FødselNytt ”drug” til fødende

Nytt ”drug” til fødende

Bruk av remifentanil vil kreve mer overvåking av den fødende. Illustrasjonsfoto: Crestock
Av Maren Eriksen 5586 Sist oppdatert 24.04.13

Hva om du ikke kan eller vil ha epidural, og synes lystgass gir for lite smertelindring? Ny forskning viser at det kan finnes et godt alternativ.

– Det er i dag et gap mellom ingen smertelindring og epidural. De som ikke ønsker, eller ikke kan få epidural, mangler et effektivt og trygt alternativ, mener overlege Tor O. Tveit som disputerte doktorgraden sin på bruk av remifentanil i fødsel 18. april 2013. Han jobber som overlege ved Anestesi- og intensivavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Medikamentene petidin og morfin har lenge blitt gitt til fødende for å dempe smertene. Men særlig petidin har vist seg å ha negative bivirkninger – mor blir trøtt og barnet vil også bli påvirket. Selv om mange fortsatt tilbyr petidin og morfin, er det gradvis på vei vekk. Men Tveit forteller at endringer i medikamentbruk til fødende går veldig langsomt.

– Nyere medikamenter brukes sjelden til fødende i Norge, sier han.

Les også alt om epidural

Hyppighet av smertelindring

84,94% hadde noen form for smertelindring (inkludert narkose)

43% brukte lystgass

32% fikk epidural (inkludert de som fikk det i forbindelse med keisersnitt)

26% fikk lokalbedøvelse

12% fikk spinalbedøvelse

2% fikk pudendalblokkade

1% brukte opiater (mofinstoffer som petidin, fentanyl og remifentanil)

1% fikk paracervical blokkade

2% ble lagt i narkose

Kilde: Medisinsk fødselsregister (tall fra 2011)

Nytt effektivt stoff prøvd ut til fødende
I samme familie som morfin og petidin finnes både fentanyl og remifentanil. I Kristiansand, erstattet de petidin med fentanyl i 2005, men Tveit mener det finnes et enda mer effektivt stoff.

– Remifentanil er et sterkt og potent stoff. Det virker fort, gir god smertelindring og er ute av kroppen på kort tid, forteller han.

Studien var todelt og foregikk på Sørlandet sykehus Kristiansand. Internasjonalt har det vært vanskelig å få deltakere til lignende studier, men det gikk greit. Og studien til Tveit er blant de større gjort på remifentanil.

Under studien fikk fødende medikamentet intravenøst via en pumpe. Den fødende kunne selv trykke på en knapp for å få medisin ut fra behov, men med minimum to minutters mellomrom.

– Dermed fikk den fødende kontroll over smertelindringen sin selv, forklarer Tveit.

I motsetning til epidural trengs det ikke en anestesilege for å begynne behandlingen med remifentanil.

Les også: 10 kjappe om smertelindring under fødselen

Har bivirkninger og krever overvåking
Under studien var Tveit selv eller en kollega til stede under hele fødselen for å overvåke både smertelindrende effekt og mulige bivirkninger.

– De fleste var tilfreds med behandlingen. Men vi så at høye doser remifentanil gjorde de fødende litt trøtte, og ga noe redusert oksygenmengde i mors blod, forteller han.

Det ble ikke rapportert om alvorlige bivirkninger hos verken mor eller barn, og stoffet hadde heller ingen negative effekter på selve fødselen.

Tveit mener at dersom remifentanil skal gis til fødende, så er det viktig at det er god overvåking.

– Man kan ikke gå fra den fødende når hun får remifentanil, sier han.

Se filmen om smertelindring med medikamenter

Først og fremst til de som ikke kan få epidural
Tveit omtaler epidural som gullstandarden i tilbudet til fødende i dag, og tror ikke at remifentanil vil overta førsteplassen. Men han tror det kan være et godt alternativ.

– Ikke alle kan få epidural. Det kan dreie seg om kvinner med blødningsforstyrrelse, ryggskader eller andre medisinske tilstander som utelukker epidural. Når disse kvinnene trenger smertelindring finnes det i dag ikke noe godt alternativ. Men vi kan anbefale remifentanil til dem, sier han.

Stoffet er allerede til bruk for fødende med denne typen problemstilling ved Haukeland i Bergen. Der overvåkes den fødende av en anestesilege.

Men remifentanil har lenge vært gitt til fødende ellers i Europa, særlig i England. Der er det en erfaren jordmor som overvåker den fødende, men det er alltid en anestesilege tilgjengelig.

– Det er en pågående debatt internasjonalt om tryggheten. Vi vet at effekten er der, men for at medikamentet skal være trygt, krever det god overvåking, sier Tveit.

Se også filmen om alternativ smertelindring

Tilgjengelig for alle?
Bortsett fra noe bruk av remifentanil i Bergen, er ikke medikamentet per i dag tilgjengelig for fødende her til lands. Tveit tør ikke å spå om og når det kan skje. I forbindelse med studien sin sendte Tveit ut et spørreskjema til alle norske fødeavdelinger i to omganger, med fire års mellomrom. Resultatene av den viser at endringer i tilbudet til fødende går sakte. Han tror heller ikke at alle fødende vil kunne få tilbudet, men at det først og fremst vil kunne bli tilgjengelig på de større fødeavdelingene.

– Men vi håper at økt fokus på dette kan sette fart i prosessene. Målet er å gi best mulig tilbud til de fødende, sier han.

Les også: Tatovering og epidural

Ikke noe nytt stoff
Remifentanil er ikke nytt i medisinsk sammenheng. Det brukes allerede til behandling av intensivpasienter, pasienter i narkose og til narkose ved dagkirurgi.

– Det har vært mye i bruk siden slutten av 1990-tallet, og er effektivt fordi det gir god virkning, men samtidig går så fort ut av kroppen. Pasienter våkner fort etter narkose hvor remifentanil har vært brukt, forklarer Tveit.

Bruker ”lillebroren” fentanyl i Kristiansand
I åtte år har fødende i Kristiansand hatt tilbud om fentanyl som smertelindring. Rundt 40 prosent av de som får medikamentell smertelindring, får fentanyl. Det ligner på remifentanil, men er ikke så sterkt. Det er ifølge Tveit også lettere å bruke trygt.

– Men det henger lenger i enn remifentanil, og kan i høye doser påvirke barnet. Men vi overvåker både den fødende og babyen godt, og har ikke hatt problemer med medikamentet foreløpig, sier han.

Tveit sier at de fødende også er fornøyde med smertelindringen.

Les også: – Riene blir ikke verre og verre, men bedre og bedre, mener jordmor

Ikke noe tryllemiddel
Tveit forteller at alt som handler om mor og barn er omdiskutert. Men foreløpig har han ikke fått negative reaksjoner på studien. Men han mener at man skal være forsiktig med å ha for stor tro på Remifentanil.

– Det er mer smertestillende, virker hurtigere og går fortere ut av kroppen. Men det er ikke noe tryllemiddel. Det er et godt alternativ, og det er det vi var på jakt etter. For det trengs flere smertelindrende medikamenter til fødende, avslutter Tveit.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: