Selv om de fleste med migrene blir mye bedre i svangerskapet, er det fortsatt noen som må ta migrenemedisin. Nå viser en norsk undersøkelse at dette ser ut til å være ufarlig.

Sist oppdatert: 10. mai 2010

De aller flest som har migrene, opplever at de blir mye bedre når de er gravide, særlig i andre og tredje trimester. Men mellom 1 og 2 prosent har så sterke migrenesmerter at de trenger medisiner. Til nå har en hatt begrenset kunnskap om virkningen på fosteret.
 
– Vi merker at det råder stor usikkerhet både blant gravide og helsepersonell med tanke på hvilke legemidler som er trygge og hvilke som bør unngås, forteller farmasøyt og forsker Hedvig Nordeng, og legger til:
 
– En del har også tatt migrenemedisin før de ble klar over at de er gravide, og blir følgelig engstelige for om dette kan ha skadet barnet. Andre forsøker nok i det lengste å greie seg med paracetamol, men har såpass sterke plager at de ikke kommer utenom de mer effektive triptanene.
 
Hentet inn data fra over 60 000 gravide
Undersøkelsen som var et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU, tok for seg den eventuelle sammenhengen mellom bruk av legemidler av typen triptaner* og risikoen for å få barn med medfødte misdannelser –  sammenlignet med dem som ikke bruker slike medisiner.
.
Sammen med kolleger kartla hun triptanbruken til over 60 000 gravide deltakere i Folkehelseinstituttets mor og barn-undersøkelse, og undersøkte hvorvidt dette fikk noen konsekvenser for barnet. Det store antallet deltaker, samt at funnene ble kontrollert for både annen sykdom og for bakenforliggende sosioøkonomiske variabler, gjør undersøkelsen til den største og mest omfattende i sitt slag.
• Det var ingen økt risiko for at barnet ble født med misdannelser etter mors bruk av triptaner under første trimester.
• Det var ingen økt risiko for lav fødselsvekt eller for tidlig fødsel etter bruk av triptaner gjennom hele svangerskapet.
 
– Restriktiv linje for legemiddel i svangerskapet
Nordeng mener at man på bakgrunn av resultatene ikke trenger å være engstelig. Likevel fremholder hun viktigheten av å føre en restriktiv linje når det gjelder legemiddelbruk under svangerskapet.
 
– I tillegg er det helt nødvendig å følge tett opp de migrenerammede kvinnene som får legemidler – ikke minst med tanke på svangerskapskomplikasjoner.
Disse var nemlig i litt større grad rammet av høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og blødninger i begynnelsen av graviditeten enn kvinner som ikke hadde brukt triptaner.
 
– Selv om verken faren for spontanaborter eller at barnet tok skade økte, tilsier dette årvåkenhet og at helsepersonell innehar den nødvendige kompetansen. Slik utgjør studien også et bidrag til diskusjonen om retningslinjene for behandling og oppfølging av gravide med migrene.
 
Triptaner* er en gruppe legemidler som gir sammentrekning av blodkar i hjernehinnen og hemmer frisetting av betennelsesfremmende stoffer. Handelsnavn er blant annet Imigran, Sumatriptan, Naramig, Zomig, Maxalt, Almogran og Elpax.
Kilde: Folkehelseinstituttet
Hva synes du om artikkelen?