Babyverden plussBabyverden pluss - gravidICP- svangerskapskløe med leverpåvirkning

ICP- svangerskapskløe med leverpåvirkning

Typisk for ICP er kløe under føtter og inni hender. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 231 Sist oppdatert 11.06.24
Uspesifikk svangerskapskløe er helt normalt, og forekommer hos mellom 20 og 25 prosent av alle gravide. Men én type kløe skiller seg fra den vanlige svangerskapskløen. Tilstanden heter ICP, og er svangerskapskløe med leverpåvirkning. Den kan bli alvorlig og kreve behandling.

Å klø når du er gravid, er helt vanlig.
– Kløe i svangerskapet kan blant annet skyldes væske i huden og svangerskapshormoner. Det finnes også noen graviditetsspesifikke hudsykdommer og andre hudsykdommer. Noen hudtilstander må behandles av hudlege, sier overlege Philip von Brandis ved Stavanger Universitetssjukehus.

Men svangerskapskløe med leverpåvirkning, ICP, er noe helt annet enn vanlig, uspesifikk svangerskapskløe.
– Gallesyre hoper seg opp i blodet og gir kløe. Typiske tegn er kløe inne i håndflater og under beina. Noen klør veldig mye, andre har mindre symptomer, sier von Brandis.

Gallesyrene passerer morkakebarrieren, og går over til babyen.
– Dette er forbundet med risiko for komplikasjoner, og kan i verste fall føre til fosterdød. Det skjer heldigvis veldig sjelden. Men siden risikoen er der, er det viktig med god oppfølging, sier von Brandis.

Forekomsten varierer

Overlegen forklarer at ICP henger sammen med stigende verdier av østrogen i kroppen under svangerskap. Forekomsten varierer i forskjellige land og mellom etniske befolkningsgrupper. Ifølge Veileder i fødselshjelp synes kvinner fra Chile, Peru og Pakistan å ha høyere risiko for å få ICP. Hos Araucanian-indianerne i Chile er forekomsten opptil 28 prosent. Ellers i verden er forekomsten fra 0,2 til 2 prosent.
– I Skandinavia er forekomsten i vintermånedene høyere enn ellers i året. Det finnes ikke sikre tall fra Norge, men ICP er anslått å ramme mellom 1 og 2 prosent, sier von Brandis.

Dette er ICP:
Forhøyede gallesyrer og/eller leverfunksjonsprøver ledsaget av kløe uten utslett, spesielt i hender og under fotsålene, som debuterer i svangerskap. Kløen er mest uttalt om natten.

Andre plager som kan knyttes til ICP er tretthet, vekttap, epigastriesmerter (epigastriet er den midtre, øverste delen av buken i vinkelen mellom ribbensbuene), mørk urin, lys/hvit avføring og gallestein.

Dersom du har hatt ICP i ett svangerskap, er det 90 prosent risiko for at du får det i neste svangerskap.

Kilde: Veileder i fødselshjelp, oppdatert versjon april 2024


Oppstår som regel etter uke 24

Ifølge  Veileder i fødselshjelp oppstår 80 prosent av tilfellene med ICP etter svangerskapsuke 24. Men høye verdier av gallesyrenivåer har vært påvist også hos gravide i første trimester.

Von Brandis sier det vanligste er at den gravide får denne typen kløe etter uke 28, og hyppigst skjer det de siste ukene før termin. Du kan sjekke nivået av gallesyrer hos fastlegen gjennom en blodprøve. Normalverdiene på gallesyre ligger mellom 7 og 10.
– Vi stiller diagnosen dersom verdiene overstiger 10 når blodprøven er tatt fastende. Ved verdier på over 40, er det økt forekomst av negative utfall, men risiko for fosterdød øker betydelig før verdier over 100, sier von Brandis.

Dersom verdiene ikke stiger, kreves ikke behandling. Men jo høyere verdiene er, jo større er forekomsten av komplikasjoner. Dette kan for eksempel være økt risiko for misfarget fostervann og behov for inngrep under fødsel på grunn av truende fosterstress.

ICP kan behandles med medisiner. Philip von Brandis forklarer at medisinene binder gallesyrene i tarmen, og på den måten øker utskillelsen av gallesyrer i avføringen.
– Kløen kan avta, men det er ikke vist at mindre kløe fjerner risikoen for uheldige utfall. Det er derfor viktig med oppfølging videre i svangerskapet, sier han.


Så mange er det alvorlig for

Nasjonal veileder for fødselshjelp har nylig oppdatert kapittelet om ICP. I en studie publisert i Lancet i 2019, er det vist at forekomsten av fosterdød var 3,44 prosent i gruppen med gallesyreverdier over 100. Ved verdier under 100 var forekomsten 1- 3 per 1000.

– Til sammenligning er forekomsten av fosterdød i hele befolkningen, uavhengig av gallesyrenivå, også cirka 3 av 1000, sier von Brandis.

Igangsettelse av fødsel

For gravide med ICP anbefales det å sette i gang fødselen senest ved termin.
– Tidspunkt for igangsettelse av fødsel er avhengig av gallesyrenivå. Ved verdier lavere enn 40, vil vi sette i gang fødselen senest på termindato. Ved høye verdier (40-99) settes fødselen i gang i uke 38, mens det i de mest uttalte tilfellene kan skje enda tidligere, sier von Brandis.

Rutine for sykehusene

Selv om det kan høres skummelt og dramatisk ut, sier Philip von Brandis at ICP er en rutineproblemstilling for sykehuset.
– Vi beroliger kvinnene, og sier at risikoen for at noe skal gå galt er lav. Selv har jeg aldri sett det gå galt hos kvinner vi har fulgt opp for tilstanden. Så det er fryktet, men veldig sjelden, avslutter han.

Ikke varig leverpåvirkning
At du har ICP i svangerskapet har ingen varig effekt på leverfunksjonen din. Inntil 20 prosent av kvinner som har hatt ICP i graviditeten, kan få tilbake symptomene ved bruk av østrogenholdige p-piller. I slike tilfeller bør en velge en form for prevensjon/p-pille som ikke inneholder østrogen.

Kilde: Pasientinformasjon, opphoping av gallesyre (kolestase) – Norsk gynekologisk forening

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: