Når skal babyen begynne med fast føde? Det har forskere sett på i flere år. Konklusjonen er: Fullamming er fortsatt best for babyen de første seks månedene.

Sist oppdatert: 10. april 2015

I dag sendte Helsedirektoratet forslag til ny nasjonal retningslinje for spedbarnsernæring til ekstern høring. Mange forventet endring i tidspunkt for introduksjon av fast føde til fire måneder, men det skjedde ikke. Høringsfristen er 1. juni 2015.

– En ekstern gruppe sammensatt av fageksperter og brukerrepresentanter har bistått Helsedirektoratet i arbeidet med retningslinjen.  Gruppen har vurdert hvorvidt spedbarn vil ha en fordel av introduksjon av mat før seks måneders alder, blant annet med hensyn til risikoen for å utvikle allergi eller atopisk sykdom og intoleranse – og med tanke på barnets spiseutvikling og aksept av nye smaker. Gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget har ikke gitt grunnlag for å endre gjeldende anbefaling om lengden av fullammingsperioden, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet til Babyverden.

I en pressemelding skriver Helsedirektoratet: «Morsmelk er den beste maten for spedbarn, og spedbarn kan trygt få kun morsmelk med tilskudd av vitamin D de første seks månedene, dersom mor og barn trives med det.»

Les også:

Oppskrift på vellykket amming

Myndighetene anbefaler amming – men følger ikke opp

Hva mener ammeeksperten om å amme andres barn?

Mindre generalisering – mer spesialtilpasning
Alle babyer er ikke like, og derfor er det vanskelig å si at én regel gjelder for alle.

– Vi har lagt vekt på at retningslinjen skal være et godt grunnlag for å gi råd om spedbarnsernæring, men veiledningen må tilpasses hvert enkelt barn og hver enkelt familie, sier Øien.

Morsmelk er best – når det er mulig
Øien sier at retningslinjen understreker at morsmelk er den beste maten for spedbarn og at barn trygt kan få kun morsmelk og tilskudd av D-vitamin de første seks månedene. Så lenge barnet vokser og trives, og så lenge mor trives med ammingen, er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk de første seks månedene.

– Så lenge barnet vokser som det skal, vil annen mat før seks måneder gjøre at barnet spiser mindre av morsmelk. Morsmelk er perfekt sammensatt for å dekke barnets behov for næringsstoffer, og den inneholder også komponenter som er gunstige for utvikling av barnets immunforsvar og hormoner og enzymer som påvirker barnets fysiologiske modning. Ingen annen mat eller drikke er like bra for spedbarn de første seks månedene, sier hun.

Forslaget til ny nasjonal retningslinje for spedbarnsernæring er i tråd med anbefalinger fra WHO og felles nordiske ernæringsanbefalinger.

Overlege uenig i forslaget
– Det er veldig skuffende at de har landet på dette, sier overlege Anne-Lise Bjørke-Monsen ved Haukeland sykehus. Hun er barnelege og spesialist i medisinsk biokjemi, og mener at seks måneder med fullamming er for lenge.

– Vi mener viktig forskning viser at det er av stor verdi at barna får fast føde som er rik på mikronæringsstoffer (vitaminer, spormetaller som inkluderer jern) fra de er fire måneder gamle, sier Bjørke-Monsen.

Frykter forsinket motorisk utvikling
Overlegen sier forskning også viser at mangel på vitamin B-12 kan føre til forsinket motorisk utvikling.
– Barnets seks første levemåneder er de aller viktigste for hjernens utvikling. Morsmelk er flott mat for babyer, men den er ikke komplett. Alle nyfødte får sprøyte med vitamin K, og de må etter hvert også få tilskudd av D-vitaminer. Ved fullamming kan babyen få jernmangel, og både langvarig jernmangel og mangel på B-12 kan altså gi dårligere motorisk utvikling, sier hun.

Bjørke-Monsen forteller at spedbarn med lave nivåer av B-12 som fikk tilskudd av dette vitaminet, allerede etter én måned viste vesentlig bedring i motorisk

Kan ha innvirkning på mattoleranse
– De som forsker på allergi er trolig også uenige om tidspunkt for introduksjon av fast føde. Nyere forskning viser nemlig at babyer i alderen fire til seks måneder via tarmens utvikling har et vindu hvor immunsystemet kan utvikle mattoleranse. Det er derfor viktig at fast føde introduseres nettopp i denne alderen, sier Bjørke-Monsen.

Hun sier at de i Sverige for 15 år siden anbefalte at en ventet med gluten i babyens kosthold, og da gikk også tilfellene av cøliaki opp. Da gluten igjen ble introdusert tidligere, gikk tallene på cøliaki-tilfeller ned igjen.
– Vi har og sett dette i Den norske mor og barn-undersøkelsen, sier Bjørke-Monsen. Hun avslutter med å si at hun tror at mange barneleger, både i Norge og i utlandet, i stor grad støtter hennes synspunkter.

Ikke fast føde i det hele tatt de første fire månedene
– Morsmelkerstatning er et godt alternativ for barn som ikke kan få morsmelk og til barn som trenger mer mat enn morsmelk de første fire månedene. Ingen ting annet enn morsmelk/morsmelkerstatning og vitamin D-tilskudd skal gis de første fire månedene, sier Øien.

Hun forklarer at noen barn trenger annen mat og drikke enn morsmelk/morsmelkerstatning før de er seks måneder gamle, og sier at annen mat trygt kan gis fra fire måneder. Hvert barn og hver familie trenger individuell veiledning, og når det vurderes å introdusere annen mat og drikke enn morsmelk/morsmelkerstatning, bør dette gjøres i samråd med helsestasjonen.

– Barn som ikke får morsmelk, men morsmelkerstatning, kan gradvis få annen mat ved siden av fra 4-6 måneders alder, sier Øien.

Les også:

Morsmelkeratning – en lettvindt (nød)løsning?

Ammetåke – hva er det?

Hvorfor blir retningslinjen endret?
– Alle Nasjonale faglige retningslinjer skal revideres jevnlig for å sikre at de bygger på oppdatert kunnskap. Dette er et viktig prinsipp, en retningslinje skal være relevant og trygg for brukerne, sier Øien.

Retningslinjen skulle vært klar for et par år siden, men har av flere årsaker latt vente på seg. Øien sier at arbeidsprossen har vært god, og at alle trygt kan stille seg bak forslaget til ny nasjonal retningslinje.

I den eksisterende retningslinjen fra 2001 anbefales også fullamming i seks måneder. Likevel har mange foreldre opplevd å få ulike råd av helsepersonell.

– Målgruppen for retningslinjen er personer som jobber på helsestasjon, fastleger og alle andre som veileder om spedbarnsernæring. Foreldre med babyer har ofte mange spørsmål og er usikre på valgene sine. Mange trenger også hjelp med å komme i gang med ammingen, og det er viktig at de får den hjelpen og støtten de behøver i møtet med helsevesenet. Vi håper at retningslinjen vil være et godt verktøy for helsepersonell, slik at de kan svare på spørsmål og gi godt dokumenterte og trygge råd til foreldrene, sier Øien i pressemeldingen.

Stor sjanse for at forslaget blir vedtatt
– Nå legges forslaget ut på høring, og vi er spente på tilbakemeldingene. Vi håper på konstruktive innspill fra fagmiljøene der det måtte være behov for oppklaringer. Det har vært gjort et grundig arbeid med utkastet, og mange av de diskusjonene som går blant fagfolk og brukere av retningslinjen har vært løftet inn i arbeidsgruppen, sier Øien til Babyverden.

Omfanget av innspill vil avgjøre når retningslinjen vil bli innført, men tidligere estimater har sagt at det kan skje i løpet av sommeren.

Dette betyr retningslinjen for deg som forelder
– Retningslinjen skal først og fremst være et nytteverktøy for helsepersonell og andre som gir råd om kosthold for spedbarn.  Vi håper at retningslinjen vil være et godt utgangspunkt for å kunne svare på spørsmål og gi tydelige råd til foreldre med spedbarn, sier Øien.

Hun forteller at retningslinjen vil bli publisert i digitalt format og brosjyren «Mat for spedbarn» vil også bli revidert i samsvar med ny retningslinje.

Lurer du på noe om amming? Besøk ammehjelper Ingebjørgs ammeblogg

Hva synes du om artikkelen?