Utredning og hva så?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Inger Anita Merkesdal Hall 1215 Sist oppdatert 15.04.09

Hva skjer når utredningen starter, hvilke svar kan den gi og hva så? Les svarene fra overlegen ved Haugesund Fertilitetssenter.

Etter ett år med forsøk uten oppnådd graviditet, anbefales det at en starter med utredning. Hvis paret begynner å bli opp i årene, i dette tilfelle betyr det at kvinnen er ca 35 år, kan de godt komme tidligere. Det samme gjelder hvis kvinnen har hatt egglederinfeksjon eller har uregelmessig mens. Eller hvis mannen har hatt en sykdom, eller vært utsatt for en skade, som kan påvirke sædkvaliteten eller sædlederne.

De fleste starter utredningen hos primærlege, andre henvises direkte til gynekolog. Årsaken til infertilitet skyldes forhold hos kvinnen i 30 prosent av tilfellene, hos mannen i 30 prosent, mens ca 30 prosent av fertilitetsproblemene har ukjent årsak. Heldigvis gir utredning og behandling gode resultat for de aller, aller fleste.

Få eller ingen sædceller
– Hos mennene handler det ofte om redusert kvalitet på spermiene, eller ingen spermier i det hele tatt. Hvis spermiene er av dårlig kvalitet og kvinnen er frisk, stopper vi utredningen her. Da er alternativet prøverørsbehandling, forteller Torolf Holst-Larsen, overlege ved Haugesund Fertilitetssenter.

For å unngå unødvendig utredning av kvinner, anbefales det å ta sædprøve så tidlig som mulig i utredningen.

Det er mange årsaker til dårlig sædkvalitet, og det er ikke alltid en finner årsaken.

– Hvis det ikke finnes spermier i pasientens sæd, kan vi ta prøve dirkekte fra bitestikkelen og testikkelen. Hvis vi er heldige finner vi spermier her, og disse kan brukes i forbindelse med prøverørsbehandling, forklarer han.

Mikroinjeksjon er en forholdsvis ny behandlingsmetode hvor en ved hjelp av en bitteliten pipette suger opp en sædcelle, og fører denne inn i eggcellen mens behandleren ser gjennom mikroskop. Én sædcelle føres inn i hvert av eggene som ligger klare i skålen.

Omtrent femti prosent av behandlingene som foregår ved avdelingen, er mikroinjeksjon på grunn av dårlig sædkvalitet.

– Hvis det ikke forekommer spermier, er det ikke mye å gjøre. Når realiteten har sunket inn og paret har fått tenke seg om, kan vi tilby behandling med donorsæd, forklarer overlegen.

Eggløsningsproblem
Hos kvinnen starter utredningen gjerne med å få bekreftet at hun har eggløsning. Dette kan hun også finne ut hjemme, ved å måle eggløsningshormonet i morgenurinen med en LH-stikker. Disse selges reseptfritt på apoteket, og urinen testes hver morgen, med start noen dager før antatt eggløsning.

– Hvis hun har sjelden eller uregelmessig eggløsning, kan hun få hjelp av sin egen gynekolog. Behandlingen er en enkel tablettkur som fremmer eggløsningen, og så har paret samleie ved eggløsningen. Det forekommer imidlertid at det modnes flere egg samtidig ved denne behandlingen. For å forebygge svangerskap med mange foster, anbefaler vi at det tas ultralyd før samleie, for å påvise hvor mange modnende egg kvinnen har, sier Torolf Holst-Larsen.

Hormonbehandling og samleie
Fordi hormonbehandlingen og samleie vil være fånyttes hvis kvinnen har tette eller skadde eggledere, mener legen at egglederne bør undersøkes tidlig i prosessen.

Det er flere måter å kartlegge disse på; laparoskopi, røntgen med kontrast, og ultralyd i kombinasjon med innsetting av væske i livmoren, er de mest brukte. Hvis egglederne er skadd eller tette, er løsningen prøverørsbehandling. Hvis egglederne er fine, men tablettbehandlingen likevel ikke virker, er neste trinn en folikkelstimulerende hormonsprøyte. Denne behandlingen fører til at en styrer eggløsningen. Ved det ideelle tidspunktet for befruktning har paret så samleie, eller insemineres med mannens sæd.

– Noen gynekologer tilbyr eggløsningsbehandling og ber paret ha samleie på riktig tidspunkt. Mens andre par får hjelp til inseminering ved fertilitetsklinikker. Alle disse behandlingsformene er for så vidt både enkle og rimelige, og ofte vil dette være tilstrekkelig, forklarer Holst-Larsen.

Ved prøverør
Hvis en ikke finner årsaken til infertiliteten, eller ingen av disse alternativene fører frem, er neste skritt prøverørsbehandling. Også i de tilfellene hvor en ikke finner årsaken til infertiliteten, er prognosene ved prøverørsbehandling gode.

Prøverørsbehandling utføres ved private og offentlige klinikker. Det er ca ti offentlige fertilitetsklinikker i Norge. Paret må selv dekke en del av medisinutgiftene, og det er en egenandel for behandlingen. Hvert par får dekket inntil tre forsøk per barn. Avhengig av parets alder og andre forhold, kan det åpnes for flere forsøk. Men i så fall må de selv dekke hele omkostningen.

– Assistert befruktning er en relativt ung vitenskap. Det forskes mye innen fagområdet, og vi både oppdager og lærer nye ting stadig vekk. Derfor kan vi ikke gi alle svarene enda. Det betyr også at vi om få år kan oppnå resultater der vi i dag ikke lykkes, sier Torolf Holst-Larsen, ved Haugesund Fertilitetssenter.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: