FødselSvangerskapskurs gir trygghet!

Svangerskapskurs gir trygghet!

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Hilde Nesse 9545 Sist oppdatert 06.07.07

Å få barn er både en medisinsk hendelse og ikke minst en sosial begivenhet. Når dere skal bli foreldre for første gang, står dere foran store endringer. Det er mange måter å forberede seg på. Å delta på et svangerskapskurs kan være en god investering som kan gjøre dere bedre forberedt og tryggere på det som er i vente.

Hovedmålet med et svangerskapskurs (også kalt fødselsforberedende kurs) er at både mann og kvinne skal få økt kunnskap og trygghet i forhold til fødselen og foreldrerollen. Når den gravide føler seg trygg, takler hun bedre fødselssmerter og det gir også paret en trygghet når de vet mer om hva de har i vente. Slike kurs er gode forum for å ta opp ulike spørsmål i forbindelse med svangerskap, fødsel og tiden etterpå. Det kan også være et sted å treffe andre i samme situasjon og føle fellesskap og samhørighet.

Les også:

  
Hvor kan jeg gå på kurs?
Gravide står fritt til å velge hvor de vil delta på kurs. Mange sykehus og helsestasjoner arrangerer slike svangerskapskurs. Disse er ofte gratis eller har en lav kostnad. Den Norske Jordmorforening og Jordmorforbundet arrangerer også svangerskapskurs flere steder. Også private aktører tilbyr slike kurs, og her varierer prisene svært mye. Det kan være lurt å spørre på helsestasjonen der du bor om hvilke kurstilbud som finnes i din nærhet.
Hva handler kurset om?
Kursene er svært forskjellige. Det kan variere mellom kurs på én dag, til kurs som går over 4–5 uker. Enkelte kurs har også treff etter at deltakerne har født. Som regel er det jordmødre som leder slike kurs. I tillegg deltar helsesøster og fysioterapeuter av og til. De fleste kursarrangører ønsker mindre grupper slik at de får god tid til å svare på spørsmål og følge opp den enkelte på kurset.
 
På svangerskapskurs snakkes det ofte om når i fødselsforløpet dere skal kontakte sykehuset, hvilke former for smertelindring som finnes og eventuelt tilbys på det aktuelle sykehuset, fødestillinger, hjelpemidler under fødselen, amming, barseltid og overgangen fra å være kjærester til å bli foreldre. Å se en fødsel på film er en del av mange kurs. Ikke alle har lyst å se en fødselsfilm, og dette bør absolutt være valgfritt. Hvis du/dere ikke er komfortable med å se en slik, bør dere stå over.
 
Mange svangerskapskurs inkluderer en omvisning på fødeklinikken og barselavdelingen/barselhotellet. Det kan være greit å se føderommene før fødselen, og ikke minst vite hvor dere skal henvende dere når fødselen er i gang.
Noen kurs inkluderer avspenningsteknikker som kan være nyttige i slutten av svangerskapet og under fødselen. Andre tar for seg babyens utvikling de første levemånedene.

Når i svangerskapet?
Det er vanskelig å si når det er best å delta på kurs, det varierer fra gravid til gravid. Men kvinner flest stadig mer opptatt av fødselen jo nærmere termin de kommer. For mange gravide er tanken på fødsel helt fjern til de passerer uke 30. Derfor kan det være lurt å vente med å gå på svangerskapskurs til du er mottakelig for informasjon om fødselen. For de fleste vil det være nyttig og gunstig å delta på kurs fra uke 30-32 og fram mot fødselen. Det kan være smart å være tidlig ute for å melde seg på. Det kan være rift om plassene på slike kurs.

Les også:Tabuer rundt fødselen

Skal pappaen/ledsageren bli med?

Det er fint om pappaen er med. Ikke alle menn ønsker det, og det respekteres selvsagt. Ofte kan da kvinnen ta med en annen ledsager. Den personen som skal være med på fødselen, bør delta på kurset sammen med deg. Enkelte arrangerer også egne kurs for ledsagere.

 

Alene i svangerskapet?
Stiftelsen Amathea tilbyr svangerskapskurs til kvinner som forventer å bli alene om hovedomsorgen for barnet. Målet er å øke kvinnens trygghet og kunnskap om svangerskapet, fødsel og forholdet til barnet. Kurset går vanligvis over 4 til 6 ganger.

 

Omvisning uten kurs?
Det kan være mulig å få en omvisning på sykehuset/fødeklinikken selv om dere ikke deltar på kurs. Flere sykehus har slike omvisninger fast én gang i måneden eller lignende. Det kan gi trygghet å ha sett føderommene før selve fødselen, og ha gått opp løypa fra ankomsten til vaktluken. Ta direkte kontakt med ditt fødested for mer informasjon.

 

Går alle på slike kurs?
Noen føler at de ikke trenger kurs utover den informasjonen de får av sin faste jordmor og lege. Vordende foreldre har ulike behov, og det finnes mange måter å forberede seg på fødsel og det som skjer etterpå. Det finnes mange nyttige bøker, filmer og nettsider som kan inspirere og informere. Å være bevisst på den prosessen du/dere er inne i er viktig for alle i en slik situasjon. Hver gang du/dere deler tanker, gleder og kanskje bekymringer for det som opptar dere, vil dere forberede dere mentalt. Det er en tid med store omveltninger!

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: