Hvis du er gravid og har smerter i bekkenet, er du i godt selskap. To av tre gravide har nemlig smerter i bekkenet i ukene før nedkomsten. Hver tredje plages av bekkensmerter både tidlig i svangerskapet og etter fødselen.

Sist oppdatert: 28. september 2010

Dette kommer frem i Hilde Stendal Robinsons medisinske doktorgrad. Stendal Robinson disputerer over hvordan kliniske funn tidlig i svangerskapet har betydning for utvikling av bekkenløsning. Smerter i bekken og korsrygg er den vanligste årsaken til sykmelding blant gravide.
 
– For å begrense negative følger av bekkenløsning er det viktig å identifisere faktorer som kan benyttes til å forebygge plager og utvikle gode behandlingsstrategier, sier Hilde Stendal Robinson.
 
 
Stendal Robinson undersøkte 326 kvinner gjennom svangerskap og barseltid. Det var stor variasjon i funksjonsevnen på alle tidspunkter, også hos kvinner uten smerter. Det kan bety at funksjonsevnen påvirkes både av graviditeten og det å ha smerter i bekkenet.
 
– Det er usikkert hvor ofte og hvor alvorlig kvinner blir påvirket, men nyere studier viser at over halvparten av gravide kvinner har plager fra bekkenet, sier Stendal Robinson.
 
Hun fant også at kvinnenes engstelse betydde noe for funksjonsevnen. Risikoen for smerter i bekkenet og nedsatt funksjonsevne 12 uker etter fødselen, var større når det forelå positive svar på kliniske tester seint i svangerskapet.
 
Kilde: ntb/forskning.no Foto: (C)diego_cervo/Crestock
 
 
 
Hva synes du om artikkelen?