GravidTell trivselen

Tell trivselen

Tell trivselen
Av Av redaktør Maren Eriksen. Ill. foto: Istockphoto 5078 Sist oppdatert 24.11.05
Å kjenne spark fra den lille gir som regel en god og varm følelse. Men det gir deg også viktig informasjon om fosterets trivsel og velbefinnende. Den beste fosterovervåkingen kan du gjøre selv – tell hvor mange spark eller andre bevegelser du kjenner, så vet du hvordan barnet ditt har det.
”Tell trivselen” er en kampanje satt i gang av Folkehelseinstituttet og Perinatalt forskningssenter ved Rikshospitalet. 1. november ble kampanjen satt i gang på Østlandet og i Bergens-området, men alle oppfordres til å telle spark. Målet med kampanjen er å øke gravides trygghet og kunnskap om fosterets spark og bevegelser. På denne måten håper man å finne dem som trenger ekstra oppfølging, og får også et grunnlag for å utarbeide retningslinjer på området.
Kampanjen er positivt fokusert, og hovedbudskapet er å gjøre den gravide bedre kjent med sitt barn og dets bevegelsesmøster slik at hun vet hva hun skal forvente av aktivitet. Deltakerne i prosjektet får en informasjonsfolder ved ultralydundersøkelsen (uke 17.–19. i svangerskapet) og leverer inn ”telleskjema”.
Hvorfor er spark så viktig?
Et friskt foster får alt det trenger fra morkaken og sparker livlig for blant annet å trene opp muskulaturen. Ved dårlig næringstilstand går fosteret på ”sparebluss” og bruker ikke opp viktig energi på bevegelser, men prioriterer viktige organer som hjerte og hjerne. Da vet vi at fosteret ikke har det så bra som det bør, og det kan være nødvendig med ekstra oppfølging. En gravid som teller spark, vil da oppleve at sparkingen avtar og kan søke hjelp i tide.
Husk likevel at du ikke kjenner alle bevegelsene, og at også fostre sover. Det er dessuten forskjell på hvor aktive fostre er.
Først etter 28. uke
I kampanjen er oppstart for telling av spark satt til 28 uker fordi man har lite kunnskap om fostrets bevegelsesmønster før dette tidspunktet. Ved 28 uker er dessuten sparkene tydeligere og vanskeligere å mistolke.
Hvordan telle trivselen?
Å kjenne etter spark er en god vane – for alle gravide. Det kan bli en koselig stund hvor du knytter viktige bånd til barnet ditt, og et enkelt hjelpemiddel for å forstå hvordan fosteret har det. Du kan lage et enkelt skjema med dato og rubrikk for å fylle inn tid. Deretter gjør du dette:
  • Start å telle ved 28 uker og fortsett hver dag til barnet er født.
  • Fra du kjenner det første sparket (da vet du at fosteret er våkent) skal du telle ti spark. Skriv så ned hvor lang tid dette tok. Flere spark på samme tid teller fremdeles kun som ett spark. Du skal ikke telle hikke.
  • Tell på omtrent samme tidspunkt hver dag, på et tidspunkt hvor fosteret pleier å være aktivt.
  • De fleste bruker under 15 minutter på å telle trivselen.
Dersom fosteret sover når du skal telle, går det an å forsøke å vekke det. Stryk eller dytt forsiktig på magen eller drikk noe kaldt.
Hvor mye skal fosteret sparke?
Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mye ditt barn skal sparke. Etter å ha telt spark i et par uker vil du oppdage at sparkingen varierer litt fra dag til dag, men at dagene stort sett ligner hverandre. Og da vet du mer om hvor mye ditt barn skal sparke.
Du skal ikke oppleve stor eller vedvarende nedgang i antall spark, eller at det tar stadig lengre tid å få telt ti spark. Det er svært sjelden at et friskt foster sparker vesentlig mindre i en periode hvor det normalt er aktivt. Synes du at det er lite liv i magen, sørg for å telle en gang til i løpet av de neste 12 timene. Er du bekymret, skal du ta kontakt med helsepersonell. Og husk – det er bedre å sjekke en gang for mye enn en for lite.
Du kan lese mer om kampanjen her: www.telltrivselen.no
Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: