GravidUheldig om gravide rådes til å fortsette å røyke

Uheldig om gravide rådes til å fortsette å røyke

- Mange tror at uro og ubehag hos mor i forbindelse med røyksug virker negativt på barnet. Det er ikke grunnlag for å tro det, sier Henriette Øien i Helsedirektoratet. Ill.foto: Shutterstock.
Av Heidi Elin Nupen 4197 Sist oppdatert 23.10.12

Når røykere blir gravide, rådes de noen ganger til å kutte ned på antall sigaretter om de ikke vil slutte helt. – Det er veldig uheldig hvis gravide blir rådet til det, sier Henriette Øien i Helsedirektoratet.

Norge har lenge vært blant de landene hvor flest gravide røyker. Fremdeles røyker seks prosent av gravide ved slutten av svangerskapet.​ Tall fra medisinsk fødselsregister for 2011 viser at drøyt ni prosent av de gravide røykte daglig eller av og til ved begynnelsen av svangerskapet, og at tallet sank til 6 prosent ved slutten av svangerskapet. Med andre ord er det heldigvis en del gravide som slutter å røyke i løpet av tiden de er gravide.

Les også: Snus kan gi pustestopp for babyen

 

Ikke holdepunkter for at røykesug påvirket fosteret negativt
Det er likevel et faktum at en del gravide blir oppmuntret til å redusere antall sigaretter når de uttrykker til helspersonell at de har vansker med å slutte helt. Argumentet er at belastningen med å slutte helt, påverker den gravide negativt i for stor grad.

- Finnes det holdepunkter for slike tilrådinger?

- Røyking i graviditeten kan gi alvorlige følger for barnets helse. Det fins derfor ingen holdepunkter for å råde gravide til å fortsette å røyke. Mange tror at uro og ubehag hos mor i forbindelse med røyksug virker negativt på barnet. Det er ikke grunnlag for å tro det, sier fungerende divisjonsdirektør Henriette Øien i folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet.

Les også: Unngå alkohol i hele svangerskapet

Gode grunner til å la være å røyke

For barnet:
Du øker sjansen for et komplikasjonsfritt svangerskap, du gir barnet ditt bedre vekst- og utviklingsmuligheter. Du reduserer risikoen for spontanabort, lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Du reduserer risikoen for krybbedød. Du reduserer risikoen for at barnet får luftveisinfeksjoner og astma. Du reduserer risikoen for at barnet får atferdsproblemer og lese- og skrivevansker.

For deg:
Du fjerner en bekymring fra livet ditt. Du reduserer risikoen for alvorlig sykdom. Du får bedre kondisjon, mer energi og overskudd. Du får bedre tid. Du blir lettere gravid igjen, hvis du ønsker det. Du reduserer rynkedannelse

Her kan du få hjelp til å slutte:
Lege/jordmor, Røyketelefonen 800 400 85, Slutta.no, Frisklivssentraler, Brosjyren "Røykesluttprogram for gravide".

Røyker partneren din, kan dere gjøre sluttingen til et fellesprosjekt. Det er vanskeligere å slutte dersom partneren fortsetter å røyke eller snuse.

- Hva synes du om at kvinner fremdeles får slike råd?

- Helsedirektoratet kjenner ikke til i hvilket omfang rådet om fortsatt røyking gis, men synes det er veldig uheldig hvis gravide blir rådet til det, sier Øien.

At røyking er svært skadelig for fosteret, er ubestridt. Også å bare røyke «bitte-litt» skader fosteret  i magen.

- Vi vet at røyking er svært skadelig for fosteret. Det eneste rådet vi derfor kan gi gravide er å la være å røyke.  Fostre har ulik sårbarhet og det er umulig å angi en trygg nedre grense for antall sigaretter. For at barnet skal vokse og utvikle seg normalt under hele svangerskapet trenger det nok oksygen.

Når mor røyker dannes det kullos (karbonmonoksid) som går over i blodet. Kullosen stjeler plassen fra oksygenet i de røde blodlegemene og fører til at både mor og barn får mindre oksygen enn de skulle hatt. Hos mor er halvparten av kullosinnholdet forsvunnet etter ca. to timer. For fosteret tar det ca.sju timer før konsentrasjonen er halvert, sier Øien.

Les også: Gravid uke for uke

Snus er også forbundet med stor risiko
En del gravide velger å gå over til snus. Men heller ikke det er å anbefale for gravide, ifølge Øien.

- Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom bruk av snus i svangerskapet, fosterdød og for tidlig fødsel. Snusing gir også lavere fødselsvekt hos barnet. Det kan derfor ikke forsvares å anbefale snus som et mindre farlig alternativ til røyking i graviditeten, sier hun.

Andre bekymringer om fosterets helse: Er det farlig med orgasme? 

Slik påvirker røykingen utviklingen i mors liv

Fosterets organer kan bli mindre utviklet: I løpet av de tre første månedene av svangerskapet dannes og utvikles alle de indre organene. Ved å være røykfri reduserer du risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Kvinner som røyker føder barn som veier mindre enn barn av kvinner som ikke røyker, i gjennomsnitt 200 gram mindre ved fødsel. Det betyr ikke at fødselen blir lettere, men at viktige organer, som lungene, kan bli mindre utviklet. Den hemmede utviklingen kan få konsekvenser for resten av livet.

Færre komplikasjoner i graviditeten: Røykfrihet reduserer risikoen for komplikasjoner i svangerskapet, blant annet risikoen for svangerskap utenfor livmoren. Ved at du slutter å røyke reduseres også risikoen for tidlig vannavgang og blødning, som øker faren for infeksjoner og for tidlig fødsel. Å være røykfri senker også risikoen for forliggende morkake og for tidlig løsning av morkaken.

Lavere risiko for spontanabort og død: Undersøkelser viser at røykfrihet kan redusere risikoen for spontanabort og for at barnet dør i ukene rundt selve fødselen. Slike dødsfall kan for eksempel skyldes komplikasjoner med morkaken og blødninger, tilstander som reduserer oksygentilførselen til barnet. For tidlig fødsel og lav fødselsvekt kan være andre medvirkende årsaker til slike dødsfall. Risikoen øker jo mer du røyker. Omfattende forskning viser at risikoen for krybbedød reduseres hvis mor ikke røyker under svangerskapet.

Redusert risiko for luftveislidelser og astma: Røyking under svangerskapet kan forårsake redusert vekst og modning av lungene. Små luftveier og redusert lungefunksjon disponerer for obstruktive luftveisinfeksjoner i de første leveårene. En stor andel spedbarn som får slike luftveisinfeksjoner utvikler luftveissymptomer som stadig kommer tilbake. Mangelfull utvikling av lungene kan vedvare helt frem til voksen alder. Ved å bli røykfri reduserer du risikoen for at barnet ditt skal få gjentatte luftveisinfeksjoner. Du reduserer også risikoen for at barnet ditt skal utvikle astma.

Det livsviktige oksygenet: For at barnet skal vokse og utvikle seg normalt under hele svangerskapet trenger det nok oksygen. Oksygen blir transportert med blodet til deg og barnet. Når du røyker dannes det kullos (karbonmonoksid, CO) som går over i blodet. Kullosen stjeler plassen fra oksygenet i de røde blodlegemene og fører til at både du og barnet får mindre oksygen enn dere skulle hatt. Hos mor er halvparten av kullosinnholdet forsvunnet etter ca. to timer. For fosteret tar det ca. sju timer før konsentrasjonen er halvert. Det betyr at barnet hele tiden har mer kullos og mindre oksygen i blodet enn du har.

Røyken fører til redusert blodtilførsel: Nikotinet i tobakken gjør at blodårene trekker seg sammen. Det gjelder også blodårene i livmoren og morkaken, og dermed minker blodtilførselen til barnet. Sammen med kullosinnholdet i blodet betyr det at barnet får mindre tilførsel av både oksygen og næring.

Gravide vil gjerne slutte - men synes det er vanskelig
Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i folkehelsedivisjonen skrev i 2010 sin masteroppgave om gravide kvinners røykevaner. I oppgaven skriver hun at det er vanskelig å rekruttere røykende gravide til studier- muligens på grunn av skam og skyldfølelse.
Målet med studien var å fremskaffe kunnskap om hvilken funksjon røyking har for gravide og hva som kan bidra til at gravide endrer sine røykevaner.

Er det farlig å ha katt når man er gravid?

Hun dybdeintervjuet sju røykende gravide som røykte fra 1-20 sigaretter daglig. Felles for alle sju, var at de ønsket å slutte. Flere fortalte de følte seg stigmatisert  - «gravide som røyker er fritt vilt». I studien kom det fram at noen av kvinnene hadde blitt oppmuntret av helsepersonell til reduksjon. Flere følte de ikke fikk god nok oppfølging til å arbeide med motivasjonen for å slutte å røyke.

En av Carlsens konklusjoner er at støtte fra partner, og hjelp fra helsepersonell til å arbeide med motivasjonen for å bli røykfrie, var de viktigste faktorene for å klare å slutte. Hun mener også at det er viktig at helsepersonell har kunnskap om atferdsendring, og vet hvordan de skal snakke med kvinnen om dette.

Kosthold i graviditeten

Trening i svangerskapet

Komplikasjoner og forebygging

Røykesuget

Du må være sterkere enn suget. Det kan være ubehagelig å slite med abstinens, men plagene går gradvis over. Etter noen dager til få uker kommer suget til å avta både i hyppighet og styrke. Glipper du er det viktig å ikke gi opp. Lær av erfaringene dine, så lykkes du enda bedre neste gang. Og husk - det er aldri for sent. Effekten av å slutte er alltid god, både for deg og barnet.

Kilder: Helsedirektoratet, helsenorge.no, folkehelseinstituttet.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: