AnnonsørinnholdGobokenLeselæringen begynner hjemme

Leselæringen begynner hjemme

Lære å lese selv? Barn som kan mange ord blir bedre lesere.
Av Kjersti Frackmann Strass, Goboken 1326
Barnet ditt er allerede i gang med å lære å lese! Forberedelsene begynte den første gangen du tok opp en bok og leste den for barnet ditt. Høytlesning, prating og synging har lært barnet både å prate og forstå, og har bidratt til å utvikle evnen til å lære å lese. Slik begynner leseopplæringen helt naturlig hjemme.

Alle ordene barnet har hørt fra fødselen av, og alle lesestundene dere har hatt, betyr noe den dagen barnet skal lære seg å lese på egen hånd. Barnet må kjenne ordenes betydning, for å bli en god leser. Barn som kan mange ord, har lettere for å forstå meningen i en tekst når de begynner å lese selv. Det gjør dem til bedre lesere.

Derfor er det lurt å begynne tidlig
Lesing er en viktig nøkkel til læring. Gode lesere tilegner seg lettere kunnskap i alle fag på skolen, også i matematikk og naturfag, og klarer seg ofte godt. Å gjøre barnet trygt på bokstaver og ord, er å gi barnet ditt det beste utgangspunktet for læreprosessen videre i livet. Studier viser gang på gang at høytlesning har en enorm kraft i forhold til senere leseferdigheter.

Høytlesning gir barnet større ordforråd, barnet lærer seg hvordan historier er satt sammen, å konsentrere seg og å trekke mening ut av det som fortelles. Bøker inneholder mange ord vi ikke bruker så ofte i dagligtale, men som barnet også må lære.

Det meste av undervisningen i barnets første skoleår skjer muntlig. Uten god språkforståelse vil barnet ikke være i stand til å oppfatte hva som blir sagt.  I høytlesningsstunden blir den voksne oppmerksom på hva barnet er opptatt av, og kan sette navn på, snakke om og relatere det til barnets eget liv og opplevelser. Slik styrkes språkforståelsen.  Det at du leser kilometervis med tekst sammen med barnet ditt, gjør det mye lettere for barnet å lære å lese selv.

Å lære barnet ditt å lese, er å ta lesestunden et steg videre. Så enkelt og så magisk.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: