Hun har vært borti narkotika, men kom ut av miljøet og fikk god oppfølging. Nå er hun gravid, og livredd barnevernet skal dukke opp på grunn av fortiden hennes.

Sist oppdatert: 7. januar 2014

For et par år siden kom jeg inn i et dårlig miljø, der jeg drev med narkotika i litt over en måned. Jeg ble straks «tatt» av politiet, og godtok å ha rus-kontroller ett år fram i tid for å slippe å få det på rullebladet.

Da jeg bare hadde en måned igjen av min rus-kontrakt, fant jeg ut at jeg var blitt gravid. Så jeg fortalte åpent og ærlig sykepleieren som tok urinprøver av meg dette. Det skulle jeg vel egentlig ikke ha gjort – da jeg automatisk måtte inn i forsterket helsestasjon, og ta prøver gjennom hele svangerskapet. Dette hadde jeg sluppet om jeg bare hadde fulgt den vanlige kontrakten, uten å fortelle om mitt svangerskap.

Men siden jeg ikke var hardt rammet av narkotika, og ikke var en «typisk» sak for forsterket helsestasjon – var jeg den første som noen gang har fått innvilget stikkprøver der. Noe som selvfølgelig er vel og bra! Nå er det tre måneder igjen til fødsel, og jeg har flyttet fra byen og ut på landet. Nå er det opp til min fastlege å bestemme om de vil følge meg opp eller ikke. Til nå har ingen hatt bekymringer angående meg og videre rusmisbruk. Men likevel kan jeg ligge våken om nettene, livredd for at barnevernet plutselig skal komme inn i bildet. Er det sannsynlig?

Les mer: Prøving og rus
                Datteren min reddet livet mitt

Helsesøster Elin svarer

Hei!

Jeg synes det er flott at du vil fortelle din historie, og det er svært gledelig at det har gått så bra med deg.

Mange tenker nok at barnevernet er de som tar barna fra folk, men det skjer bare ytterst sjelden. Flesteparten av barnevernets oppdrag består av støttetiltak og forebyggende tiltak inn i familiene. Forsøk heller å se på den hjelpen og de tiltakene som er gjort overfor deg og barnet du venter som en støtte og trygghet.

Les mer: Ikke bare rosenrødt å være gravid
                Hva er farlig når jeg er gravid?            

Det å komme ut av et rusmiljø, kan for de fleste være svært vanskelig. For å hindre tilbakefall trengs det støtte og oppfølging over lang tid. Med tanke på deg selv og på barnet du venter, synes jeg at du skal se på dette som noe positivt og at det kan være med på å gi deg muligheten til å bygge opp en god tilværelse for dere begge.

Jeg vil også anbefale deg å være åpen for dette i forhold til familie og venner. Skulle du komme opp i vanskelige situasjoner og være redd for tilbakefall, har du da gode muligheter for å få den støtten du trenger. Det å ha omsorg for et lite barn, er i seg selv en svært krevende oppgave. De aller fleste vil ha behov for hjelp og støtte,- uten at det ses på som en svakhet.

Jeg synes at du har tatt et godt valg ved å flytte bort fra rusmiljøet. Jeg vil råde deg til å bruke både helsestasjon og eventuelt barnevernet som en ressurs for deg og barnet. På denne måten kan du vokse i rollen som mor og omsorgsperson og gi barnet ditt et godt og trygt hjem. Ta godt vare på deg selv og barnet!

Beste hilsen Elin

Har du et spørsmål til helsesøster Elin? Still det her på forumet

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?