GravidFørste trimesterSvangerskapshormonet hCG

Svangerskapshormonet hCG

hCG er et viktig svangerskapshormon som kan måles i blod og som gjør graviditetstesten positiv. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 121353
Det er mange hormoner som er i sving når du blir gravid. Hormonet som sørger for at graviditetstesten blir positiv heter hCG, som står for humant choriongonadotropin, og produseres i morkaken. Det kan også måles i mors blod og gi indikasjoner på om svangerskapet forløper som det skal.

Produksjon av hCG starter så snart egget fester seg i livmoren, og kan påvises i blod 6–8 dager etter unnfangelsen. Mengden hCG i blodet fordobles cirka hver 2. dag i 60 til 80 dager. Produksjonen når sitt høyeste nivå når den gravide er 8-11 uker gravid. Deretter minker nivået av hCG naturlig, og holder seg stabilt fra 20. uke.

Formålet med hCG-hormonet er å sørge for at det gule legemet (corpus luteum) fortsetter å produsere progesteron fram til morkaken overtar den rollen rundt 11. til 14. uke i svangerskapet.

Hvorfor sjekke hCG-verdiene?

Det kan være flere årsaker til å følge utviklingen av mengden hCG i den gravides blod – for eksempel å sjekke at svangerskapet ser ut til å gå som forventet, ved blødninger eller ved mistanke om svangerskap utenfor livmoren (ekstrauterin graviditet, gjerne forkortet ex. u.). hCG måles også som en del av KUB-test (dobbeltest og ultralyd). Dette er fosterdiagnostikk og målet er å finne eventuelle kromosomfeil.

Blodprøver tas vanligvis med to dagers mellomrom, og man ser om verdiene fordobles som forventet eller ikke. hCG over ca. 10 IU/l tyder på graviditet.

Hva forteller tallene?

Dobling cirka annen hver dag tyder på at graviditeten forløper som forventet.

Uventet lave verdier eller mindre stigning enn normalt kan tyde på fosterdød (fare for spontanabort eller missed abortion). Halveringstid for hCG er cirka 1 døgn, så fallende resultater tyder som regel på fosterdød. Ved abort vil hCG-nivået synke til ikke-gravid nivå i løpet av 6-8 uker. Lave verdier og langsom økning kan også tyde på svangerskap utenfor livmoren.

Høyere verdier kan indikere flerlinger, for eksempel tvillinger. Høyere verdier er også sett hos gravide som er ekstra utsatt for komplikasjoner i gravidieten, for eksempel abort, prematur fødsel, veksthemmet barn, alvorlig svangerskapsforgiftning og morkakeløsning.

Ikke legg for mye vekt på selve tallet – hvor høyt/lavt tallet er varierer veldig fra kvinne til kvinne. Fokuset er på økningen. Tallet kan derfor heller ikke brukes til å datere svangerskapet.


Normalverdier:

3 uker (1 uke etter unnfangelse): 5-50 mIU/mL
4 uker (2 uker etter unnfangelse): 5-426 mIU/mL
5 uker (3 uker etter unnfangelse): 18-7340 mIU/mL
6 uker (4 uker etter unnfangelse): 1080-56500 mIU/mL
7-8 uker (5-6  uker etter unnfangelse): 7650-229000 mIU/mL
9-12 uker (7-10 uker etter unnfangelse): 25700-288000 mIU/mL
13-16 uker (11-14 uker etter unnfangelse): 13300-254000 mIU/mL
17-25 uker (15-23 uker etter unnfangelse): 4060-165400 mIU/mL
25-42 uker (23-40 uker etter unnfangelse): 3640-117000 mIU/mL

Ikke-gravide har under 10 mIU/mL.

Det finnes flere slike standardtabeller, så denne gir bare en pekepinn. Snakk alltid med legen din om resultatet ditt.

Måling av hCG er en tilleggsundersøkelse som gjerne gjøres når man vil se om alt ser ut til å gå greit og det er for tidlig med ultralydundersøkelse.

Høye eller lave tall trenger altså ikke å bety noe som helst, men ved uventet lav eller høy økning ønsker man gjerne å følge den gravide tettere med ytterligere målinger eller andre prøver.

Er hCG som gjør graviditetstesten positiv
Mange måler aldri hCG-mengden i blodet. Men sjekker at nivået er høyt nok i urinen til å gi en positiv graviditetstest. Hvor raskt etter unnfangelse slike tester kan være positive, varierer noe fra merke til merke, men stadig flere hevder å gi et riktig resultatet flere dager før forventet menstruasjon.

Slike graviditetstester sier ikke noe om mengden hCG i urinen, bare at nivået er høyt nok til å slå ut på testen. For de fleste holder dette, og det er ikke nødvendig med nøyere målinger.

Kilder: Legehåndboka og American Pregnancy Associaton

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: