AnnonsørinnholdGobokenViktig med høytlesning

Viktig med høytlesning

Å lese høyt for barnet er både koselig og viktig for barnets utvikling.
Av Jenny Miglis Sandvik 1861
Ved å lese høyt for barnet, peke, forklare og stille spørsmål til teksten hjelper du barnet til å utvide ordforrådet. Førskolealderen er en avgjørende tid for språkutviklingen og senere leseferdigheter.

Tiden før skolealderen er avgjørende for språkutviklingen, og språkutviklingen er en viktig målestokk for hvordan barnets leseferdigheter utvikler seg senere. Så kan man spørre seg om hvorfor det er så viktig å lese når man like gjerne kan prate sammen?

Ordforråd
Selv om du har et stort ordforråd, bruker du bare rundt 5.000 ord i samtaler og bare 1.000 av disse ordene når du snakker med barn. Utviklingen av ordforrådet avhenger av hvor mange nye ord barnet blir kjent med, og da spesielt sjeldne ord.

Huskeregler for høytlesing

1. La lesingen foregå på et egnet sted og til rett tid
2. La det være gøy
3. Snakk, les og snakk så om det dere har lest
4. Pek og forklar
5. Still spørsmål
6. Gi positive tilbakemeldinger
7. Gå foran med et godt eksempel
8. La det være lystbetont
9. Les hver dag
10. Velg passende bøker

Variert språk i bøker
Barnebøker inneholder tre ganger så mange sjeldne ord som en gjennomsnittlig voksen person bruker i samtale med et barn. I tillegg bruker foreldrene mindre babyspråk når de leser bøker for barna enn i hverdagsspråket sitt.

Bruk de korrekte ordene
Selv om det bra å snakke sakte og melodiøst for babyer (en ny undersøkelse viser at det er en sammenheng mellom foreldrenes babyspråk og barnets språkutvikling), er det viktig å bruke de riktige ordene, for eksempel “fuglen” i stedet for “pip-pipen”. Slik utvikler barnet gode språkferdigheter.

Pek og forklar
Stans med jevne mellomrom for å snakke om, peke på og navngi objekter i bildene. Store ordbøker med detaljerte bilder er bra i forhold til dette, bruk gjerne bøker med klare og tydelige bilder.

Følg ordene du leser med pekefingeren. Stopp når du kommer til et ord du vil at barnet skal si, for eksempel “katt”. Spør barnet hvor katten er, og pek på den selv.

Hva er det?
Senere kan du stille det samme spørsmålet på nytt og la barnet peke på katten. Når barnet peker på et objekt i illustrasjonen, kan du si hva det er. Når barnet begynner å si noen ord, kan du selv peke på objektet og spørre: “Hva er det?” La barnet komme med beskrivelsen. Hvis barnet ikke har begynt å snakke ennå, eller ikke vil svare, kan du si hva objektet heter.

Gi utdypende forklaringer
Det er imidlertid ikke nok å gi objektene de rette benevnelsene for å danne et godt grunnlag for å utvikle leseferdigheter, det er enda viktigere å kombinere dette med en mer utdypende forklaring. Husk å gjøre det hele meningsfullt og hyggelig!

Høytlesing får i gang samtalen
Ikke bare styrkes ordforrådet gjennom å lese bøker. Høytlesing stimulerer også til samtaler omkring bøkene, noe som igjen bidrar til å øke ordforrådet. Tilegnelse av nye ord er direkte forbundet med leseferdigheter.

Dette fører barnet inn i en god sirkel: jo mer lesing barnet opplever, desto bedre utviklet blir det muntlige språket og jo større blir ordforrådet. Og når ordforrådet øker, blir barnet bedre i stand til å lese selv. Konklusjonen er at jo bedre barnet føler at det mestrer lesingen, desto mer vil det lese, noe som igjen har en positiv innvirkning på utviklingen av leseferdighetene.

Be barnet gjenfortelle
Når du leser for spedbarn og babyer, er det du som styrer det hele. Etter hvert som barnet begynner å forstå språk og snakke selv, vil det bidra stadig mer til høyt-lesingen, selv om det fremdeles er du som har styringen. Barn som har begynt å snakke, kan kanskje klare å gjenfortelle historien med egne ord ut fra bildene.

Still spørsmål
Når barnet blir eldre og forstår mer, kan du stille bestemte spørsmål som barnet kan svare på, ta initiativ til en samtale om boken, og trekke paralleller til barnets egne opplevelser. Hvis barnet spør om noe som du tror det kan svare på selv, kan du snu situasjonen rundt og si: “Hva tror du?” Når du gjør dette, lærer du barnet å tenke etter.

Gi positive tilbakemeldinger
Alle foreldre er sine barns største tilhengere. Ved å gi barnet ditt støtte og tro på at det kommer til å lykkes, så vil det det. Du kan hjelpe barnet til å føle at det mestrer noe, ved å sørge for at dere kommuniserer på en måte som passer til barnets utviklingsnivå.

En undersøkelse viste at 77 prosent av spørsmål som gikk på høytlesing mellom barn og voksne, ble besvart på riktig måte av barn i alle aldersgrupper. Dette resultatet var oppsiktsvekkende helt til det ble oppdaget at foreldrene instinktivt hadde stilt barna spørsmål som de var sikre på at barna kunne svare på.

Unngå nei-ordet
En mor som ikke trodde at barnet hennes var i stand til å svare, endte opp med heller å svare selv. På den måten kunne hun gi barnet positiv tilbakemelding, noe som førte til at barnet opprettholdt motivasjonen og engasjementet. Det barnet helst bør få høre er “Ja, det stemmer!” eller “Kanskje, men det kan også være . . .” Prøv å unngå ordet “nei” eller å fortelle barnet at noe er feil. Gi barnet rikelig med ros og oppmuntring mens dere leser, slik at det får lyst til å gjøre det igjen.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Liv Engen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: