NavnForetrekker fars etternavn

Foretrekker fars etternavn

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 1187 Sist oppdatert 09.12.05
En undersøkelse viser at tre av fire foretrekker å gi barnet fars etternavn. Selv om vi har blitt mer kreative når det gjelder fornavn, ser det ut til at foreldre er tradisjonelle når det gjelder etternavn til poden. Bare én prosent synes beste løsning er kun mors etternavn.
Det virker kanskje lengde siden, men det er ikke mer enn 26 år siden kvinner og menn ble likestilt ved valg av etternavn. Før den tid var hovedregelen at kvinnen tok mannens navn da de giftet seg, og barnets etternavn var gitt. I 2003 fikk både gifte og samboere mulighet til å lage et felles etternavn, men det er ikke særlig vanlig ennå. I dag tar fremdeles flertallet av kvinnene mannens navn ved eksteskap, men gjerne i tillegg til sitt eget. Og de aller fleste samboere har forskjellige etternavn.
 
Spørreundersøkelsen ”Fremtidsplaner, familie og samliv” ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i 2003. 6317 personer kvinner og menn med minst én norskfødt forelder deltok. Deltakerne fylte selv ut et spørreskjema hvor etternavn var ett emne som ble tatt opp.
 

 

Fritt valg
Dersom foreldrene ikke har felles etternavn, kan de fritt velge om hvilket (eller hvilke) etternavn de ønsker at barnet skal ha. Likevel velger tretti prosent av de spurte i undersøkelsen kun fars etternavn. Ytterligere førti prosent ønsker å bruke begge foreldrenes etternavn, men med fars til slutt. Seks prosent velger motsatt løsning med mors etternavn til slutt, og bare én prosent velger kun mors etternavn.

 

Både kvinner og menn favoriserer sitt eget etternavn, slik at kvinner er mer tilbøyelige til å synes barnet skal ha hennes etternavn og motsatt. Hele fire av ti menn ønsker kun å gi barnet sitt eget etternavn, mot 25 prosent av kvinnene.

 

Flere barn i samme familie behøver ikke å ha samme etternavn, men bare to prosent av kvinnene og tre prosent av mennene synes barn av samme foreldre bør få forskjellige etternavn. Flere kvinner enn menn velger etternavn til barnet etter hva som klinger best eller er minst vanlig.

 

Høyere utdanning – færre med fars etternavn
Særlig kvinner med høy utdanning er mindre positive til å gi barn fars etternavn, men også menn med høy utdanning ønsker et annet alternativ. Andelen med kun mors navn alene er likevel ikke høyere i denne gruppen. De aller fleste velger å bruke begge etternavnene. Det er også denne gruppen som har tenkt mest gjennom problemstillingen på forhånd.

 

Oslokvinner er minst tradisjonelle, mens foreldre i Rogaland og i Agder-fylkene oftest lander på kun fars etternavn.

 

Slik er holdningen til valg av barns etternavn:

 

Kvinner:
1. Begge foreldrenes etternavn, fars til slutt (42 %)
2. Bare fars etternavn (25 %)
3. Begge foreldrenes etternavn, mors til slutt (7 %)
4. Bare mors etternavn (2 %)
5. Foskjellige etternavn på søsken (2 %)
6. Vet ikke (22 %)

 

Menn:
1. Bare fars etternavn (39 %)
2. Begge foreldrenes etternavn, fars til slutt (37 %)
3. Begge foreldrenes etternavn, mors til slutt (5 %)
4. Forskjellige etternavn på søsken (3 %)
5. Bare mors etternavn (1 %)
6. Vet ikke (15 %)

 

Undersøkelsen resultatene er basert på er hypotetisk, slik at mange ikke har tatt standpunkt til spørsmålet etter tenkt særlig gjennom det fordi det ikke har vært aktuelt.

 


 


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: