FødselSmertelindring i endring

Smertelindring i endring

Av Av redaktør Maren Eriksen 904 Sist oppdatert 05.10.05
Stadig flere får hjelp til å takle smertene i forbindelse med fødsel. Og typen smertelindring er i endring. Dobbelt så mange får epidural som smertelindring i forbindelse med fødsel som i 1996. Samtidig får stadig flere tilbud om akupunktur, som kun fantes på utvalgte steder så sent som på slutten av 1990-tallet. Ifølge Tidsskiftet for Den Norske Lægeforening tyder mye derfor på at kvinnene i økende grad selv får velge typen smertelindring.
Hver femte får epidural
Flere enn hver femte fødende får i dag epidural smertelindring, dobbelt så mange som i 1996. Forskere mener økningen først og fremst skyldes en holdningsendring hos jordmødre, som i økende grad imøtekommer kvinnens ønske om epidural. Mens mindre enn en tredjedel syntes mors ønske var god nok grunn til å gi epidural i 1996, imøtekommer hele 75 prosent av jordmødrene i dag kvinnens ønske om epidural.
 
Epidural ble første gang introdusert for norske kvinner i 1966, og på 1980-tallet ble metoden forbedret slik at epidural i dag er en overlegen metode for smertelindring.
 
Bruk av epidural er imidlertid ikke utelukkende positiv. Risikoen for instrumentell forløsning (bruk av vakuum eller tang) er noe økt.
 
Omtrent sju av ti gravide ønsker mulighet for epidural som smertelindring ved fødsel. Fagpersonell mener også at flere gravide skal få dette tilbudet.
 
Godt tilbud om akupunktur
Selv om epiduralbruken har økt, ser vi også en økende trend hvor kvinner ønsker ikke-medisinsk smertelindring. Særlig er det akupunktur som har fått mye oppmerksomhet, både fra jordmødre og gravide.
 
I 1996 hadde kun 13 prosent av fødeinstitusjonene tilbud om akupunktur. Nå finnes det tilbud om akupunktur som smertelindring ved 85 prosent av alle fødeinstitusjoner i Norge. Rundt sju prosent av de fødende takker ja til dette tilbudet, men tallet er økende.
 
Det finnes fremdeles få konklusjoner på virkningen av akupunktur under fødsel.
 
For mye bruk av peditin
Mange steder brukes fremdeles medikamentell smertelindring med opioider (peditin og morfin). Fagmiljøet er bekymret for den fortsatt utbedte bruken, spesielt av peditin, som man vet har ugunstige bivirkninger for barnet.
Fremdeles får rundt 12 prosent av de fødende opioider som smertelindring. Slik smertelindring er vanligst ved sentralsykehus, og de aller fleste gir peditin.
 
I Sverige har bruken av opioider blitt dramatisk redusert fra 50 prosent i 1983 til fem prosent i 1999. Norske forskere ser ingen grunn til at vi skal ha et dobbelt så høyt forbruk, og ønsker å redusere tallene også i Norge.
 
Hva er tilgjengelig?
All type smertelindring er ikke tilgjengelig for alle. Ved de større fødeinstitusjonene er imidlertid tilbudet som regel bredt. Bortsett fra epidural, er peiditin, steriltvannspapler, akupunktur, vann/basseng og pudendalblokade oftest tilgjengelig for de fødende. Les mer om de ulike typene smertelindring her.
 
Hva skjer nå?
Mye tyder på at typen smertelindring er som foretrekkes, er i endring. Epidural og akupunktur er i ferd med å ta over for annen type smertelindring, og fagmiljøet ønsker å kutte ned bruken av for eksempel peditin. Jordmødre stiller seg også i økende grad positive til utstrakt bruk av vann og basseng som smertelindring i forbindelse med fødsel.
 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: