PrøverForberedelserPrøving og rus

Prøving og rus

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Inger Anita Merkesdal Hall 5495 Sist oppdatert 03.04.09
Rus, prøving og graviditet hører ikke sammen. Rusmidlene reduserer blant annet fertiliteten og kan gi alvorlige skader på fosteret. Også rusmiddelmisbruk hos far er uheldig.

Alt som handler om prøving, svangerskap og fødsel, påvirkes av livet vi lever og hvordan vi har det generelt sett. Egen helse, vårt forhold til partneren og hans helse, hvordan vi har det på jobben og mye annet, påvirker både mulighetene for å bli gravide og for å gjennomføre en graviditet.

Alkohol er, i følge behandlings- og kompetansesenteret Borgestadklinikken, det rusmiddel som er desidert mest skadelig for fosteret. Alkohol går lett over i morkaken og finnes både i fosterets blod og i fostervannet når den gravide kvinnen har drukket. Hvis fosteret utsettes for alkohol kan alle celler og organer bli påvirket, og utviklingen av cellene kan bli skadet. Hjernen er særlig sårbar for skade fordi den utvikles gjennom hele svangerskapet. Det er ingen perioder i svangerskapet hvor det er trygt å drikke alkohol. Skadevirkningene alkoholen gir er livsvarige og FAS (Føtalt alkohol syndrom) er den viktigste årsaken til psykisk utviklingshemming som kan forebygges.


Røyking skader sæden
– Det florerer av kjerringråd og tips for hvordan en skal bli gravid. Jeg kan ikke bekrefte at noen av kjerringrådene virker. Jeg har stor tro på ro og fred og mindre stress, og vil advare mot all bruk av rusmidler i forbindelse med prøving og graviditet, forklarer jordmor Grethe R. Teigen.

God helse øker sjansen for å bli gravid. Det vil si at alt som bidrar til å redusere parets helse, enten det er røyking, alkohol/pillemisbruk eller misbruk av ulovlige rusmidler, reduserer sjansen i seg selv.

Alle er klar over at røyking under svangerskapet er farlig for fosteret. Vær også klar over at røyking reduserer fertiliteten hos begge kjønn, nedsetter sædkvaliteten og reduserer sædcellenes aktivitet.

Mor, alkohol og fosterskade
Norske helsemyndigheter tilrår totalavhold fra alkohol hvis du planlegger å bli gravid, og under svangerskapet.

I tillegg til å redusere fertiliteten, medfører rusgifter direkte fare for embryoet og senere for fosteret. Forskningen kan ikke fortelle oss hvor mye vin, eller hvor mange alkoholenheter, som skal til før det oppstår fare for fosterskade. Noen land opererer med en maksimalgrense, det gjør vi ikke i Norge.

– Fordi det ikke er mulig å si noen om en absolutt nedre grense, anbefaler vi at gravide avstår fra alkohol. Alkoholen går inn i morens blodbane og derfra inn i fosteret. Undersøkelser viser at 77 prosent av de gravide i Norge legger om drikkevanene sine, forteller Teigen.

– Hva med kvinner som har drukket alkohol så tidlig i graviditeten at de ikke var klar over at de ventet barn? Skal de ta abort?

– Jeg mener at det i de aller fleste tilfellene ikke er grunn til bekymring. Det at vi ikke kan definere en nedre grense, betyr ikke at alt gir skade. Dessuten er det slik at kroppen i de fleste tilfeller vil ordne opp ved skade tidlig i svangerskapet. Skulle barnet ha fått en skade som er uforenelig med liv, kan det resultere i en spontanabort. La oss håpe at alt går bra med barnet, svarer hun.

Far, alkohol og barnet
Menn som drikker mye alkohol, gjerne over flere år, får nedsatt sex-evne. Alkoholen reduserer sex-lysten, potensen og fertiliteten. Undersøkelser viser også at det er større fare for at kvinnen spontanaborterer hvis faren var beruset under befruktningen, faktisk høyere fare enn hvis moren var det.

Normalt er det slik at det er de ”beste” sædcellene som kommer først frem til egget. Når mannen drikker vil også sædvesken og spermiene bli påvirket. Resultat fra undersøkelser kan indikere at når spermiene er påvirket er det ikke lenger sikkert at det er de sterkeste, sunneste og beste som kommer først frem til egget.

– Når spermiene kommer frem bestemmer egget hvilke sædcelle som skal få trenge inn og befrukte det. Det er teorier om at når det ikke lenger er de beste spermiene som kommer først, får egget et dårligere utvalg å velge mellom. Hvis egget i tillegg er påvirket, kan det i tillegg komme til å velge mindre riktig, sier overlege ved Borgestadklinikken, Egil Nordlie. 

Narkotiske stoffer
Når gravide kvinner bruker heroin, utsettes fosteret jevnlig for surstoffmangel, på grunn av hyppige abstinenstilstander. Surstoffmangel hos foster kan øke risiko for hjerneskader og fosterdød. Det er også fare for sirkulasjonssvikt i morkaken. Det kan gi spontanabort, morkakeløsning og tidlig fødsel. Barn født av kvinner som har brukt heroin i svangerskapet, har ofte neonatalt abstinenssyndrom (NAS) og reguleringsvansker.

Alle opiater kan gi disse følgetilstandene, også Metadon og Buprenorfin (Subutex).

Gravide som bruker amfetamin har økt risiko for spontanabort, tidlig fødsel og fosterdød. Blodtilførsel til morkake og navlestreng nedsettes. Det kan føre til at fosteret ikke får tilstrekkelig surstoff og næring, som igjen medfører økt risiko for hjerneblødning hos fosteret. Det er også økt forekomst av enkelte misdannelser.

Marihuana lagres lenge i kroppen, og fordi stoffet lett passerer morkaken, gjelder dette også for fosteret. Cannabis påvirker kvinnen hormonelt, noe som kan gi tidlig fødsel. Barn som er utsatt for cannabis i fosterlivet, har hyppigere veksthemminger enn andre barn. Det rapporteres også om skader som blant annet gir konsentrasjons- og lærevansker.

Medikamenter som Valium, Vival, Stesolid, Sobril og Rivotril kan skade fosteret, særlig hvis medisinen brukes over tid og sammen med andre rusmidler. Stoffene går over i morkaken og samles i fettvevet hos fosteret. Benzodiazepinbruk kan hemme fosterveksten, skade sentralservesystemet og det er rapportert om misdannelser som leppe/ganespalte, misdannelse i urinveier og lunger. Barnet kan også bli svært slapt etter fødselen (Floppy Infant Syndrom).

Hjelp å få
– Alle former for misbruk er skadelig, men de fleste skadene som påføres barn under svangerskapet skyldes alkoholmisbruk. Langt fra alle barn blir like hardt rammet. Men ingen vet hvilke barn som får skader. Fordi ethvert barn er like viktig, tilrår myndighetene totalavhold fra alkohol før og under svangerskapet. Par som trenger hjelp til å slutte å drikke, eller til annet rusmisbruk, bør kontakte sin fastlege, og eventuelt får henvisning til spesialisert behandling. Hvis det ikke er mulig, kan en også få henvisning fra sosialkontoret. Men fordi oppfølgingen også omfatter det medisinske området, er det best å gå via egen lege. I spesialisthelsetjenesten for rus er gravide prioriterte, forklarer Anders Hellman, fagsjef på Rogaland A-senter.

Et enklere liv
En ting er å ha et overforbruk av rusmidler, noe annet er å innrømme og forstå at en selv er blant dem som har et uheldig forhold til for eksempel alkohol.

– Jeg vil på det sterkeste advare mot alle former for bruk av rusmidler i forbindelse med at en forsøker å bli gravid, og under graviditeten, sier Teigen.

– Kanskje en ikke tenker over alkoholbruken og hvordan en lever. Men alt henger sammen. Mange kvinner har travle jobber hvor det forventes at de skal delta både i og utenfor arbeidstiden. Noen reiser også mye, og da blir gjerne alkoholbruk en del av det som er vanlig og forventet. I tillegg til de medisinske skadevirkningene av alkoholen, gir høyt forbruk dårlig søvnkvalitet, mens et hektisk liv i seg selv gir lite hvile. Kvinner som opplever dette, og som fånyttes forsøker å bli gravide, bør forstå at kroppene deres aldri får giret seg ned mot det å bli gravid, advarer den erfarne jordmoren.

– Jeg tenker at kvinner som begynner å planlegge et svangerskap, med fordel kan redusere både tempoet og alkoholinntaket, og selvfølgelig kutte røykingen. Stress og rusgifter reduserer fertiliteten, mens jeg tror at det å leve et litt roligere liv, bidrar til å heve den.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: