Det kan gå uker mellom utskriving fra barsel og til helsesøster kommer på hjemmebesøk. Er du usikker på om barnet får nok næring – ikke nøl med å kontakte helsestasjonen!

Sist oppdatert: 28. september 2009

Etter at man er kommet hjem, får alle som ønsker det hjemmebesøk fra helsestasjonen. Dette besøket skal i følge dagens retningslinjer skje innen to uker etter fødselen.
– I praksis kan det gå mer enn to uker også. Hovedutfordringen ligger i et bedre meldesystem slik at helsestasjonene kan få beskjed om hvem som har født så raskt som mulig. Inntil et elektronisk meldesystem er på plass, mener vi at telefonisk innmelding må innføres, sier Astrid Grydeland Ersvik til Babyverden. Hun er leder i Landsgruppen for Helsesøstre (LaH NSF).
 
Vil ha raskere beskjed
I dag får helsestasjonene melding om fødslene gjennom skriftlige meldinger sendt i posten.
– Vi ønsker å komme så tidlig som mulig. Og vi kunne også tenkt oss å tilbudt flere hjemmebesøk – men alt er et ressursspørsmål. Men vi ser at flere plages med ammingen og at flere barn blir dehydrerte, sier Grydeland Ersvik.
 
– Hva med kontrollveiing? Kan man komme så ofte man vil?
– Når jeg snakker med mine kolleger rundt om i landet, opplever jeg at de er svært fleksible med å ta i mot barn til kontrollveiing og –måling. Og som regel tar de seg også tid til å hjelpe til med veiingen/målingen. Noen steder er det en assistent som hjelper til. Dersom det er grunn til bekymring, blir helsesøster og eventuelt lege koblet inn.
 
Hvordan vet man at barnet får nok næring?
– Det kan være vanskelig å vite om barnet får i seg nok næring. Har du noen råd?
– Se på melken som kommer ut på slutten av ammesekvensen. Er den fortsatt blålig, eller ser den fetere ut? Se også på barnet; virker det slapt eller unormalt trøtt? Og glatter huden seg fint ut igjen viss du ”lager” en hudfold? (Blir hudfolden stående ut, kan det være tegn på dehydrering).
 
Dehydrerte barn på sykehus
TV2 meldte lørdag at ett av tusen norske spedbarn får så lite melk at det blir innlagt på sykehus med dehydrering.
Barnelege Erling Tjora ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus forteller til TV2 at antallet dehydrerte barn har økt mye de siste årene.
– Nå er det mellom fem og ti barn i året som kommer inn med alvorlig uttørking hos oss, sier Tjora.
Han forteller at halvparten kommer allerede første leveuken, resten i uke to og tre. Barna som kommer inn har vært helt friske da de ble født. At mor og barn blir skrevet ut tidligere enn før, er den mest sannsynlige årsaken. I mange tilfeller er ikke melkeproduksjonen kommet i gang når mor og barn reiser hjem.
 
– Barseltiden er blitt kortere slik at mor skrives ut før ammingen er godt etablert. Samtidig er det ikke noe apparat for å fange opp de barna hvor mor ikke klarer å få etablert skikkelig amming. Og det er vanskelig å se på et barn at det er i ferd med å bli uttørket, sier han.
 
– For lang tid mellom fødsel og hjemmebesøk
Akkurat nå er nye retningslinjer for måling og veiing ute på høring. I «Nasjonale retningslinjer for veiing og måling på helsestasjoner og skoler» foreslås obligatorisk veiing av alle barn ved utreisen, og når barnet er sju til 10 dager gammelt. Leder i Nasjonalt kunnskapssenter for amming Anne Bærug sier til TV2 at det må være et krav at sykehus tar direkte kontakt med helsestasjonen for å unngå at det blir for stort gap mellom oppholdet på sykehus og hjelp fra helsesøster. Målet er at helsestasjonen tar direkte kontakt med mor innen 48 timer fra utskriving. Grydeland Ersland rår alle foreldre til å kontakte helsestasjonen om de er usikre.
 
– Vi er skeptiske til dagens korte liggetid på barsel, og har i en rekke sammenhenger kommet med innspill om at vi må komme raskere på hjemmebesøk, avslutter hun.
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?