BabyApgar

Apgar

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen og Malin Sofie Leirvik 35629
Du får kanskje beskjed om at barnet fikk 9 på Apgar-testen ett minutt etter fødselen, så 10 fire minutter senere. Men hva betyr disse tallene og hvordan regnes de ut?

Hva er Apgar?
Apgar er en test som bedømmer det nyfødte barnets helsemessige tilstand. Navnet kommer fra testens oppfinner, barnelegen Virginia Apgar. Hun fant et system for lik og hurtig vurdering av nyfødte i 1952, og som senere har blitt en del av nyfødtomsorgen over store deler av verden. Bokstavene i navnet gir navn til de fem kriteriene barnet bedømmes ut fra.

Dette står bokstavene for:

A Activity (muskeltonus, om barnet beveger seg aktivt)
P Pulse (puls, hjertefrekvens)
G Grimace (reaksjon på sug av luftveiene)
A Appearance (hudfarge)
R Respiration (respirasjon, pust)

Hvordan gjøres testen?
Like etter fødselen stimuleres barnet til å skrike. Etter ett minutt vil jordmor vurdere barnets helsetilstand ut fra de fem kriteriene i Apgar testen. Testen gjentas både fem og ti minutter etter fødselen. Ingen blodprøver eller andre prøver er nødvendige for å sette Apgar score på barnet – jordmor bedømmer som regel poengsummen kun ved å observere barnet. I noen tilfeller stiger poengsummen fra den første til den andre testen, noe som indikerer at barnet kun hadde små startvansker. Dersom poengsummen er lavere enn ønsket, og barnet ikke er kommet seg, vil en barnelege overta.

Resultatet fra første minuttet trenger ikke å vekke bekymring selv om tallet er lavt.

– Testen som gjøres etter første minutt vil kunne ha veldig forskjellig resultat sammenlignet med testen som utføres etter fem minutt. Det er et stort sjokk for babyen å komme til verden, og ikke alle babyer får puste like lett etter det første minuttet, som de gjør etter fem minutter. Derfor kan scoren være veldig lav ved første test, men oppe i 8 og til og med 9 etter fem minutter, sier seksjonsoverlege Philip von Brandis ved fødeavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.

Hvordan bedømmes poengsummen?
For hvert av punktene kan barnet få fra 0 til 2 poeng. 10 er det høyeste mulige samlede tallet, og 0 det laveste. Ikke alle barn får to poeng i alle kategoriene, men de aller fleste nyfødte barn får samlet mellom 7 og 10 poeng, og behøver heller ikke noen ytterligere vurdering eller hjelp.

Testresultatet kan dessuten variere ut ifra hvem som tester barnet.

– Det kan skille opptil to, alt ettersom hvem som undersøker. Opplevelsen av for eksempel hudfarge og pust kan være veldig forskjellig fra person til person. Noen gir kanskje ett poeng på pust, mens noen andre ville gitt to poeng. Det vil aldri sprike så mye som at noen gir null mens noen andre gir 2, fordi det er lett å se forskjell på om babyen puster eller ikke. Det er derimot vanskeligere å se hvor godt de puster, sier von Brandis.

Apgar-score

Eksempel:
Muskeltonus: 2 poeng
Hjertefrekvens: 2 poeng
Reaksjon: 1 poeng
Hudfarge: 1 poeng
Pust: 2 poeng
Samlet poengsum: 8

Det er svært sjelden at barn får poengsum lavere enn 3. Da kan det være aktuelt med gjenoppliving. Får barnet mellom 4 og 6 poeng, vil man ofte følge barnet tettere opp, vurdere hjelpetiltak og gjenta testen hyppig, gjerne hvert femte minutt i en periode. Mange premature barn får lav poengsum i starten.

– Poengsummen er som regel noe lavere for barn som fødes ved keisersnitt, etter høy-risiko svangerskap eller der det har vært komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen, sier von Brandis.

Hva betyr poengsummen?
I utgangspunktet skal poengsummen gi en grov vurdering av hvorvidt barnet virker friskt eller ikke. Mange steder får også foreldrene vite poengsummen. Vanligvis er dette en positiv bekreftelse om at alt står bra til med barnet.

Men en poengsum lavere enn 7 trenger ikke å bety at barnet er sykt eller unormalt på noe vis. Det kan hende det bare behøver litt ekstra oksygentilførsel i begynnelsen. Svært lave tall assosieres imidlertid med en noe økt risiko for cerebral parese.

– Denne testen er kun en indikator, ikke noen diagnose. Det er klart at en veldig lav score kan tyde på at ikke alt er som det skal. Ved vedvarende lav apgar score etter 5 og 10 minutter øker risiko for komplikasjoner som cerebral parese, men det trenger ikke nødvendigvis å skje, sier von Brandis.

Poengsummen alene sier ikke noe om barnets helsetilstand på lang sikt, og har som regel liten innvirkning på barnets intelligens.

Kilder:
Childbirth
Low risk deliveries – A study of risks related to place of birth and the prognostic value of the Apgar score, av cand. Med. Dag Moster.
Kidshealth
Babycenter
Medicinenet

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: