– Jeg ble helt satt ut. Det var en fryktelig opplevelse! Alle foreldre både tror og forventer at barna blir ivaretatt på beste måte når de er i barnehagen. Men Trude opplevde at hennes sønn ble slått i ansiktet - av en av de ansatte.

Sist oppdatert: 1. mars 2012

– Mannen min fikk en telefon fra barnehagen om at det hadde vært en hendelse der. Vi ble kalt inn til møte hvor de fortalte at en av de ansatte hadde slått sønnen vår i ansiktet med flat hånd. Dette skjedde visstnok under en påkledningssituasjon i garderoben. Sønnen vår var «vanskelig» og den ansatte mistet besinnelsen. Et annet barn var vitne til det hele.

Trude fikk sjokk. – Jeg trodde ikke det var mulig!

Barnehagen dysset ned hendelsen
– At et barn ikke vil kle på seg og setter seg på bakbeina bør være noe barnehagepersonell bør kunne takle uten å ty til vold. Det hele var skremmende, sier Trude.

Hun ønsker å være anonym av hensyn til barnet sitt, men også av hensyn til den berørte barnehagen.

Selv om hun var lite imponert over måten de taklet situasjonen på.

– Alt ble dysset ned. Selv om et annet barn var vitne til hendelsen skulle det ikke snakkes om. De andre foreldrene ble heller ikke informert om hva som hadde skjedd. Men slikt er vanskelig å holde skjult, så historien kom for en dag. Først etter at foreldrene hadde sendt klage til barnehagesjefen i kommunen, ble det innkalt til informasjonsmøte.

Der ble det opplyst at den ansatte var omplassert innen kommunen. Trude vet ikke noe mer om hva som skjedde, kommunen viser til taushetsplikten og personvernet overfor den ansatte.

Må reparere skaden
Psykologspesialist Henning Melhus ved Barne- og ungdomspsykitariske avdeling i Helse Stavanger sier at barn opplever store og små traumer helt forskjellig, avhengig av mange faktorer. Generelt mener han at én handling isolert sett sjelden skaper et alvorlig traume.

– Det handler om den voksnes evne til å reparere skaden og trygge barnet i etterkant. Det at barn opplever vold, enten fysisk eller psykisk er dessverre vanligere enn vi tror. Det betyr ikke at det er normalt, ei heller at det er greit. Det er feil å slå barn. Punktum.

Mange faktorer kan dempe en enkelthendelse. Derfor er det viktig at den som har begått et overgrep mot barn henter seg inn og beklager ved å ta fullt og helt ansvar for det som har skjedd. Barnet skal trygges på at det ikke har noe ansvar eller skyld i det som skjedde. Det er viktig å snakke med barnet og fortelle at dette er noe en aldri skulle ha gjort.

– Men hvorfor tyr noen voksne til vold mot små barn?

– Noen voksne kan med seg egne opplevelser og følelser som gjør at de ikke ser barnets behov og dermed overidentifiserer seg med barnet. Handlingene blir et forsvar mot egen hjelpeløshet som f.eks har utgangspunkt da de selv var barn og voksne håndterte deres behov uhensiktsmessig. Eller at aktuelle konflikter voksne imellom utløser sinne mot en uskyldig tredjepart.
Andre stressfaktorer kan også være årsak til overreaksjoner, forklarer Melhus.

Han er opptatt av at voksne som har omsorg for barn, enten foreldre eller personell i barnehager tar seg tid til å se barnas behov. Hva ligger bak den problematiske adferden?

– Voksne bør tenke på hvor travle de er. Har de tid til å oppfatte nyanser hos barna? Hvorfor er det vanskelig for dette barnet å kle på seg akkurat i dag? Har noe spesielt skjedd?


Møtte henne på gaten
I dag er Trudes sønn skolegutt. Han fikk hjelp av PPT-tjenesten etter episoden og ser ikke ut til å ha fått noen varige mén etter det som skjedde.

– Vi møtte henne faktisk på gaten en god stund etterpå. Både jeg og sønnen min hilste på henne.  Selv om det hun gjorde var helt uvirkelig, synes jeg også synd på henne. Jeg vet at hun har hatt det grusomt vondt etter på, og hun tok ansvar for det hun hadde gjort ved å anerkjenne at det var en uakseptabel handling.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?