Dette skriver NAV:
«Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger.

Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager. 

Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.«

I et intervju med NRK Nyheter fredag 13.3. klokken 14:08 sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at omsorgspenger må være siste alternativ, for å prøve å unngå for store kostnader. Han oppfordrer arbeidstakere til først å komme i dialog med arbeidsgiver for å finne lokale løsninger, noe som kan bety å se om en for eksempel kan ha hjemmekontor. Han sier alle må bidra.

Isaksen sier at slik de leser regelverket, må i siste instans også staten bidra når skoler og barnehager stenger på grunn av smittefare. Han påpeker at næringslivet ikke kan betale for dette alene. Slik det er per i dag, bruker de systemet som allerede eksisterer – omsorgspenger.

Oppdatering på NAV sine hjemmesider om omsorgspenger, 15. mars 2020:

«Per i dag er det ingen lovendringer når det gjelder omsorgsdager. Myndighetene ser på mulige endringer i lovverket, men foreløpig er det dagens lovverk som gjelder. NAV kan ikke bekrefte om det kommer lovendringer eller hva disse eventuelt vil bli.»

NAV har også laget en artikkel med ofte stilte spørsmål og svar om korona og omsorgspenger. Her kan du se på disse:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager