes til jenter og gutter, og det er ingen tvil om at de preges av miljøet de vokser opp i. Kjønnet er uansett en viktig identifikasjonsfaktor.


Har dere forventninger til barnet som er knyttet til hvilket kjønn det er? Merker dere at andre har det? Er det annerledes å være foreldre til jenter enn gutter? Gir dere ulik tilbakemelding til dem? Oppfatter dere noen av handlingene som et resultat av kjønnet?

Plassen i søskenflokken kan ha betydning for hvilke egenskaper en får forsterket. Forskjeller kan også skapes etter om er enebarn eller har søsken. Det er svært mange faktorer som påvirker barnet, noen av dem kan dere påvirke og andre ikke.

Les også: Hvem er du i søskenflokken?


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: