22 måneder

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 24699
Følelsene formes i hovedsak av barnets økende selvstendighet. Det vil gjøre ting selv, og setter ikke pris på at andre står i veien.

Om barnet: Trygghet og selvstendighet

Barnet vil slite emosjonelt mens det lærer å takle behovet for foreldrenes trygghet kontra behovet for å utforske «verden utenfor» sine mange og fantastiske muligheter. Du vil se at barnet begynner å øve på å oppholde seg utenfor synsfeltet ditt i stadig lengre perioder og avstander. Dette er et tegn på vekst og på den nødvendige testingen av grenser.

Når barnet løper fra deg nedover gangen i supermarkedet, gjør det det i trygg forvissning om at uansett hvor langt det går, så faller det ikke utenfor det sikkerhetsnettet du representerer.

Med din veiledning vil barnet bli stadig flinkere til å uttrykke et bredt følelsesmessig spekter. Det vil vise stolthet over å klare nye ting, være flau når hun gjør feil, og skamfull når hun oppfører seg «dårlig». Det er viktig at du støtter opp under disse uttrykkene.

I denne alderen har barnet et stort ønske om å glede sine foreldre og stor frykt for å miste eller ødelegge deres kjærlighet. Bruk denne kunnskapen klokt.

Få flere barn?
Illustrasjonsfoto: iStock
Til foreldrene: Tid for flere?
Å ha en familie – og å være en familie – kan være annerledes enn det dere så for dere. Foreldrerollen blir til underveis, og er en livslang oppgave. Dere vokser sammen med barnet deres. Og modnes og får erfaringer dere ikke hadde da barnet ble født. Dere møter barnet med økende ballast.

Som foreldre har vi ansvar for å møte barnet vårt med omsorg, og det er også noe som kommer naturlig til uttrykk for de fleste. En blir usigelig glad i barna sine, og av og til er det slik at en vanskelig kan forestille seg at det er nok kjærlighet til å flere barn. Men de fleste opplever det slik at hjertet og kjærligheten bare blir større når det blir flere barn.

Det er ikke alltid lett å bestemme seg for om og eventuelt når en skal få flere barn. Noen har bestemt seg på forhånd for hvor mange barn de vil ha og holder fast ved dette. Andre endrer planene undervegs og får færre eller flere barn enn de hadde sett for seg.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: