Hvor gammel var du da du fikk din første mens? Forskere har funnet sammenheng mellom tidlig første mens og økt risiko for bekkenleddsyndrom. Det som hjelper mot bekkenløsning er å føde!

Sist oppdatert: 25. oktober 2011

En studie med utgangspunkt i Den norske mor og barn-undersøkelsen har sett på data fra nesten 75 000 kvinner og er en del av doktorgradsarbeidet til manuellterapeut Elisabeth Krefting Bjelland ved Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen er den største i sitt slag.

Resultatene viser at 20 prosent av kvinnene som fikk sin første mens før fylte 11 år hadde bekkenleddsyndrom i svangerskapet, mot bare 12,7 av kvinnene som fikk sin første mens etter fylte 14 år.

Bekkenleddsyndrom er når den gravide har smerter på tre punkter i bekkenet; ett foran og to bak.

– Det at bekkensmertene ofte debuterer tidlig i svangerskapet, tyder også på hormonelle faktorer i årsakskjeden. Noen rapporterer om bekkensmerter så tidlig som i uke fire, fem og seks av graviditeten, og noen oppdager at de er gravide på grunn av bekkensmertene. Dette er jo lenge før de begynner å legge på seg nevneverdig, sier Bjelland til Forskning.no

Hormonelt betinget?
Det er hormonet østrogen som regnes som regnes som den utløsende faktoren. Kvinner som får mensen tidlig kan nemlig ha høye østrogennivåer gjennom livet, og dominerer gjerne mer hos dem enn blant gjennomsnittlige kvinner. Men det er ikke de godt voksne kvinnene med lang østrogenpåvirkning som har økt risiko for bekkenløsning. Snarere tvert om, er det ofte yngre gravide som sliter med smertene.

– Kanskje handler det om at noen kvinner har høyere østrogennivåer og at de er mer sårbare for de hormonelle endringene som skjer i svangerskapet, sier Bjelland.

I tillegg til økt østrogennivå, er det andre kjente faktorer som øker risikoen for bekkenløsning. Det er:  tidligere ryggplager, forhøyet kroppsmasseindeks (BMI), å ha født før, høyt nivå av angst og depresjon og det å ha et lavt utdanningsnivå.

Fysisk aktivitet før svangerskapet eller røyking i svangerskapet skal ikke ha påvist innvirkning på hyppigheten av bekkenleddsyndrom.

Hvor vanlig?
– 15-20 prosent av kvinnene i Den store mor og barn-undersøkelsen er betydelig plaget. På verdensbasis er det rapporter om forekomster helt fra fire prosent til 75 prosent. Dette kan skyldes varierende eller manglende diagnosekriterier. I vår studie er ikke forekomsten spesielt høy. Det er ganske mange som rapporterer om smerte over ett av leddene, men de som rapporterer sterke smerter er ikke så mange, sier Bjelland.

Behandling?
Bjelland mener at bekkenløsning ikke nødvendigvis trengs å behandles dersom en kun har moderate plager. Det vil bare gjøre hverdagen deres mer hektisk, og det de egentlig trenger, mener hun, er det motsatte – mer avlastning og færre gjøremål.

Å trene ser heller ikke ut til å hjelpe, og kan faktisk gjøre vondt verre. Men mange opplever at det hjelper med bassengtrening hvor belastningen på bekkenet minker.

– Det som hjelper er å føde! Bortsett fra det er man nødt å finne måter å avlaste seg på. Man må rett og slett ta hensyn til smertene, sier Bjelland.

Kilde: forskning.no

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?