BabyHvordan utvikle et godt samspill

Hvordan utvikle et godt samspill

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av psykolog Henning Rye 1167 Sist oppdatert 27.06.06

Resultater fra forskning på foreldre-barn-forholdet de siste 25 årene tyder på at barns utvikling – uansett kultur – har en rekke grunnleggende likheter, og at foreldre og barn sammen utvikler noen samspillstemaer som i hovedtrekk går igjen. Disse grunnleggende temaene har samme innhold, men kommer til uttrykk på ulike måter i forskjellige kulturer og livssituasjoner. De har også ulike uttrykksmåter i forhold til alder og utvikling.

Under finner du noen av dem slik de kommer til uttrykk i vestlige kulturer:

  1. Å vise barnet ditt at du er glad i det ved å få til øyekontakt med det, smile til det og prøve å imitere barnets ansiktsuttrykk og lyder. Dette er utgangspunktet for å oppleve gjensidig oppmerksomhet og kontakt og en følelse av nærhet og kjærlighet.
  2. Å være oppmerksom på hva barnet ditt vil eller tar initiativ til, og prøve når det er mulig, å justere din væremåte etter det. Når du prøver å forstå hva barnet ditt er opptatt av, kan du lettere bli oppmerksom på og følge opp barnets initiativ ved å la det ta på, se eller høre på det som fanger barnets interesse. Det er på denne måten barnet blir kjent med både personer og ting i omgivelsene.
  3. Å snakke med barnet og sette ord på eller kommentere det barnet er opptatt av. Ved at du på en oppmuntrende måte setter navn på og bruker enkle ord og setninger om det barnet ditt opplever, hjelper du barnet til gradvis å knytte sammen ordlyder og opplevelser i daglige situasjoner.
  4. Å la både barnet ditt og deg selv få tid til å uttrykke det dere vil si. Hvis kontakt og utveksling av følelser og opplevelser skal fortsette å utvikle seg, er det nødvendig at både du og barnet ditt får anledning til å bidra til samspillet.
  5. Å etterligne det barnet ditt formidler i form av lyder og ansiktsuttrykk, og vise positive reaksjoner når barnet ditt gjør det du venter og liker. Det å prøve å etterligne eller imitere det barnet gjør, er en fin måte å vise at du har oppfattet det barnet prøver å uttrykke, at du liker det og svarer på det.
  6. Å vise at du har oppfattet det barnet ditt forsøker å formidle til deg. Det er ikke alltid lett å være helt sikker på hva et lite barn egentlig ønsker og vil. Etter hvert som foreldre og barn blir bedre kjent med hverandre, blir også dette lettere. Det er imidlertid viktig at barnet ditt opplever at det det prøver å uttrykke, blir mottatt og reagert på ut fra den opplevelsen du har av det.

Vi vet at disse seks temaene normalt sett er sentrale i vanlige foreldre-barn-forhold, og at de viser viktige sider ved foreldre-barn-samspillet. De fremmer også barnets psykologiske og sosiale utvikling ved å bidra til positive og gjensidige samspillsmåter. Temaene er nummererte, men det betyr ikke at de kommer i en fast rekkefølge. De kommer og går som naturlige sider ved en positiv kontakt, vanligvis uten at foreldre tenker over det.

Det er ikke knyttet noen veiledning til temaene, ingen oppskrift som forteller hvordan den enkelte mor eller far kan bruke dem. De aller fleste benytter dem i større eller mindre grad allerede i samværet med barna. Hensikten med å ta dem med her, er for å understreke hvor stor betydningen disse erfaringene har for barns utvikling.Den enkelte mor eller far oppfordres derfor til å tenke etter hvordan de bruker dem, og hva som er mest naturlig og passende i ulike situasjoner.

Hvis du lurer på hvordan du kan benytte disse samværsmåtene, kan det være en hjelp å stille seg noen spørsmål: Hvordan gjør jeg dette? Når gjør jeg det? Kan jeg gjøre det på andre måter? Bør jeg gjøre mer av det? Hvordan reagerer barnet på den måten jeg gjør det? Fokuser på ett tema om gangen og prøv det ut i ulike situasjoner.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: