GravidLenger i jobb med stressless

Lenger i jobb med stressless

Rosemarie har hatt stor hjelp av et par daglige pauser i stresslessen mens hun er på jobb. Foto: privat
Av Janet Molde Hollund. Artikkelen ble publisert i oktober 2012. 1092 Sist oppdatert 23.10.12

Da Rosemarie fortalte arbeidsgiver at hun var gravid, fikk hun raskt snakke med en jobbjordmor. Sammen fant de ut hva de kunne gjøre for at Rosemarie skulle kunne være lengst mulig i jobb – uten å bli sykmeldt.

Mange gravide blir på et eller annet tidspunkt i svangerskapet sykmeldt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at sykefraværet for sysselsatte gravide som fikk sitt første barn økte med 50 prosent i perioden 1995-2007.

– Veldig mange gravide går ut i full sykmelding fra de er rundt 20 uker på vei. Dette er et problem vi ønsker å gjøre noe med, sier jobbjordmor Wenche J. Førde.

Hun er med i et prosjekt i Askøy kommune hvor målet er å få friske gravide til å være lengst mulig i jobb.
– 90-95 prosent av alle gravide er friske og har arbeidsevne til å kunne jobbe i svangerskapet. Det viktige er at vi får kartlagt arbeidssituasjonen og tilrettelagt arbeidsdagen for de gravide, sier Førde.

Les mer:  Gravid? Kjenn dine rettigheter

Møte med jobbjordmor
Rosemarie de Bree er høygravid, og har termin med sitt første barn 3. november. Hun jobber som lærerassistent og i SFO, og var i arbeid helt til permisjonstart.
– Jeg jobber 60 prosent, og var i full jobb helt til uke 32. Da fikk jeg 40 prosent sykmelding på grunn av bekkensmerter, forteller hun.

Hun var rundt 12 uker på vei da hun slapp nyheten om graviditeten på jobb.
– Skolen jeg jobber på har et samarbeid med jobbjordmor, så vi fikk fort i stand et møte hvor vi kunne finne ut hva som kunne hjelpe meg som gravid, sier Rosemarie.

Les mer: Hva er bekkenløsning?

Akupunktur og stressless
Rosemarie har gått til akupunktur i svangerskapet for å forebygge normale svangerskapsplager. Ved å søke NAV Arbeidslivssenter om tilretteleggingstilskudd, kunne skolen kjøpe inn en stressless som var reservert gravide ansatte.
– Her kunne jeg ta meg pauser i løpet av dagen, slik at jeg fikk slappe av og strekke meg ut. Fem minutter for meg selv i godstolen et par ganger om dagen var nok til at jeg klarte å hente ny energi og klarne hodet, forteller Rosemarie.

Hun er overbevist om at disse små time-outene har gjort sitt til at hun ikke måtte gi seg tidligere.
– Etter sommerferien ble det ganske tungt å være på jobb, for jeg slet med bekkensmerter. Hadde jeg ikke hatt muligheten til å lytte til kroppen, ville jeg nok blitt sykmeldt, tror hun.

Rosemarie mener tilretteleggingen har vært gull verdt.
– Jeg har fått mye mer ut av dagene, fordi jeg har vært i aktivitet og deltatt i det sosiale. Det er mye bedre enn å sitte hjemme og stirre i veggen, sier hun.

Les mer:  Tretthet i svangerskapetEvaluering fra noen ledere som deltok i prosjektet:

- I mine 15 år som leder er det første gang at to gravide har stått løpet ut.
- Den medisinske kompetanse og erfaring jobbjordmor har, har gjort meg tryggere i tilretteleggingen.
- Positivt at en utenfra kommer inn og viser interesse for arbeidstaker/arbeidsgiver og gir råd/veiledning. Kan avklare en del spørsmål og motivere begge parter.
- Svært nyttig samarbeid. Jobbjordmor kan på faglig grunnlag anbefale den gravide å være aktiv og i jobb.


Flere i jobb med prosjektet
I Askøy kommune har prosjektet med jobbjordmor nå eksistert i to år.
– Tilbudet har blitt godt tatt imot, og arbeidet viser gode resultater. I stedet for at de gravide var i jobb til de var rundt 20 uker på vei, er de fleste nå i jobb til uke 32. Det er 12 uker lenger, og det er vi veldig fornøyde med, sier jobbjordmor Wenche J. Førde.

Askøy kommune har gått bredt ut med informasjon til alle ledere, og avtalt møte med arbeidslederne.
– Sammen med den gravide kartlegger vi hvordan arbeidssituasjonen er. Er det tunge løft, er det psykisk stress, utfordringer med å sitte, løfte tungt eller gå mye? Og hva må til for å hjelpe den gravide, sier Førde.

Økonomisk gevinst
Hun understreker at det er en gevinst å holde de gravide i jobb lengst mulig.
–En del arbeidsgivere tenker at det er billigere å la den gravide gå 100 prosent sykmeldt, og i stedet få inn en ny person som kan yte fullt. Men nye beregninger viser at det koster rundt 2500 kroner per dag å ha en person sykmeldt. Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljølovens paragraf 4.6 også plikt på seg til å tilrettelegge arbeidet for gravide, sier Førde.

– Men det er vel ikke alle som kan få en tilpasset arbeidsdag?
– Nei, det er ikke like lett for alle. Er du for eksempel dykker eller jobber med giftige stoffer, innebærer det en risiko for barnet. Det samme gjelder for eksempel yrker hvor det er veldig varmt eller veldig kaldt, eller det er fysisk tungt arbeid. Dersom arbeidsgiver ikke kan bruke deg til andre arbeidsoppgaver eller omplassere deg, har du rett på svangerskapspenger fra NAV, sier Førde.

Les mer: Svangerskapspenger

Men innen kommunesektoren opplever Førde at det er få risikoyrker.
– På mange arbeidsplasser er det også gjerne en del arbeid som en aldri får tid til å gjøre i en hektisk hverdag. Her har arbeidsgivere en unik mulighet til å få hjelp fra de gravide, f.eks til administrative oppgaver eller til opplæring av nytt personale, mener Førde.

Skifte arbeidsoppgaver
– Kan arbeidstaker bli satt til å gjøre hvilke oppgaver som helst?
– Hvilke arbeidsoppgaver den gravide skal gjøre, skrives ned i en individuell oppfølgingsplan. Her må partene bli enige om hvilke arbeidsoppgaver man trenger å justere på. Det er jo klart at vi ikke kommer så langt, dersom den gravide synes det blir helt feil. Da kan det nok hende at hun heller går til legen og får sykmelding fra de oppgavene hun har i dag. Men det handler nok også en del om motivasjon, tror Førde. Hun mener det ikke er til å legge skjul på at noen ser på graviditet som en ”time-out” i en travel hverdag.

– Dere sier at graviditet ikke er en sykdom. Men hva med de første ukene av svangerskapet?
– Dette har vi jobbjordmødre diskutert, og  er vel enige om at  er man kvalm og evt kaster opp, så er man syk. Vi som ikke er gravide, vet at det kan føles som å ha en fot i graven når vi har omgangssyken, sier Førde.

Les mer: Gode råd mot kvalme

Aktuelle tiltak
Et viktig begrep i tilrettelegging av arbeidsdagen for gravide er den såkalte ”gravide-pausen”.
- Flere arbeidsgivere har kjøpt inn godstoler og stresslesser som er reservert de gravide. Noen har også en sofa eller sammenleggbar seng lett tilgjengelig. Poenget er at den gravide ved behov kan ta små pauser i arbeidshverdagen og legge seg litt nedpå, sier Førde.

Jobbjordmoren sier at dette er med på å forebygge tretthet og slitenhet, men også bekkenproblemer som er de største årsakene til sykemeldinger hos gravide.

Men for noen kan gradert sykmelding være et aktuelt virkemiddel for at den gravide skal stå lenger i jobb.
– Ja, det kaller vi også for et tilretteleggingstiltak. Målet er å komme bort fra alle hundre prosent-sykmeldingene og at de gravide skal ha en tilrettelagt og god arbeidshverdag. Og vi ser at det nytter, sier Førde.

Les mer: Svangerskapsplager

Les mer: Se barnet og magen vokse

Les mer: Alt om fødselen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: