ParforholdetNår forholdet settes på prøve

Når forholdet settes på prøve

– De fleste vil vel stille opp for partneren i vanskelige faser i livet. Det er noe om å leve opp til løftet om å ta vare på hverandre i gode og onde dager. Det kan være vanskelig, men det er en del av det å være en familie. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 8989
Forandringer i livet kan være utfordrende og vanskelig å takle. Men hvordan kommer man seg gjennom det – sammen?

Noen ser på endringer i livet som kriser – hendelser som gjør at man må omdefinere hvem man er, både som menneske og som partner, mor, datter og så videre. Noen endringer er planlagte og velkomne, som når man venter barn sammen, men kan likevel oppleves som en påkjenning for forholdet.

– Det handler om hvordan man forholder seg til endringer. Par har ofte ulik erfaring her, og takler dem ulikt. Noen forventer at partneren skal reagere på samme måte som en selv og blir overrasket når reaksjonen er annerledes. Her gjelder det å forstå hverandre og være rause med hverandre slik at det blir rom for ulike reaksjoner, sier samlivsterapeut Kjersti Eide Torstrup.

Hun mener likevel at det å få barn sammen like gjerne kan være udelt positivt for paret.

– Det er en flott gave å få barn sammen. Mange opplever det som fantastisk og at livet får en ny dimensjon. De verner om familien sin og føler et tettere bånd. Ofte kommer utfordringene og prøvelsene etter hvert, sier Kjersti.

Ytre faktorer påvirker forholdet
Det er mange ting som kan gi forholdet en trøkk, både ting man vet kommer og uforutsette hendelser. Skjer det noe i den enes familie blir kanskje en sterkere rammet av den, men forholdet påvirkes uansett.

– Det kan handle om problemer i nær familie – med søsken eller egne foreldre, sykdom, dødsfall, problemer på jobb, oppsigelse eller at man får kronisk syke barn, mister barn eller får et barn med spesielle behov. Vi vet blant annet at par som får et funksjonshemmet barn ofte sliter med samlivet, sier Kjersti.

Hun forklarer at problemer i andre deler av livet ofte tas med hjem. Fra mer bagatellmessige ting på jobben til problemer av mer alvorlig karakter. Da må partneren forholde seg til informasjonen og også en partner som tydelig er påvirket av hendelsene.

– De fleste vil vel stille opp for partneren i vanskelige faser i livet. Det er noe om å leve opp til løftet om å ta vare på hverandre i gode og onde dager. Det kan være vanskelig, men det er en del av det å være en familie, sier hun.

Ulike reaksjoner – potensiell konflikt
Når forandringen er vanskelig å takle og rammer begge to, kan forholdet virkelig bli testet. Særlig om paret reagerer forskjellig og synes det er vanskelig å forholde seg til hverandre.

– Man må respektere at man ser ulikt på ting. Å være raus med hverandre kan også handle om å bruke tid på å prate sammen. Men får man det ikke til, kan det være lurt å snakke med en nøytral tredjeperson, sier Kjersti.

Men selv om man skal prate ut om problemer og reaksjoner, skal man ikke gå på akkord med seg selv.

– Blir man såret av reaksjonen, skal man gi beskjed om det. Man skal ikke finne seg i alt. Det handler også om å ta vare på seg selv og å ta sine egne følelser på alvor – ikke bare partnerens, sier hun.

Viktig med nettverk
Problemer som påvirker forholdet kan være vanskelig å prate med partneren om, særlig om man ser ulikt på ting. Da kan det være godt å ha noen andre å lufte tankene til.

– Man bør ikke tenke at partneren er den eneste støtten man har. En god venninne eller kamerat man kan snakke fortrolig med kan være like viktig. Det handler om å avlaste forholdet og ha noen å ventilere til. Det er ikke nødvendig å brette ut om problemene til hele venninneforeningen, men å ha noen andre å prate med er viktig. Ellers risikerer man å gå alene med ting, og det er ikke bra, sier Kjersti.

Noen endringer vet man at kommer og kan forberede seg på.

– Da kan det være godt å snakke med andre som har vært i samme situasjon om deres opplevelse og få deres råd. Ofte er det viktig å kjenne at man har et nettverk som støtter opp når man går mot tøffere tider, sier hun.

Men noen får også flere prøvelser enn andre her i livet. Det er det lite å gjøre noe med.

– Det er urettferdig og noen får for mye vanskelig på en gang. Noen glir gjennom livet uten de store prøvelsene, mens andre ser ut til å få alt. Da er det klart at noen virkelig finner ut nøyaktig hvor slitesterkt forholdet faktisk er, forklarer Kjersti.

Hvordan komme gjennom det styrket
Hvorvidt man kommer gjennom problemene på en god måte tror jeg handler mye om vilje. At man klarer å se lyset i enden av tunnelen og holde fast med det i livet som er verdifullt og viktig. Selv når det stormer som verst er det noe som er godt. Klarer man å ta vare på det og drømmen om det gode livet, er sjansen også stor for at man kommer styrket gjennom prøvelsene, sier hun.

For det handler ifølge Kjersti vel så mye om innstillingen man har som hvilke prøvelser man blir utsatt for.

– Det er klart man kan fokusere på det tøffe og vanskelige, men er det virkelig sånn man vil ha det i livet? Spør hun.

Hun presiserer at for noen blir påkjenningene mange, og det kan være nødvendig å fokusere på dem i en periode for å komme seg videre. Man skal ikke gjemme bort det vanskelige og heller ikke gå alene med tunge tanker.  Men er man først kommet inn i en negativ trend hvor partneren får mye av skylden for alt som er vanskelig, kan det være trøblete å komme seg ut av det alene.

– Da kan det hjelpe å snakke med en familieterapeut. Enten alene eller sammen. Å få litt perspektiver og hjelp til å nyansere. Mange par sliter for lenge på hverandre før de kontakter en fagperson. De har mistet troen på forholdet. I noen parforhold har den ene gitt opp, mens den andre har et håp om å fortsette sammen, sier hun.

Men påkjenninger trenger ikke å være udelt negative for parforholdet.

– Ved påkjenninger er det viktig å ta vare på hverandre. Gjør man det, kommer man gjerne nærmere hverandre. Man får en felles historie, noe man har vært gjennom sammen. Det kan styrke båndet dem imellom og gi større muligheter til å gi hverandre verdifulle innspill. Det har jeg tro på, avslutter Kjersti.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: