Sist oppdatert: 4. mai 2009

Om barnet: Større uavhengighet

18 måneder gammelt kan barnets gange fremdeles være ustø, men etter hvert som 2-årsdagen nærmer seg, vil den bli stadig stødigere.

Energien er nærmest uuttømmelig, og barnet bruker den til å utforske på stadig modigere måter.

Finmotorikken og hånd-øye-koordinasjon forbedres mye. Dette gjør barnet mer kompetent i lek, utforskning og selvstendige aktiviteter som påkledning, spising og bading. Alt dette er med på å gi barnet større uavhengighet.

Jeg-et
I denne perioden fødes «jeg-et» – forståelsen av hva som er «meg» og «ikke meg» i kropp, hjerte og hjerne. Samtidig vil barnet vokse mye og lære stadig flere ferdigheter. Du vil spesielt legge merke til vekst og forandring på disse områdene: i utseende, språk og evne til å tenke selv.

Takket være den eksplosive veksten i ordforrådet begynner barnet nå å prate og konversere. Og du kan nesten se hjulene snurre i hodet hennes når barnet planlegger, takler og løser stadig større utfordringer.
Etter hvert som barnet finner ut på hvilken måte ting er like og ulike, vil det se stadig mer interessante forbindelser mellom ting, mennesker og hendelser i livet sitt.

Barnet vil lære at ting ikke forandrer seg – byggeklossene forblir de samme uansett hva barnet  gjør med dem. Denne oppdagelsen er viktig nå som barnet begynner å stole på at ting i hennes verden er konstante. Barnet regner med at menneskene rundt det er det. Dette er grunnleggende for utviklingen av barnets forhold til mennesker, som det forventer skal oppføre seg på bestemte måter. Den er også viktig for barnets økende evne til å forutse resultatet av egne handlinger.

Frem mot toårsalderen begynner barnet å forstå konsepter og abstrakter, og vil også begynne å forstå at andre mennesker har andre perspektiver og meninger om hvordan ting er og bør være.

Til mor og far: Løvebit og musebit

Så lenge barnet spiser og sover godt, så går alt bra, sier en ofte. Men det er ikke alltid så enkelt med maten. Måltider er en fellesopplevelse som handler om mer enn mat. I perioder har dere kanskje alt og vil nok oppleve at måltidene kan være krevende.

Små gjester kan ha store ønsker og krav til hva som skal skje ved og på bordet. Å spise er noe barnet gjør flere ganger til dagen, det har etter hvert forventninger til måltidet som det ønsker å få oppfylt. Derfor er det viktig at dere er samkjørte i forhold til dette.

Prat om hva som er god bordskikk og hva som er et godt måltid for dere. Bli enige om kjøreregler, skal dere alltid vaske hendene først, skal barnet sitte på samme, mulighet til å velge mellom to pålegg, få lov til å la være å spise skorpe eller lov til å bytte pålegg? Kanskje kan dere av og til tenke på hvordan dere strekker dere for å gjøre gjestene deres fornøyde? Det kan være godt å minne seg selv på når en av og til blir lei når barnet likevel ikke vil ha ost på skiven etter selv å ha pekt på osten.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?