Mens barnet ligger ved brystet og får i seg sin livgivende næring, er det mye som tyder på at ammingen også kan gjøre godt for moren.

Sist oppdatert: 17. august 2009

En ny amerikansk studie bekrefter nemlig tidligere funn av at amming beskytter kvinnen mot arvelig brystkreft før overgangsalderen.
I følge forskning.no vil hver 11. kvinne bli rammet av brystkreft, kreftformen som er vanligst hos kvinner. Den amerikanske studien baserer seg på data fra 60 000 kvinner i USA. Dataene ble hentet fra The Nurses’ Health Study, som var en undersøkelse av helseforhold hos amerikanske sykepleiere. Sykepleierne ble fulgt over åtte år, hadde minst ett barn og blant annet ble varighet og omfang av amming registrert, samt hvor lang tid det tok å få igjen menstruasjonen etter fødselen.
 
Brystkreft i familien
Tidligere har forskere kunnet påvise en sammenheng mellom amming og brystkreft, generelt sett – mens denne studien bare har vist en sammenheng der brystkreft allerede finnes i familien.
Forskerne mener at funnene er så klare, at de går ut med en anbefaling om å amme til kvinner med brystkreft i familien.
Avdelingsoverlege Ellen Schlichting ved Bryst- og endokrinkirurigsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus sier til forskning.no at studien styrker grunnlaget for generelle anbefalinger om at amming er gunstig – ikke bare for barnet, men også for mor.
 
Hormonnivået endres
Men hvorfor amming er gunstig i forebygging av brystkreft, er det ulike teorier om. Èn teori er at hormonet prolaktin spiller inn:
 
– Prolaktin stimulerer produksjon av melk i brystene. Har du en gang ammet, vil prolaktin-nivået falle. Dette hormonet finnes hos alle, også kvinner som ikke har fått barn. Kvinner som ikke har ammet har et høyere prolaktin-nivå, sier Ellen Schlichting til forskning.no.
 
 
Amme-varighet mindre viktig
Det er gjort mange studier på brystkreft og årsakene til krefttypen. Risikofaktorer kan være tidlig menstruasjonsstart, barnløshet, bruk av østrogen i overgangsalderen, kvinnens høyde, lite fysisk aktivitet og alkoholforbruk – med flere. Men flere studier har altså vist amming kan ha en gunstig effekt.
 
En har også undersøkt om varigheten av ammingen spiller inn. Verken denne studien eller en mindre svensk studie fra 2008 viser en slik sammenheng. Hvor lenge en har ammet er av mindre betydning – det utslagsgivende er å ha ammet.
I den amerikanske studien er det heller ikke funnet noen sammenheng mellom antall barn kvinnen har ammet – at kvinnen hadde ammet, var det sentrale.
 
Kilde: forskning.no
 
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelBarselgave
Neste artikkelTrendy med tøybleier
DEL